of 59123 LinkedIn

Nieuws

 • Vanaf 1 januari 2019 komen zzp’ers bij het waterschap Amstel, Gooi en Vecht in aanmerking voor kwijtschelding. En kinderopvangkosten kunnen vanaf volgend jaar ook meegenomen worden in de berekening of iemand in aanmerking komt. Dat is niet ruimhartig beleid, vindt dagelijks bestuurder Peter Smit. ‘Als je een goed kwijtscheldingsbeleid hebt, dan moet het ook gebruikt worden door de mensen die er recht op hebben.’

  ‘Amstel, Gooi en Vecht moest iets doen voor zzp'ers’

  Zzp’ers in het waterschap Amstel, Gooi en Vecht komen vanaf 1 januari 2019 ook in aanmerking voor kwijtschelding. En kinderopvangkosten kunnen vanaf volgend jaar meegenomen worden in de berekening of iemand in aanmerking komt. Dat is niet ruimhartig beleid, vindt dagelijks bestuurder Peter Smit. ‘Als je een goed kwijtscheldingsbeleid hebt, dan moet het ook gebruikt worden door de mensen die er recht op hebben.’

 • Het is voor gemeenten van groot belang om te weten waar er mogelijk archeologische vindplaatsen liggen en wat de waarde van deze archeologische plekken is. Op initiatief van de archeologische sector is er nu een handleiding gemaakt om archeologische waarden- en verwachtingskaarten op te stellen die geschikt zijn voor omgevingsvisies en omgevingsplannen.

  Gemeenten gezocht voor archeologie

  Met de komt van de Omgevingswet gaan gemeenten aan de slag met omgevingsvisies en omgevingsplannen. Ook het cultureel erfgoed komt daarbij aan bod. Een belangrijk onderdeel daarvan is de archeologie. 

 • Bijna twee miljoen kilometer kwetsbare kabel en leiding loopt door de Nederlandse bodem. Het leidt jaarlijks tot tienduizenden gevallen graafschade. Met een ‘code oranje’ hoopt het Agentschap Telecom het tij al twee jaar te keren. Vooral gemeenten zijn daarbij aan zet.

  Code rood dreigt voor de bodem

  Bijna twee miljoen kilometer kwetsbare kabel en leiding loopt door de Nederlandse bodem. Het leidt jaarlijks tot tienduizenden gevallen graafschade. Met een ‘code oranje’ hoopt het Agentschap Telecom het tij al twee jaar te keren. Vooral gemeenten zijn daarbij aan zet.  

 • Dat schrijft de gemeente Rotterdam in een voortgangsrapportage over de Hoekse Lijn. Daarnaast kampt de lijn ook met pech. Zo reed er eind juni een vuilniswagen een deel van de bovenleiding kapot. Dat herstel levert ook vertraging op. Toch gaat Rotterdam ervan uit dat er snel gestart kan worden met testritten en dat de Hoekse Llijn eind 2018 opengaat.

  Aanleg Hoekse Lijn Rotterdam blijft hoofdpijndossier

  1 reactie

  De aanleg van de Hoekse Lijn blijft een hoofdpijndossier voor de gemeente Rotterdam. Zo blijken er nu weer vreemde storingen bij bruggen op het tracé te zijn. Ook zijn er problemen met de spoorbeveilingssoftware en is er gedoe over de documentatie van de metrolijn die Schiedam met de badplaats Hoek van Holland verbindt.

 • De Provinciale Staten van Noord-Brabant stemden vorig jaar in met een aanscherping van de milieuregels voor veehouders. Daarvoor moeten ze onder meer verouderde stalsystemen hebben vervangen voor 2022, terwijl ze voorheen nog tot 2028 de tijd kregen.

  Brabantse veehouders naar rechter om milieuregels

  2 reacties

  Veehouders klagen de provincie Noord-Brabant aan vanwege strengere milieuregels die er gaan gelden. De maatregelen om veehouderij sneller duurzaam te maken, bedreigen volgens hen het voortbestaan van veel Brabantse boerenbedrijven. Landbouworganisatie ZLTO heeft daarom samen met een aantal boeren het provinciebestuur gedagvaard.

 • Onder woonfraude valt bijvoorbeeld ruimte die illegaal wordt verhuurd aan toeristen. Uit de cijfers blijkt dat er minder panden zoals illegale hotels zijn gesloten en dat komt waarschijnlijk doordat er stevig tegen wordt opgetreden. Het aantal sluitingen is ten opzichte van het eerste halfjaar van 2017 gedaald van 79 naar 61.

  Aanpak woonfraude in Amsterdam lijkt te werken

  Reageer

  De Amsterdamse aanpak tegen woonfraude begint zijn vruchten af te werpen. Het aantal sluitingen van illegale hotels is verder gedaald. Dat blijkt uit cijfers over het afgelopen halfjaar, die de verantwoordelijk wethouder naar de gemeenteraad heeft gestuurd. De genomen maatregelen, zoals meer controle en handhaving, moeten de schaarse woonruimte in Amsterdam beter beschermen.

 • Waterschappen merkten na de crisis weinig van economische verbetering. Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur blijkt dat de kwijtscheldingen vanaf 2011 relatief sneller stegen dan de belastingopbrengsten, zo erg dat in ieder geval twee waterschappen besloten in te grijpen. Het goede nieuws: er lijkt een keerpunt aangebroken.

  Peil kwijtschelding waterschapsbelasting stijgt

  Waterschappen merkten na de crisis weinig van economische verbetering. Uit onderzoek van Binnenlands Bestuur blijkt dat de kwijtscheldingen vanaf 2011 relatief sneller stegen dan de belastingopbrengsten, zo erg dat in ieder geval twee waterschappen besloten in te grijpen. Het goede nieuws: er lijkt een keerpunt aangebroken.

 • De provincie Groningen stelt 1,4 miljoen euro beschikbaar voor natuurprojecten in de gemeente Zuidhorn, Grootegast, Leek, Marum, Haren en Groningen. Gemeenten, waterschappen, boeren en kennisinstellingen kunnen vanaf 20 augustus een beroep doen op deze subsidieregeling.

  1,4 miljoen voor natuurprojecten Groningen

  De provincie Groningen stelt 1,4 miljoen euro beschikbaar voor natuurprojecten in de gemeente Zuidhorn, Grootegast, Leek, Marum, Haren en Groningen. Gemeenten, waterschappen, boeren en kennisinstellingen kunnen een beroep doen op deze subsidiepot.

 • De Europese Commissie heeft Airbnb de wacht aangezegd vanwege gebrek aan transparantie over de prijzen die worden weergegeven op de site en een hele lijst van andere gebreken aan consumentenrechten. Amsterdam, was in 2017 goed voor 2,1 miljoen overnachtingen van de 2,6 miljoen overnachtingen in Nederland die via Airbnb werden geboekt.

  Amsterdam juicht Europese aanpak Airbnb toe

  Amsterdam is blij met de Europese aanpak van Airbnb. De Europese Commissie heeft Airbnb de wacht aangezegd vanwege gebrek aan transparantie over de prijzen die worden weergegeven op de site en een hele lijst van andere gebreken aan consumentenrechten. Amsterdam, was in 2017 goed voor 2,1 miljoen overnachtingen van de 2,6 miljoen overnachtingen in Nederland die via Airbnb werden geboekt.

 • 328 van 380 Nederlandse gemeenten hebben zich inmiddels aangemeld bij de Statiegeldalliantie, die het statiegeldsysteem wil uitbreiden naar blikjes en kleine plastic flesjes. Bedrijven, lokale overheden en milieuorganisaties doen mee aan de alliantie die zwerfafval probeert tegen te gaan. Acht van de twaalf Nederlandse provincies en 20 van de 21 waterschappen sloten zich ook aan.

  Inmiddels 328 gemeenten aangemeld bij Statiegeldalliantie

  328 van 380 Nederlandse gemeenten hebben zich inmiddels aangemeld bij de Statiegeldalliantie, die het statiegeldsysteem wil uitbreiden naar blikjes en kleine plastic flesjes. Bedrijven, milieuorganisaties en lokale overheden doen mee aan de alliantie die zwerfafval probeert tegen te gaan. Acht van de twaalf Nederlandse provincies en 20 van de 21 waterschappen sloten zich ook aan.

 • Donderdagmiddag togen ruim twintig boze burgers met schoppen gewapend naar de dijk aan de Maas om die eigenhandig te verlagen. De dijk bleek tot veertig centimeter hoger te zijn dan afgesproken. Daardoor werd veel inwoners een uitzicht op de Maas ontnomen. Na deze spontane actie besloot het schap water bij de wijn te doen.

  Waterschap gaat dijk verlagen na verzet dorpsbewoners

  3 reacties

  De dijken rond het Noord-Limburgse dorpje Aijen worden toch niet hoger dan oorspronkelijk afgesproken. Die toezegging deed bestuurder Rein Dupont van het Waterschap Limburg donderdagavond tijdens een met spoed ingelast bewonersoverleg.

 • Met het nieuwe beleid volgt zij adviezen op van het College van de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman. Die wezen erop dat gemeenten verplicht zijn de cultuur van woonwagenbewoners te beschermen en faciliteren, en dat het wonen in een woonwagen daar een essentieel onderdeel van is.

  Gemeente moet woonwagenbewoners genoeg plek bieden

  3 reacties
 • Het Windpark Fryslân mag worden aangelegd. Dat heeft de Raad van State besloten. Dat betekent dat in het Friese deel van het IJsselmeer ter hoogte van Breezand aan de Afsluitdijk windturbines mogen komen op zo’n 6,5 kilometer van de Friese kust. Daarbij hoort ook de aanleg van een werk- en natuureiland van twee hectare.

  Windpark Fryslân mag aangelegd worden

  1 reactie

  Het Windpark Fryslân mag worden aangelegd. Dat heeft de Raad van State besloten. De hoogste bestuursrechter oordeelde dat de bezwaren tegen het zogeheten inpassingsplan van de toenmalige ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu ongegrond zijn.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Ruimte en Milieu