of 58952 LinkedIn

Nieuws

 • Lelystad wil binnen enkele jaren 10.000 woningen bouwen om de wooncrisis het hoofd te bieden. Het college van burgemeester en wethouders heeft minister Stientje van Veldhoven uitgenodigd te praten over het versneld bebouwen van grond in Lelystad-Zuid.

  Lelystad wil praten over snelle bouw 10.000 huizen

  Reageer

  Lelystad wil binnen enkele jaren 10.000 woningen bouwen om de wooncrisis het hoofd te bieden. Het college van burgemeester en wethouders heeft minister Stientje van Veldhoven uitgenodigd te praten over het versneld bebouwen van grond in Lelystad-Zuid.

 • Er werden vorig jaar ruim 57 duizend vergunningen voor nieuwbouwwoningen afgegeven, 18 procent minder dan het jaar daarvoor. Dat schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

  Terugval aantal vergunde nieuwbouwwoningen

  Er werden vorig jaar ruim 57 duizend vergunningen voor nieuwbouwwoningen afgegeven, 18 procent minder dan het jaar daarvoor. Dat schrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers.

 • De gemeente Amsterdam gaat meer maatregelen nemen om de effecten van de klimaatverandering, zoals lange periodes van hitte en droogte en hevige regenval, tegen te gaan. Samen met de waterschappen in de regio hebben ze een Strategie Klimaatadaptie opgesteld.

  Amsterdam wapent zich tegen hittestress

  De gemeente Amsterdam gaat meer maatregelen nemen om de effecten van de klimaatverandering, zoals lange periodes van hitte en droogte en hevige regenval, tegen te gaan. Samen met de waterschappen in de regio hebben ze een Strategie Klimaatadaptie opgesteld.

 • Het kabinet richt een natuurbank op die het herstel en verbeteren van bestaande natuurgebieden moet bekostigen. Minister Carola Schouten (LNV) wil daar 250 miljoen euro in steken. Dat schrijft ze woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

  Minister steekt 250 miljoen in natuurbank

  Het kabinet richt een natuurbank op die het herstel en verbeteren van bestaande natuurgebieden moet bekostigen. Minister Carola Schouten (LNV) wil daar 250 miljoen euro in steken. Dat schrijft ze woensdag in een brief aan de Tweede Kamer.

 • Tienduizend nieuwe woningen 'geschikt voor elke levensfase', dat belooft de gemeente Rotterdam in het Langer Thuis Akkoord, ondertekend door onder andere woningcorporaties, ouderenbonden en zorg- en welzijnsorganisaties.

  Nieuwe woningen voor oudere Rotterdammers

  Tienduizend nieuwe woningen 'geschikt voor elke levensfase' worden de komende vijf jaar in Rotterdam gebouwd. Het voornaamste doel is dat ouderen langer in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. Daarnaast worden er zogenaamde ouderenhubs ontwikkeld met zorgvoorzieningen en ontmoetingsplaatsen. Ook wordt er ingezet op nieuwe woonzorgconcepten tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis in.

 • Het kabinet gaat steviger inzetten op het bijbouwen van woningen en hierbij gerichter kijken naar het type huizen waaraan behoefte is. 'De vrijblijvendheid van gestelde ambities en gemaakte afspraken moet eraf', schrijft minister Stientje van Veldhoven (Wonen) aan de Tweede Kamer.

  Minister wil 'actief' woningbouwlocaties aanwijzen

  7 reacties

  Het kabinet gaat steviger inzetten op het bijbouwen van woningen en hierbij gerichter kijken naar het type huizen waaraan behoefte is. 'De vrijblijvendheid van gestelde ambities en gemaakte afspraken moet eraf', schrijft minister Stientje van Veldhoven (Wonen) aan de Tweede Kamer.

 • Coalitiepartijen CDA en D66 pleiten voor forse investeringen in woningbouw en infrastructuur in Almere. Er moeten snel tienduizenden woningen komen in Almere Pampus en een brug of tunnel om het gebied beter te verbinden met Amsterdam.

  Coalitiepartijen: 25.000 woningen in Almere

  1 reactie

  Coalitiepartijen CDA en D66 pleiten voor forse investeringen in woningbouw en infrastructuur in Almere. Er moeten snel tienduizenden woningen komen in Almere Pampus en een brug of tunnel om het gebied beter te verbinden met Amsterdam.

 • De helft van de woningcorporaties verwacht de komende vijf jaar tijdelijke woningen te bouwen voor spoedzoekers en jongeren. Maar de financiële haalbaarheid van dergelijke projecten is vaak een knelpunt. Dat komt vooral door de hoge grondprijzen die gemeenten vragen, zeggen de corporaties.

  Grond moet goedkoper voor tijdelijke woningen

  De helft van de woningcorporaties verwacht de komende vijf jaar tijdelijke woningen te bouwen voor spoedzoekers en jongeren. Maar de financiële haalbaarheid van dergelijke projecten is vaak een knelpunt. Dat komt vooral door de hoge grondprijzen die gemeenten vragen, zeggen de corporaties.

 • Katwijk gaat alsnog akkoord met de bouw van minstens 5000 woningen op het voormalige militaire vliegveld Valkenburg.

  Katwijk en rijk akkoord over Valkenburg

  4 reacties

  De gemeente Katwijk en het Rijksvastgoedbedrijf zijn het eens geworden over de bouw van 5000 woningen op het voormalige vliegkamp Valkenburg. Verantwoordelijk minister Stientje van Veldhoven dreigde met ingrijpen, mocht de Zuid-Hollandse gemeente dwars blijven liggen.

 • Ondanks dat het aandeel hoge inkomens in Noord-Nederland wel is gestegen, worden de inkomensverschillen tussen Noord-Nederland en de rest van het land groter. Ook binnen Noord-Nederland nemen de verschillen toe.

  Groeiende inkomenskloven in Noord-Nederland

  Noord-Nederland wordt steeds welvarender, maar het verschil met de rest van Nederland groeit. Ook de kloof tussen de verschillende regio’s binnen Noord-Nederland groeit. Per jaar verhuizen ongeveer duizend mensen met hogere inkomens uit de krimpgebieden naar de provinciehoofdsteden of elders in het land.

 • De wegenbouw heeft nog altijd last van de restricties in het verplaatsen van grond door de PFAS-normen. De nieuwe, minder strenge norm biedt wel enige verlichting, maar de effecten van de eerdere stilval van het grondverzet, dreunen nog steeds na in de sector.

  Bouw heeft nog steeds last van PFAS

  De wegenbouw heeft nog altijd last van de restricties in het verplaatsen van grond door de PFAS-normen. De nieuwe, minder strenge norm biedt wel enige verlichting, maar de effecten van de eerdere stilval van het grondverzet, dreunen nog steeds na in de sector.

 • Het rijk trekt 180 miljoen euro uit voor veertien Regio Deals. Het is de derde en laatste tranche van investeringen in gebiedsgerichte opgaven waarin rijk en regio samenwerken. De regio’s financieren zelf minimaal hetzelfde bedrag.

  180 miljoen euro in laatste tranche regiodeals

  Het rijk trekt 180 miljoen euro uit voor veertien Regio Deals. Het is de derde en laatste tranche van investeringen in gebiedsgerichte opgaven waarin rijk en regio samenwerken. De regio’s financieren zelf minimaal hetzelfde bedrag.

 • De grote bouwbedrijven BAM en Heijmans mogen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) hun asfaltcentrales in een gemeenschappelijke onderneming onderbrengen. Volgens de mededingingswaakhond is er geen gevaar dat de fusie de markt zal verstoren.

  Bouwbedrijven mogen asfaltcentrales samenvoegen

  De grote bouwbedrijven BAM en Heijmans mogen van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) hun asfaltcentrales in een gemeenschappelijke onderneming onderbrengen. Volgens de mededingingswaakhond is er geen gevaar dat de fusie de markt zal verstoren.

 • De marinierskazerne in Doorn verhuist niet naar Vlissingen, zei staatssecretaris Barbara Visser na de ministerraad, maar naar Nieuw Milligen bij Apeldoorn. Dat zal niet eerder dan in 2025 gebeuren. Het kabinet gaat met Zeeland in gesprek over compensatie voor het mislopen van de kazerne. Hoeveel het kabinet daarvoor wil uittrekken moet voor de zomer duidelijk zijn. Er komt een speciale gezant die met het gedupeerde Zeeland gaat overleggen.

  Verhuizing mariniers naar Vlissingen afgeblazen

  10 reacties

  De marinierskazerne in Doorn verhuist niet naar Vlissingen, bevestigde staatssecretaris Barbara Visser na de ministerraad. De kazerne verhuist naar Nieuw Milligen bij Apeldoorn. Dat zal niet eerder dan in 2025 gebeuren. Het kabinet gaat met Zeeland in gesprek over compensatie voor het mislopen van de kazerne. Hoeveel het kabinet daarvoor wil uittrekken moet voor de zomer duidelijk zijn. Er komt een speciale gezant die er met het gedupeerde Zeeland over gaat overleggen.

 • De ruzie over het storten van granuliet in een zandwinplas bij de Maas in het Gelderse Alphen loopt snel op.

  Hoorzitting over stort granuliet in zandplas

  3 reacties

  De ruzie over het storten van granuliet in een zandwinplas bij de Maas in het Gelderse Alphen loopt snel op. De Tweede Kamer houdt er op 9 maart een hoorzitting over, Provinciale Staten van Gelderland willen dat er zo snel mogelijk een onderzoek komt naar de gang van zaken en de gemeente West Maas en Waal, waar Alphen bij hoort, onderzoekt of juridische stappen mogelijk zijn tegen de overheden die betrokken zijn bij de stort.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

 • Een campus ontwikkelen. Wat is nodig om een inspirerende plek voor leren, werken en innoveren te...

  Campusontwikkeling

  Een campus ontwikkelen. Wat is nodig om een inspirerende plek voor leren, werken en innoveren te...

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Ruimte en Milieu