of 63082 LinkedIn

Nieuws

 • Bijna alle gemeenten zijn tevreden met de compensatie voor de coronakosten die zij van het rijk hebben gekregen voor 2020. Dat blijkt uit een onderzoek van AEF in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

  Rijk compenseert coronakosten gemeenten voldoende

  Bijna alle gemeenten zijn tevreden met de compensatie voor de coronakosten die zij van het rijk hebben gekregen voor 2020. Tot nu toe pakken de negatieve effecten minder slecht uit dan gevreesd, maar gemeenten houden wel rekening met een na-ijleffect: extra kosten in het sociaal domein en leegstand in stadscentra.

 • Dat concludeert onderzoeker Marij Leenders, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, in Binnenlands Bestuur. Ze ging de invulling van de ministerspost na sinds de oprichting van het ministerie van Landbouw, Visserij en Handel in 1905.

  Boerengenen op Landbouw eerder regel dan uitzondering

  Wordt de minister van Landbouw in het nieuwe kabinet iemand met een christelijke én vooral ook een agrarische achtergrond? Om na de Tweede Wereldoorlog minister van landbouw te worden, lijkt vooral de agrarische achtergrond een ‘must’.

 • De bouw van het nieuwe stadion van Feyenoord lijkt dichterbij te zijn gekomen. Het adviesbureau Deloitte onderzocht in opdracht van een commissie van de gemeenteraad het project en kwam in een vrijdag gepubliceerd rapport tot een positieve conclusie. De raad velt op 17 juni mede op basis van het Deloitte-onderzoek een oordeel of ze wel of niet het nieuwe stadion gaat financieren.

  Positief advies bouw nieuw stadion Feyenoord

  1 reactie

  De bouw van het nieuwe stadion van Feyenoord lijkt dichterbij te zijn gekomen. Het adviesbureau Deloitte onderzocht in opdracht van een commissie van de gemeenteraad het project en kwam in een vrijdag gepubliceerd rapport tot een positieve conclusie. De raad velt op 17 juni mede op basis van het Deloitte-onderzoek een oordeel of ze wel of niet het nieuwe stadion gaat financieren.

 • In het Klimaatakkoord van 2019 zijn afspraken gemaakt om de CO2-emissies van verkeer en vervoer te verminderen. Uit recente berekeningen blijkt dat de afgesproken CO2-doelen door de mobiliteitssector waarschijnlijk niet worden gehaald.

  Meeste Regionale Mobiliteitsprogramma’s stokken

  Regio’s hebben amper beeld van de huidige CO2-emissie van hun mobiliteit, van de toekomstige uitstoot en hoeveel CO2-reductie de voorgestelde maatregelen (zouden moeten) bijdragen aan de totale CO2- doelstelling – 49 procent reductie in 2030.

 • De gemeente is al langere tijd bezig de loden leidingen in de stad weg te halen. Bewoners van huizen die voor 1960 zijn gebouwd kregen vorig jaar een informatiebrief over loden leidingen, de risico’s, de verantwoordelijkheden en een stappenplan om te zorgen dat de loden leidingen verwijderd worden.

  Amsterdam start huisbezoeken op zoek naar loden leidingen

  Reageer

  De gemeente Amsterdam start met huisbezoeken om op zoek te gaan naar woningen met loden leidingen. Samen met Stichting !WOON worden bezoeken gepland in woonblokken waar al eerder loden leidingen zijn gevonden. Het gaat om 2400 woningen in twaalf woonblokken in stadsdelen Oost en Zuid.

 • Nederland wil bomen planten vanwege klimaatdoelen en biodiversiteit. Ondertussen gaat op veel plaatsen de bijl in de bosjes. Daaronder zijn niet zelden waardevolle houtopstanden van meer dan honderd jaar oud. Wie moet er redding brengen: gemeente of provincie?

  Bijl bedreigt bijzondere bomenrijen

  Nederland wil bomen planten vanwege klimaatdoelen en biodiversiteit. Ondertussen gaat op veel plaatsen de bijl in de bosjes. Daaronder zijn niet zelden waardevolle houtopstanden van meer dan honderd jaar oud. Wie moet er redding brengen: gemeente of provincie?

 • Voor de komst van een nieuw groot datacenter bij Zeewolde is meer onderzoek nodig naar de gevolgen voor de aanwezige natuur en de gezondheid van omwonenden. Dat zegt de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) in haar advies aan de gemeente Zeewolde en de provincie Flevoland.

  Gevolgen voor milieu grootste datacenter onduidelijk

  10 reacties

  Voor de komst van een nieuw groot datacenter bij Zeewolde is meer onderzoek nodig naar de gevolgen voor de aanwezige natuur en de gezondheid van omwonenden. Dat zegt de onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) in haar advies aan de gemeente Zeewolde en de provincie Flevoland. 

 • Een generieke gemeentelijk aanpak van de verduurzaming van woningen gaat onvoldoende werken. Door je eerst expliciet te richten op eigenaren van slecht geïsoleerde woningen valt de meeste winst te halen. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport Woningverduurzaming: willen en kunnen betekent nog niet doen.

  SCP: richt energiebeleid op slecht geïsoleerde woning

  Een generieke gemeentelijk aanpak van de verduurzaming van woningen gaat onvoldoende werken. Door je eerst expliciet te richten op eigenaren van slecht geïsoleerde woningen valt de meeste winst te halen. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport Woningverduurzaming: willen en kunnen betekent nog niet doen.

 • Electrische deelauto’s in Utrecht worden vanaf dit najaar niet alleen opgeladen bij een laadpaal. De batterijen van de auto’s gaan ook fungeren als tijdelijke opslag voor opgewekte duurzame energie. De gemeente Utrecht, de provincie en staatssecretaris Stientje van Veldhoven tekenen woensdag een overeenkomst met autodeelbedrijf We Drive Solar en autofabrikant Hyundai.

  Utrecht krijgt 150 auto's als stroombuffer

  Electrische deelauto’s in Utrecht worden vanaf dit najaar niet alleen opgeladen bij een laadpaal. De batterijen van de auto’s gaan ook fungeren als tijdelijke opslag voor opgewekte duurzame energie. De gemeente Utrecht, de provincie en staatssecretaris Stientje van Veldhoven tekenen woensdag een overeenkomst met autodeelbedrijf We Drive Solar en autofabrikant Hyundai.

 • De overheid moet de miljoenenkorting op de subsidie voor het windpark Westermeerwind in het IJsselmeer opnieuw berekenen. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bepaald.

  Overheid moet subsidie windpark opnieuw berekenen

  Reageer

  De overheid moet de miljoenenkorting op de subsidie voor het windpark Westermeerwind in het IJsselmeer opnieuw berekenen. Dat heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) bepaald.

 • Formele moeten de decentrale koepels en de Eerste Kamer er nog in mei over besluiten, maar alles wijst op nieuw uitstel van de invoering van de Omgevingswet. In haar Kamerbrief noemt minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) al twee alternatieve invoeringsdata: 1 april of 1 juli 2022.

  Nieuw uitstel Omgevingswet onafwendbaar

  Formeel moeten de decentrale koepels en de Eerste Kamer er nog in mei over besluiten, maar alles wijst op nieuw uitstel van de invoering van de Omgevingswet. In haar Kamerbrief noemt minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) al twee alternatieve invoeringsdata: 1 april of 1 juli 2022.  

 • De tekorten van regionale vervoerders in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) lopen zo snel op dat de cruciale functies van het openbaar vervoer in gevaar komen. De 23 gemeenteraden van de metropoolgemeenten roepen in de gezamenlijke brandbrief het kabinet op om snel met extra en structurele financiële middelen over de brug te komen.

  Raden vrezen voor voortbestaan OV

  De tekorten van regionale vervoerders in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) lopen zo snel op dat de cruciale functies van het openbaar vervoer in gevaar komen. De 23 gemeenteraden van de metropoolgemeenten roepen in de gezamenlijke brandbrief het kabinet op om snel met extra en structurele financiële middelen over de brug te komen.

 • Waterschap Rivierenland laat kennisinstituut Deltares onderzoeken of de versterking van de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer goed is uitgevoerd. Dat heeft het waterschapsbestuur besloten nadat hoogleraar geotechniek Stefan van Baars vorige week een zeer kritisch rapport indiende bij het schap, waarin hij stelt dat de dijk door bouwfouten niet meer veilig is.

  Onderzoek naar mogelijke zwakheden Lekdijk

  2 reacties

  Waterschap Rivierenland laat kennisinstituut Deltares onderzoeken of de versterking van de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer goed is uitgevoerd. Dat heeft het waterschapsbestuur besloten nadat hoogleraar geotechniek Stefan van Baars vorige week een zeer kritisch rapport indiende bij het schap, waarin hij stelt dat de dijk door bouwfouten niet meer veilig is.

 • Beeld: Shutterstock

  Gemeenten naar rechter om uitstoot chemiebedrijven

  1 reactie

  Een groepje gemeenten sleept Chemours en DuPont voor de rechter. Ze willen de chemiebedrijven aansprakelijk stellen voor de gevolgen van de uitstoot van schadelijke PFAS-stoffen in de regio Dordrecht, waar de fabriek staat. Chemours en DuPont zouden moeten opdraaien voor de kosten die de gemeenten hebben gemaakt, maken en mogelijk nog zullen maken door de uitstoot daarvan.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Ruimte en Milieu