of 59794 LinkedIn

Nieuws

 • De douches, wastafels en toiletten mogen op 15 juni weer open. Dat blijkt uit navraag van de NOS bij het kabinet. Dat betekent dat veel campings en kampeerterreinen twee weken eerder open kunnen.

  Camping mag sanitair weer openen

  De douches, wastafels en toiletten mogen op 15 juni weer open. Dat blijkt uit navraag van de NOS bij het kabinet. Dat betekent dat veel campings en kampeerterreinen twee weken eerder open kunnen.

   

 • De treinverbindingen tussen Nederland en Duitsland moeten sneller en beter op elkaar aansluiten. Alleen op die manier zijn reizigers te verleiden om in plaats van het vliegtuig de trein te nemen. Dat schrijven vijf Nederlandse provincies en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen in een brief aan staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) en haar Duitse ambtsgenoot Ferlemann.

  Provincies willen betere treinverbindingen met Duitsland

  De treinverbindingen tussen Nederland en Duitsland moeten sneller en beter op elkaar aansluiten. Alleen op die manier zijn reizigers te verleiden om in plaats van het vliegtuig de trein te nemen. Dat schrijven vijf Nederlandse provincies en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen in een brief aan staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) en haar Duitse ambtsgenoot Ferlemann. 

 • Vorig jaar maart had 17 procent van de gemeenten een verbod op ballonoplatingen. Dat is nu gestegen naar 41 procent, aldus het onderzoek. Ballonnen hebben een negatieve impact op natuur en milieu. Zeezoogdieren, vogels en vissen zien de ballonnen aan voor voedsel en raken verstrikt in de ballonlinten.

  Meer gemeenten verbieden oplaten ballonnen

  1 reactie

  Steeds meer gemeenten verbieden het oplaten van ballonnen. In een jaar is het aantal gemeenten met een verbod verdubbeld. Dat staat in een onderzoek van Stichting De Noordzee.

 • In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.

  LIVEBLOG CORONA 9 JUNI

  Reageer

  In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.

 • Jaarlijks produceren de waterschappen pakweg 1,3 miljoen ton zuiveringsslib, maar het kost hen steeds meer moeite het slib kwijt te raken. De meerkosten om met kunst- en vliegwerk onvoorziene partijen slib kwijt te kunnen, bedragen jaarlijks tientallen miljoenen euro’s.

  Slibverwerking molensteen voor waterschappen

  Jaarlijks produceren de waterschappen pakweg 1,3 miljoen ton zuiveringsslib, maar het kost hen steeds meer moeite het slib kwijt te raken. De meerkosten om met kunst- en vliegwerk onvoorziene partijen slib kwijt te kunnen, bedragen jaarlijks tientallen miljoenen euro’s.

 • De provincie Zeeland hoopt eind juni overeenstemming te hebben met het kabinet over het compensatiepakket voor het afblazen van de komst van de marinierskazerne naar Vlissingen. Gedeputeerde Dick van der Velde zei dat maandag na overleg met staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) en Bernard Wientjes, speciaal gezant.

  'Breed pakket' als compensatie voor kazerne

  Reageer

  De provincie Zeeland hoopt eind juni overeenstemming te hebben met het kabinet over het compensatiepakket voor het afblazen van de komst van de marinierskazerne naar Vlissingen. Gedeputeerde Dick van der Velde zei dat maandag na overleg met staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) en Bernard Wientjes, speciaal gezant.

 • ‘Betrokken partijen komen pas in actie als de situatie escaleert. Dat is echt veel te laat’, zegt Aedes-bestuurslid Hester van Buren.

  Waakvlamfunctie moet terug in kwetsbare wijken

  In wijken met veel sociale huurwoningen zouden gemeenten er goed aan doen om te investeren in een herkenbare, betrouwbare ondersteuner die problemen in de wijk vroeg kan signaleren. Zo'n waakvlamfunctie is nodig omdat er steeds meer psychisch kwetsbare mensen in die wijken wonen.

 • Het kabinet moet veel ambitieuzere doelen stellen om het stikstofprobleem onder controle te krijgen en natuurgebieden te herstellen. De komende tien jaar moet de uitstoot van stikstof worden gehalveerd, zegt het adviescollege Stikstofproblematiek, onder leiding van oud-minister Johan Remkes, in haar eindrapport.

  Remkes: ‘Natuurherstel moet ambitieuzer’

  Het kabinet moet veel ambitieuzere doelen stellen om het stikstofprobleem onder controle te krijgen en natuurgebieden te herstellen. De komende tien jaar moet de uitstoot van stikstof worden gehalveerd, zegt het adviescollege Stikstofproblematiek, onder leiding van oud-minister Johan Remkes, in zijn eindrapport.

 • Het systeem van geborgde zetels binnen het waterschapsbestuur moet worden afgeschaft. Dat adviseert de Adviescommissie geborgde zetels bij waterschapsbesturen. Dat advies is op verzoek van minister Cora van Nieuwenhuizen (infrastructuur en waterstaat) gemaakt.

  Advies: schaf geborgde zetels waterschap af

  Het systeem van geborgde zetels binnen het waterschapsbestuur moet worden afgeschaft. De gekozen politieke partijen zijn in staat om alle belangen af te wegen, ook die van bijvoorbeeld agrariërs. Bij de samenstelling van de kandidatenlijsten van de politieke partijen wordt eveneens rekening gehouden met specifieke belangen in het gebied.

 • Het kabinet wil niet geen algemene ondersteuningsmaatregel voor bewonersinitiatieven die door de coronacrisis in financieel zwaar weer zijn gekomen. Gemeenten zouden daar oog voor moeten hebben. ‘Zeker als zij in hun voortbestaan worden bedreigd.’ Twee (door staatssecretaris Keijzer ontraden) moties vragen wel om openstelling van de TOGS-regeling voor dorps- en buurthuizen.

  Ondersteuning buurtinitiatieven aan gemeenten

  Het kabinet wil niet aan een algemene ondersteuningsmaatregel voor bewonersinitiatieven die door de coronacrisis in financieel zwaar weer zijn gekomen. Gemeenten zouden daar oog voor moeten hebben. ‘Zeker als zij in hun voortbestaan worden bedreigd.’ Twee (door staatssecretaris Keijzer ontraden) moties vragen wel om openstelling van de TOGS-regeling voor dorps- en buurthuizen.

 • In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.

  LIVEBLOG CORONA 8 JUNI

  Reageer

  In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.

 • In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.

  LIVEBLOG CORONA 5 - 7 JUNI 2020

  Reageer

  In dit liveblog houdt Binnenlands Bestuur naast de reguliere berichtgeving een chronologisch overzicht bij van het laatste nieuws over het coronavirus en de gevolgen voor decentrale overheden.

 • De vier waterschappen in het rivierengebied hebben afspraken gemaakt over het beperken van schade aan het watersysteem door bevers. De waterschappen gaan samen maatregelen nemen om schade te herstellen en er worden preventieve maatregelen genomen.

  Waterschappen pakken beverschade aan

  De vier waterschappen in het rivierengebied hebben afspraken gemaakt over het beperken van schade aan het watersysteem door bevers. De waterschappen gaan samen maatregelen nemen om schade te herstellen en er worden preventieve maatregelen genomen.

 • De gemeente Amsterdam gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de Amsterdamse bestuursrechter over het warmtenet in de toekomstige Sluisbuurt. De gemeente mag van de rechter bewoners en ontwikkelaars niet verbieden om een alternatieve manier van verwarming te gebruiken, maar volgens de gemeente komt daarmee de betaalbaarheid van een warmtenet in gevaar.

  Amsterdam wil meer duidelijkheid over warmteplannen

  De gemeente Amsterdam gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de Amsterdamse bestuursrechter over het warmtenet in de toekomstige Sluisbuurt. De gemeente mag van de rechter bewoners en ontwikkelaars niet verbieden om een alternatieve manier van verwarming te gebruiken, maar volgens de gemeente komt daarmee de betaalbaarheid van een warmtenet in gevaar.

 • Volgens Amsterdams wethouder Laurens Ivens (wonen, SP) kan het rijk nog meer doen om corporaties en gemeenten te ondersteunen in die taak: `We kunnen van rijkswege niet de solidaire stad zijn die we willen zijn.´

  Tienduizend nieuwe woonplekken voor dak- en thuislozen

  In de nieuwe aanpak van dakloosheid van het kabinet, waarover maandag in de Tweede Kamer gedebatteerd wordt, staat het realiseren van betaalbare woningen centraal. Maar volgens Amsterdams wethouder Laurens Ivens (wonen, SP) kan het rijk nog meer doen om corporaties en gemeenten te ondersteunen in die taak. 

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Ruimte en Milieu