of 59123 LinkedIn

Nieuws

 • Een meerderheid van de Nederlanders vindt het goed dat Nederland minder CO2 wil uitstoten en in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Maar ze vinden dat de rekening niet alleen bij huishoudens mag komen te liggen.

  'Rekening energietransitie niet naar bewoners'

  1 reactie

  Een meerderheid van de Nederlanders vindt het goed dat Nederland minder CO2 wil uitstoten en in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Maar ze vinden dat de rekening niet alleen bij huishoudens mag komen te liggen. 

 • Er bestaat geen ‘quick fix’ om het Nederlandse woningtekort op korte termijn op te lossen. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) bepleit daarom ‘grote haast’ in de bouwproductie ondergeschikt te maken aan nieuwbouwwijken die ‘ten minste ook energiezuinig, klimaatbestendig, gezond en bereikbaar’ zijn.

  Rli: woningtekort voorlopig onoplosbaar

  Er bestaat geen ‘quick fix’ om het Nederlandse woningtekort op korte termijn op te lossen. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) bepleit daarom ‘grote haast’ in de bouwproductie ondergeschikt te maken aan nieuwbouwwijken die ‘ten minste ook energiezuinig, klimaatbestendig, gezond en bereikbaar’ zijn.

 • De vakbonden en de Unie van Waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een cao voor de waterschappen. In drie jaar tijd stijgen de salarissen met met 7,5 procent. Daar bovenop krijgen de ambtenaren bij de waterschappen eenmalig 500 euro.

  Ambtenaren waterschap krijgen er 7,5 procent bij

  De vakbonden en de Unie van Waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een cao voor de waterschappen. In drie jaar tijd stijgen de salarissen met met 7,5 procent. Daar bovenop krijgen de ambtenaren bij de waterschappen eenmalig 500 euro.

 • De vier regeringspartijen en drie linkse oppositiepartijen hebben overeenstemming bereikt over een wet waarin wordt vastgelegd hoe sterk de uitstoot van het broeikasgas CO2 de komende decennia moet worden teruggedrongen. Met name voor de langere termijn reiken de ambities in de klimaatwet verder dan in het vorig jaar gesloten regeerakkoord.

  Partijen akkoord over Klimaatwet

  3 reacties

  De vier regeringspartijen en drie linkse oppositiepartijen hebben overeenstemming bereikt over een wet waarin wordt vastgelegd hoe sterk de uitstoot van het broeikasgas CO2 de komende decennia moet worden teruggedrongen. Met name voor de langere termijn reiken de ambities in de klimaatwet verder dan in het vorig jaar gesloten regeerakkoord.

 • Het kabinet wil het aantal soorten milieuzones terugbrengen tot twee. Het AD schrijft dat staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur, D66) binnenkort de plannen opstuurt naar de Tweede Kamer en de gemeenten. De maatregel moet een einde maken aan de grote verscheidenheid aan regels rondom Nederlandse milieuzones.

  Kabinet wil slechts twee soorten mileuzones

  3 reacties

  Het kabinet wil het aantal soorten milieuzones terugbrengen tot twee. Het AD schrijft dat staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur, D66) binnenkort de plannen opstuurt naar de Tweede Kamer en de gemeenten. De maatregel moet een einde maken aan de grote verscheidenheid aan regels rondom Nederlandse milieuzones.

 • Tientallen gemeentebesturen hebben plannen om in de komende jaren woningen van het aardgas af te koppelen. Dat blijkt uit een analyse van de coalitieakkoorden door de NOS. De omroep telde zeker 41 gemeenten die afspraken hebben gemaakt over wonen zonder aardgas. Het gaat in totaal om tienduizenden woningen in ruim zeventig wijken.

  Gemeenten maken begin met aardgasloos wonen

  2 reacties

  Tientallen gemeentebesturen hebben plannen om in de komende jaren woningen van het aardgas af te koppelen. Dat blijkt uit een analyse van de coalitieakkoorden door de NOS. De omroep telde zeker 41 gemeenten die afspraken hebben gemaakt over wonen zonder aardgas. Het gaat in totaal om tienduizenden woningen in ruim zeventig wijken.

 • Achterblijvende planologische capaciteit is niet de reden waarom de woningbouw maar traag op gang komt. Integendeel: voor in totaal meer dan honderdduizend woningen is het bestemmingsplan al vastgesteld of een bouwvergunning verleend. De vertraging zit in andere zaken.

  Ruim honderdduizend bouwkavels wachten op gebruik

  Achterblijvende planologische capaciteit is niet de reden waarom de woningbouw maar traag op gang komt. Integendeel: voor in totaal meer dan honderdduizend woningen is het bestemmingsplan al vastgesteld of een bouwvergunning verleend. De vertraging zit in andere zaken.

 • De nieuwe coalitie in Rotterdam heeft de plannen gepresenteerd voor de komende vier jaar. Het college wil 18.000 nieuwe huizen bouwen, 150 miljoen investeren in de energietransitie en 10.000 bestaande woningen moeten van het aardgas af. Ook in letterlijke zin krijgt Rotterdam meer groen.

  Groener Rotterdam krijgt extra brug, metro en huizen

  Reageer

  De nieuwe coalitie in Rotterdam heeft de plannen gepresenteerd voor de komende vier jaar. Het college wil 18.000 nieuwe huizen bouwen, 150 miljoen investeren in de energietransitie en 10.000 bestaande woningen moeten van het aardgas af. Ook in letterlijke zin krijgt Rotterdam meer groen.

 • De luchtkwaliteit in alle Nederlandse binnensteden zal eind dit jaar voldoen aan de Europese waarden. Dat blijkt uit nieuwe prognoses, meldt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer.

  Extra impuls voor luchtkwaliteit binnensteden

  2 reacties

  De luchtkwaliteit in alle Nederlandse binnensteden zal eind dit jaar voldoen aan de Europese waarden. Dat blijkt uit nieuwe prognoses, meldt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer.

 • Het Havenbedrijf Rotterdam stelt de eigenaar van de tanker die zaterdag ongeveer 200 ton stookolie lekte aansprakelijk. Waarvoor de eigenaar, Odfjell, precies aansprakelijk wordt gesteld, moet nog nader worden bepaald, zegt een woordvoerder van het Havenbedrijf. ,,Op een later moment gaan we bekijken wat we op ze gaan verhalen.’’

  Havenbedrijf stelt eigenaar lekkende tanker aansprakelijk

  Reageer

  Het Havenbedrijf Rotterdam stelt de eigenaar van de tanker die zaterdag ongeveer 200 ton stookolie lekte aansprakelijk. Waarvoor de eigenaar, Odfjell, precies aansprakelijk wordt gesteld, moet nog nader worden bepaald, zegt een woordvoerder van het Havenbedrijf. ,,Op een later moment gaan we bekijken wat we op ze gaan verhalen.’’

 • De kaart moet een actueel overzicht gaan bieden van alle openbare, harde en zachte woningbouwplannen. Ook andere ruimtelijke ontwikkelingen (nieuwe natuur, infrastructuur, enzovoort) krijgen een plek. Een eerdere editie van de kaart werd in 2010 door het toenmalige ministerie van VROM wegens geldgebrek stopgezet.

  Een nieuwe kaart voor Nederland

  De Nieuwe Kaart van Nederland, een landelijke database van de geplande ruimtelijke ontwikkelingen in ons land, wordt nieuw leven in geblazen. Het College van Rijksadviseurs heeft daartoe samen met onderzoeksbureau RIGO en de provincie Zuid-Holland een speciale stichting opgericht die de kaart verder ontwikkelt. Zo hopen de initiatiefnemers meer grip te kunnen krijgen op de ruimtelijke opgaven. 

 • Op het gebied van waterbeheer en waterkwaliteit werken de Nederlandse waterschappen al jaren nauw samen met de verantwoordelijke partijen over de Duitse grens. Toen kwam drie jaar geleden ineens de oprukkende beverrat ter sprake. Moest daar niet wat mee?

  Waterschappen gaan Duitse ratten vangen

  Op het gebied van waterbeheer en waterkwaliteit werken de Nederlandse waterschappen al jaren nauw samen met de verantwoordelijke partijen over de Duitse grens. Toen kwam drie jaar geleden ineens de oprukkende beverrat ter sprake. Moest daar niet wat mee?

 • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is het eens met het advies dat er ‘aanzienlijk meer’ gemeenten moeten meedoen aan het experiment met door de staat gekweekte cannabis. De commissie-Knottnerus onderzocht het plan voor het experiment en concludeerde woensdag dat de in het regeerakkoord genoemde zes tot tien gemeenten te weinig zijn om tot een representatief onderzoek te komen. De VNG schrijft dat een beperkte omvang ook nieuwe kennis en inzichten zou beperken.

  VNG eens met uitbreiden wietexperiment

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is het eens met het advies dat er ‘aanzienlijk meer’ gemeenten moeten meedoen aan het experiment met door de staat gekweekte cannabis. De commissie-Knottnerus onderzocht de plannen voor het experiment en concludeerde woensdag dat de in het regeerakkoord genoemde zes tot tien gemeenten te weinig zijn om tot een representatief onderzoek te komen. De VNG schrijft dat een beperkte omvang nieuwe kennis en inzichten zou beperken.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Ruimte en Milieu