of 65101 LinkedIn

Nieuws

 • waterveilig bouwen; waternormen; watertoets; coalitieakkoord; Van der Sande; Unie van Waterschappen

  Waterschappen willen norm voor waterveilig bouwen

  'Er is nú echt actie nodig', zei Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen, afgelopen weekend in de microfoons van RTL Nieuws. Komende jaren moeten er 1 miljoen woningen bijgebouwd worden en dat moet, vindt Van der Sande, klimaatadaptief gebeuren.

 • Het kabinet rekent zich te rijk over de zelfredzaamheid van burgers. Dat stelt het SCP in een analyse van het regeerakkoord. Het gaat onder meer over plannen voor de jeugdzorg, de Wmo en arbeidsparticipatie.

  SCP wil kabinet behoeden voor mislukken beleid

  Het nieuwe kabinet moet burgers daadwerkelijke invloed geven en daarbij zorgen voor een representatieve afspiegeling van de bevolking. Bij de uitwerking van de plannen uit het regeerakkoord moet nadrukkelijk worden gekeken naar wat burgers nodig hebben. Het kabinet rekent zich te rijk over de zelfredzaamheid van burgers.

 • Mob; Gelderse Milieufederatie; Sabic; biomassacentrale; natuurvergunning; provinciale vergunning

  Natuurvergunning biomassacentrale onder vuur

  2 reacties

  Milieuorganisaties willen de bouw van een biomassacentrale in Bergen op Zoom verhinderen. Ze hebben bezwaar gemaakt bij de provincie Noord-Brabant, die van plan is chemiebedrijf Sabic een natuurvergunning te verlenen voor de nieuwe centrale. Volgens de organisaties, waaronder Mobilisation for the Environment (MOB) en de Brabantse Milieufederatie, zijn de bouwplannen 'desastreus voor klimaat, biodiversiteit en volksgezondheid'.

 • De winkelleegstand is vorig jaar fors gedaald. Dat komt waarschijnlijk doordat veel panden zijn omgebouwd tot woningen, meldt onderzoeksbureau Locatus. Het is niet zo dat er sprake is van ‘een opbloeiende retailsector’, die juist lijdt onder de gevolgen van de coronapandemie en lockdownmaatregelen.

  Winkelleegstand daalt door ombouw tot woningen

  1 reactie

  De winkelleegstand is vorig jaar fors gedaald. Dat komt waarschijnlijk doordat veel panden zijn omgebouwd tot woningen, meldt onderzoeksbureau Locatus. Het is niet zo dat er sprake is van ‘een opbloeiende retailsector’, die juist lijdt onder de gevolgen van de coronapandemie en lockdownmaatregelen.

 • Om de voortgang van de energietransitie te bewaken, moet er binnen zes maanden een plan van aanpak liggen om de overbelasting van het stroomnetwerk concreet aan te pakken. Daartoe zouden bijvoorbeeld regels voor infrastructurele aanpassingen à la de Crisis- en herstelwet (tijdelijk) moeten worden versoepeld

  Gemeenten: binnen zes maanden aanpak netwerkcongestie

  Om de voortgang van  de energietransitie te bewaken, moet er binnen zes maanden een plan van aanpak liggen om de overbelasting van het stroomnetwerk concreet aan te pakken. Daartoe zouden bijvoorbeeld regels voor infrastructurele aanpassingen à la de Crisis- en herstelwet (tijdelijk) moeten worden versoepeld.

 • Partijen in de Tweede Kamer zijn woedend dat de Groningse gaskraan in 2022 verder opengaat. Het kabinet krijgt vooral van de linkse oppositie veel kritiek op de aankondiging dat waarschijnlijk bijna twee keer zoveel gas nodig is als eerst geschat. Ook commissaris van de koning in Groningen René Paas is ontstemd.

  Politici en cdk woedend over hogere gaswinning

  4 reacties

  Partijen in de Tweede Kamer zijn woedend dat de Groningse gaskraan in 2022 verder opengaat. Het kabinet krijgt vooral van de linkse oppositie veel kritiek op de aankondiging dat waarschijnlijk bijna twee keer zoveel gas nodig is als eerst geschat. Ook commissaris van de koning in Groningen René Paas is ontstemd.

 • De SP legt zich niet neer bij antwoorden van demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken op vragen van Kamerlid Bart van Kent over de huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten in Boskoop. Volgens Van Kent praat de minister de gemeente Alphen aan den Rijn na. De plaatselijke SP is ook kritisch op gemeentelijke inspecties waarbij geen misstanden zijn geconstateerd. ‘Bijzonder.’

  Botsing over huisvesting arbeidsmigranten

  De SP legt zich niet neer bij antwoorden van demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken op vragen van Kamerlid Bart van Kent over een huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten in Boskoop. Volgens Van Kent praat de minister de gemeente Alphen aan den Rijn na. De plaatselijke SP is ook kritisch op gemeentelijke inspecties waarbij geen misstanden zijn geconstateerd. ‘Bijzonder.’

 • Het is het 'onaanvaardbaar' dat er dit jaar waarschijnlijk dubbel zoveel gas zal worden gewonnen uit het Groningerveld als eerst verwacht. ' We willen dat het kabinet zich aan de afspraken houdt.' Dat stelt de Groningse gedeputeerde Tjeerd van Dekken (Milieu).

  Provinciebestuur Groningen pikt extra gaswinning niet

  4 reacties

  De Groningse gedeputeerde Tjeerd van Dekken (Milieu) noemt het 'onaanvaardbaar' dat er dit jaar waarschijnlijk dubbel zoveel gas zal worden gewonnen uit het Groningerveld als eerst verwacht. 'We willen dat het kabinet zich aan de afspraken houdt.' 

 • Er moet tot september dit jaar bijna twee keer zo veel meer gas worden gewonnen dan waarvan het ministerie van Economische Zaken eerder van uitging.

  Gaskraan Groningen moet dit jaar verder open

  9 reacties

  Dit 'gasjaar' (van oktober 2021 tot en met september 2022) wordt waarschijnlijk bijna dubbel zoveel gas gewonnen uit het Groningerveld als eerst verwacht. Waar het ministerie van Economische Zaken eerst uitging van 3,9 miljard kubieke meter, komt de winning door omstandigheden uit op maximaal 7,6 miljard kuub, volgens berekeningen van netbeheerder GTS.

 • Milieunormen uit het Activiteitenbesluit gelden door uitspraak Raad van State niet meer voor windmolens. Gemeenten kunnen hun eigen normen voor geluid, externe veiligheid en slagschaduw maken. Anders moeten ze wachten op nieuwe normen in Activiteitenbesluit en ministeriële regeling.

  Gemeenten maken eigen windturbineregels

  In afwachting van nieuwe algemene regels voor windturbines, is een aantal gemeenten aan de slag gegaan met het vaststellen van lokale veiligheids-, geluids- en slagschaduwnormen voor windturbines. 

 • 19 gemeenten hebben in de laatste week van het jaar subsidie ontvangen voor het opzetten van circulaire ambachtscentra. In 2019 ontvingen al eerder 15 gemeenten daarvoor subsidie en in 2020 44 gemeenten.

  Subsidie voor 19 circulaire ambachtscentra

  19 gemeenten hebben in de laatste week van het jaar subsidie ontvangen voor het opzetten van circulaire ambachtscentra. In 2019 ontvingen al eerder 15 gemeenten daarvoor subsidie en in 2020 44 gemeenten.

 • De schaarste aan sociale huurwoningen heeft als pijnlijk gevolg dat mensen die door uitzonderlijke situaties dringend op zoek zijn naar een woning nergens terechtkunnen. De bouw van tijdelijke woningen kan soelaas bieden. Maar het doel om aan het einde van dit jaar 10.000 van dit soort woningen te realiseren blijkt niet haalbaar. Waar hapert het?

  Bouw tijdelijke woningen hapert

  De schaarste aan sociale huurwoningen heeft als pijnlijk gevolg dat mensen die door uitzonderlijke situaties dringend op zoek zijn naar een woning nergens terechtkunnen. De bouw van tijdelijke woningen kan soelaas bieden. Maar het doel om aan het einde van dit jaar 10.000 van dit soort woningen te realiseren blijkt niet haalbaar. Waar hapert het?

 • De bevolking van Nederland groeide het afgelopen jaar met 118.000 mensen. Zelfs het aantal krimpgemeenten daalt, blijkt uit cijfers van het CBS over de bevolkingsontwikkeling tot 1 december 2021. Gevolg van een toename van verhuizingen vanuit de Randstad.

  Zelfs in krimpgebieden bevolkingsgroei

  De bevolking van Nederland groeide het afgelopen jaar met 118.000 mensen. Zelfs het aantal krimpgemeenten daalt, blijkt uit cijfers van het CBS over de bevolkingsontwikkeling tot 1 december 2021. Gevolg van een toename van verhuizingen vanuit de Randstad.

 • Hoogbouw in de stad; kennis uitwisselen; groen in de stad; menselijke maat

  Hoogbouw heeft behoefte aan menselijke maat

  Bij de hoogbouw die gemeenten komende jaren neerzetten is het cruciaal dat ze rekening houden met de ‘fijnmazigheid van de menselijke maat’, aldus lector Bouwtransformatie Frank Suurenbroek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Tips: gebruik ‘warme materialen’ en laat zien dat er mensen leven.

 • Er dreigt grote krapte op de Nederlandse kantorenmarkt. Dat concludeert de Amerikaanse vastgoedadviseur Cushman & Wakefield in een rapport. Vooral het aanbod op toplocaties in grote steden is flink gedaald. Voor 2022 verwacht de adviseur dat de vraag op toplocaties een stuk groter zal zijn dan het aanbod.

  Grote krapte dreigt op kantorenmarkt

  1 reactie

  Er dreigt grote krapte op de Nederlandse kantorenmarkt. Dat concludeert de Amerikaanse vastgoedadviseur Cushman & Wakefield in een rapport. Vooral het aanbod op toplocaties in grote steden is flink gedaald. Voor 2022 verwacht de adviseur dat de vraag op toplocaties een stuk groter zal zijn dan het aanbod.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Ruimte en Milieu