of 63082 LinkedIn

Nieuws

 • Met het lange Paasweekeinde voor de deur worden opnieuw veel bezoekers verwacht voor de Nederlandse natuurgebieden. De veiligheidsregio’s en natuurbeheerders zijn er klaar voor, zeggen ze, maar tegelijkertijd opgelucht daar de weersverwachtingen niet heel gunstig zijn. Maar natuurorganisaties vinden wel dat er snel meer geld bij moet. Voor handhaving en voor meer natuur.

  Drukke natuur heeft meer geld nodig

  Met het lange Paasweekeinde voor de deur worden opnieuw veel bezoekers verwacht voor de Nederlandse natuurgebieden. De veiligheidsregio’s en natuurbeheerders zijn er klaar voor, zeggen ze, maar tegelijkertijd opgelucht daar de weersverwachtingen niet heel gunstig zijn. Maar natuurorganisaties vinden wel dat er snel meer geld bij moet. Voor handhaving en voor meer natuur.

 • De gemeente Zuidplas gaat een nieuw ‘vijfde dorp’ bouwen in de polders tussen Rotterdam, Zoetermeer en Gouda. In totaal moeten er zo’n 8.000 woningen bijkomen, meer dan 40% van de totale huidige woningvoorraad in de gemeente.

  Zuidplas krijgt nieuw dorp van 8000 woningen

  De gemeente Zuidplas gaat een nieuw ‘vijfde dorp’ bouwen in de polders tussen Rotterdam, Zoetermeer en Gouda. In totaal moeten er zo’n 8.000 woningen bijkomen, meer dan 40% van de totale huidige woningvoorraad in de gemeente.

 • Provinciekoepel IPO en de Unie van Waterschappen (UvW) constateren op basis van een onderzoek dat de droge periodes van de afgelopen drie jaren tot een toename hebben geleid in het aantal en de hoeveelheid grondwateronttrekkingen, met name voor beregening in de landbouw. Die toename van de watervraag in combinatie met de afnemende waterbeschikbaarheid door droogte zet het grondwatersysteem volgens de koepelorganisaties onder druk.

  Slecht zicht op grondwateronttrekking landbouw

  Eén op de drie waterschappen houdt niet bij hoeveel grondwater boeren onttrekken voor beregening. Die registraties en metingen moeten beter, om met name in droge periodes tijdig te kunnen ingrijpen. Met name op de zandgronden staat het grondwatersysteem onder druk.

 • Of het plan voor een Westelijke Ontsluiting van Amersfoort nog werkelijk gerealiseerd gaat worden, is de vraag. Het project, al meer dan tien jaar een discussiepunt in de Amersfoortse politiek, lijkt alleen maar duurder te worden.

  Amersfoortse randweg lijkt steeds verder weg

  Of het plan voor een Westelijke Ontsluiting van Amersfoort nog werkelijk gerealiseerd gaat worden, is de vraag. Het project, al meer dan tien jaar een discussiepunt in de Amersfoortse politiek, lijkt alleen maar duurder te worden.

 • Via staalfabrikant Tata Steel Nederland is kwik terechtgekomen in het lokale rioolstelsel, terwijl het bedrijf geen vergunning had om het zware metaal te lozen. Dat stelt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, die het bedrijf in een brief opdraagt direct maatregelen te nemen om die lozing zo veel mogelijk tegen te gaan. Tata Steel ontkent zonder vergunning kwik te hebben geloosd.

  Tata Steel had geen vergunning voor lozing kwik

  Reageer

  Via staalfabrikant Tata Steel Nederland is kwik terechtgekomen in het lokale rioolstelsel, terwijl het bedrijf geen vergunning had om het zware metaal te lozen. Dat stelt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, die het bedrijf in een brief opdraagt direct maatregelen te nemen om die lozing zo veel mogelijk tegen te gaan. Tata Steel ontkent zonder vergunning kwik te hebben geloosd.

 • Hoewel Olam Cocoa een van de grootste ammoniakuitstoters in Nederland is, wordt er niet gehandhaafd op de uitstoot van ammoniak en heeft het bedrijf geen natuurvergunning. Wel ligt er sinds vandaag, na 25 jaar, een nieuwe milieuvergunning. De betrokken omgevingsdiensten menen dat ze vergunningverlening, toezicht en handhaving volgens het boekje uitvoeren.

  Piekbelaster stoot jarenlang zonder toezicht ammoniak uit

  Hoewel Olam Cocoa een van de grootste ammoniakuitstoters in Nederland is, wordt er niet gehandhaafd op de uitstoot van ammoniak en heeft het bedrijf geen natuurvergunning. Wel ligt er sinds vandaag, na 25 jaar, een nieuwe milieuvergunning. De betrokken omgevingsdiensten menen dat ze vergunningverlening, toezicht en handhaving volgens het boekje uitvoeren.

 • Door de droogte zijn alleen al in Limburg honderdduizenden bomen gestorven en complete bospercelen vernietigd. ‘De droogte heeft ook andere natuurgebieden zwaar aangetast, met alle gevolgen van dien voor flora en fauna’, aldus het Waterschap Limburg woensdag.

  Forse aanpak droogte in Limburg

  Reageer

  Meerdere partijen investeren fors in de aanpak van de droogte in Limburg. Onder meer waterschap, gemeenten, werkgevers en provincie investeren samen 80 miljoen in de gevolgen van de klimaatverandering. Het Rijk vult dat bedrag aan tot bijna 100 miljoen euro.

 • De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een initiatiefwetsvoorstel van VVD en CDA dat het kraakverbod aanscherpt.

  Eerste Kamer stemt voor kraakwet

  2 reacties

  De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een initiatiefwetsvoorstel van VVD en CDA dat het kraakverbod aanscherpt. Krakers kunnen straks sneller worden uitgezet. De burgemeester, politie en het OM van Amsterdam hadden de senatoren in een slotoffensief opgeroepen om tegen te stemmen.

 • Er is geen sprake van belangenverstrengeling bij het delen van de kosten van de gevolgen van een persleidingbreuk bij de Berkel door het waterschap Rijn en IJssel en melkfabrikant FrieslandCampina. Er is juist gehandeld, concludeert het waterschap zelf na een antwoord van de minister van I&W op vragen uit de Tweede Kamer.

  'Waterschap handelde correct bij kosten persleidingbreuk'

  Er is geen sprake van belangenverstrengeling bij het delen van de kosten van de gevolgen van een persleidingbreuk bij de Berkel door het waterschap Rijn en IJssel en melkfabrikant FrieslandCampina. Er is juist gehandeld, concludeert het waterschap zelf na een antwoord van de minister van I&W op vragen uit de Tweede Kamer.

 • De provincie Zuid-Holland en de Milieudienst Rijnmond (DCMR) stellen de olieraffinaderij van BP in Rotterdam onder verscherpt toezicht. Het afgelopen jaar waren er een paar ernstige incidenten op het terrein, en het oliebedrijf werkt onvoldoende mee tijdens inspecties, zo stellen provincie en milieudienst.

  Provincie verscherpt toezicht raffinaderij BP

  De provincie Zuid-Holland en de Milieudienst Rijnmond (DCMR) stellen de olieraffinaderij van BP in Rotterdam onder verscherpt toezicht. Het afgelopen jaar waren er een paar ernstige incidenten op het terrein, en het oliebedrijf werkt onvoldoende mee tijdens inspecties, zo stellen provincie en milieudienst.

 • Volgens Amsterdam zorgt het wetsvoorstel voor een forse stijging van de werkdruk voor de politie, het OM en de rechtbank. ‘Nu worden alleen dossiers gemaakt als er een kort geding is ingesteld. Straks moet dat voor alle zaken.’ Het betekent een flinke toename. Met dit wetsvoorstel vervalt bovendien de mogelijkheid die het OM nu heeft om direct met spoed te kunnen ontruimen.

  Amsterdam roept op kraakwet niet te steunen

  1 reactie

  Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam roept samen met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) de Eerste Kamer op om dinsdag tegen de aanscherping van het kraakverbod te stemmen. Volgens de zogenoemde driehoek levert deze initiatiefwet, die in december door de Tweede Kamer werd aangenomen, juist het tegengestelde op van wat het beoogt. Zo leidt het voorstel tot het niet effectief handhaven van het kraakverbod, lost het leegstand niet op en wordt de ontruimingstermijn langer, staat in een brief aan de Senaat.

 • De hoge huizenprijzen en het gebrek aan middenhuur baren gemeenten zorgen. Hoe houden ze de zorgverlener en ­onderwijzer binnen de grenzen? Als woningcorporaties en ­marktpartijen niet thuis geven, rest er één conclusie: de gemeente moet zelf de woningmarkt op.

  De gemeente gaat bouwen

  De hoge huizenprijzen en het gebrek aan middenhuur baren gemeenten zorgen. Hoe houden ze de zorgverlener en ­onderwijzer binnen de grenzen? Als woningcorporaties en ­marktpartijen niet thuis geven, rest er één conclusie: de gemeente moet zelf de woningmarkt op.

 • Waar gemeenten nu nog aanzienlijke autonomie hebben als het gaat om de inrichting van de warmtevoorziening, zorgt Warmtewet 2 voor een strakkere, meer gecentraliseerde regulering.

  'Nieuwe warmtewet perkt lokale beleidsruimte in'

  Gemeenten zijn de regisseurs van de warmtetransitie, zo is besloten in het Klimaatakkoord. De Warmtewet 2 moet hen de instrumenten verschaffen om deze rol te spelen. Volgens Sanne Akerboom en Annelies Huygen is het paradoxaal dat het wetsvoorstel de bewegingsruimte van de gemeenten niet uitbreidt, maar juist inperkt.

 • De Amersfoortse projectontwikkelaar Hans Vahstal begint een schadestaatprocedure om vast te stellen welke compensatie de gemeente Amersfoort aan hem moet uitkeren na de eindbeslissing in de bindend adviesprocedure die hem eind vorig jaar grotendeels in het gelijk stelde. De gemeente Amersfoort diende deze week juist een verzoek in om die uitspraak te vernietigen. ‘We gaan niet weer jarenlange discussies voeren.’

  Vahstal begint schadestaatprocedure tegen Amersfoort

  De Amersfoortse bouwer en projectontwikkelaar Hans Vahstal begint een schadestaatprocedure om vast te stellen welke compensatie de gemeente Amersfoort aan hem moet uitkeren na de eindbeslissing in de bindend adviesprocedure die hem eind vorig jaar grotendeels in het gelijk stelde. De gemeente Amersfoort diende deze week juist een verzoek in om die uitspraak te vernietigen. ‘We gaan niet weer jarenlange discussies voeren.’

 • De Haagse gemeenteraad stelt een vooronderzoek in naar de bouw van Amare, het cultuurpaleis aan het Spui. Het onderzoek wordt een opmaat naar een eventuele raadsenquête naar de vertragingen en kostenoverschrijding van de bouw en de besluitvorming daarover in gemeenteraad en stadbestuur.

  Haagse raad wil onderzoek naar cultuurpaleis

  De Haagse gemeenteraad stelt een vooronderzoek in naar de bouw van Amare, het cultuurpaleis aan het Spui. Het onderzoek wordt een opmaat naar een eventuele raadsenquête naar de vertragingen en kostenoverschrijding van de bouw en de besluitvorming daarover in gemeenteraad en stadbestuur.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Ruimte en Milieu