of 62812 LinkedIn

Nieuws

 • Welke concrete oplossingen en maatregelen zijn mogelijk om de bestuurscultuur van waterschap Hollandse Delta te verbeteren en de bestuurskracht ervan te versterken? Die opdracht gaf het algemeen bestuur van het waterschap mee aan verkenner en adviseur Peter van der Velden. In dezelfde vergadering stelden alle vijf heemraden hun functie ter beschikking, waardoor dijkgraaf Jan Bonjer voorlopig alleen het dagelijks bestuur vormt.

  Verziekte bestuurscultuur door uitsluiting

  Welke concrete oplossingen en maatregelen zijn mogelijk om de bestuurscultuur van waterschap Hollandse Delta te verbeteren en de bestuurskracht ervan te versterken? Die opdracht gaf het algemeen bestuur van het waterschap mee aan verkenner en adviseur Peter van der Velden. In dezelfde vergadering stelden alle vijf heemraden hun functie ter beschikking, waardoor dijkgraaf Jan Bonjer voorlopig alleen het dagelijks bestuur vormt.

 • Met de handreiking Informatiegericht handelen vakantieparken Noord-Holland wil de provincie dat gemeenten beter zicht krijgen op ongewenste activiteiten op vakantieparken. De handreiking legt onderling verbanden tussen vier beleidsterreinen die elkaar beïnvloeden bij vakantieparken: de ruimtelijke, economische, veiligheids- en sociaal- maatschappelijke beleidsvelden. ‘Pragmatische stappen voor de gemeenteambtenaar.’

  Beter zicht op ongewenste activiteiten vakantiepark

  Met de handreiking Informatiegericht handelen vakantieparken Noord-Holland wil de provincie dat gemeenten beter zicht krijgen op ongewenste activiteiten op vakantieparken. De handreiking legt onderling verbanden tussen vier beleidsterreinen die elkaar beïnvloeden bij vakantieparken: de ruimtelijke, economische, veiligheids- en sociaal- maatschappelijke beleidsvelden. ‘Pragmatische stappen voor de gemeenteambtenaar.’

 • Door een aanpassing van de Wet toeristische verhuur krijgen gemeenten meer mogelijkheden om de verhuur van woningen via internetplatforms als AirBNB en Booking.com aan banden te leggen. Vanaf 1 juli worden de platforms verplicht om het registratienummer van de verhuurder te vermelden bij een advertentie.

  Gemeente krijgt meer armslag in aanpak vakantieverhuur

  Door een aanpassing van de Wet toeristische verhuur krijgen gemeenten meer mogelijkheden om de verhuur van woningen via internetplatforms als AirBNB en Booking.com aan banden te leggen. Vanaf 1 juli worden de platforms verplicht om het registratienummer van de verhuurder te vermelden bij een advertentie.

 • De resultaten van een proef om de invasieve Japanse duizendknoop te bestrijden met heet water zijn teleurstellend. Dat stelt de provincie Gelderland na een tussentijdse rapportage over de aanpak van de plant op verschillende locaties in de provincie.

  Duizendknoop wijkt niet voor kokend water

  De resultaten van een proef om de invasieve Japanse duizendknoop te bestrijden met heet water zijn teleurstellend. Dat stelt de provincie Gelderland na een tussentijdse rapportage over de aanpak van de plant op verschillende locaties in de provincie.

 • Hoe schril steekt het stroperige proces van de huidige energietransitie af tegen de vorige: die van kolen naar aardgas. Dat was in tien jaar zo goed als geregeld. Gemeentelijk adviseur duurzaamheid en blogger Sven Ringelberg schreef een boek over wat we van de soepele gastransitie kunnen leren.

  'Discussie over woonlastenneutraliteit is fake nieuws'

  Hoe schril steekt het stroperige proces van de huidige energietransitie af tegen de vorige: die van kolen naar aardgas. Dat was in tien jaar zo goed als geregeld. Gemeentelijk adviseur duurzaamheid en blogger Sven Ringelberg schreef een boek over wat we van de soepele gastransitie kunnen leren.

 • Met het lange Paasweekeinde voor de deur worden opnieuw veel bezoekers verwacht voor de Nederlandse natuurgebieden. De veiligheidsregio’s en natuurbeheerders zijn er klaar voor, zeggen ze, maar tegelijkertijd opgelucht daar de weersverwachtingen niet heel gunstig zijn. Maar natuurorganisaties vinden wel dat er snel meer geld bij moet. Voor handhaving en voor meer natuur.

  Drukke natuur heeft meer geld nodig

  Met het lange Paasweekeinde voor de deur worden opnieuw veel bezoekers verwacht voor de Nederlandse natuurgebieden. De veiligheidsregio’s en natuurbeheerders zijn er klaar voor, zeggen ze, maar tegelijkertijd opgelucht daar de weersverwachtingen niet heel gunstig zijn. Maar natuurorganisaties vinden wel dat er snel meer geld bij moet. Voor handhaving en voor meer natuur.

 • De gemeente Zuidplas gaat een nieuw ‘vijfde dorp’ bouwen in de polders tussen Rotterdam, Zoetermeer en Gouda. In totaal moeten er zo’n 8.000 woningen bijkomen, meer dan 40% van de totale huidige woningvoorraad in de gemeente.

  Zuidplas krijgt nieuw dorp van 8000 woningen

  De gemeente Zuidplas gaat een nieuw ‘vijfde dorp’ bouwen in de polders tussen Rotterdam, Zoetermeer en Gouda. In totaal moeten er zo’n 8.000 woningen bijkomen, meer dan 40% van de totale huidige woningvoorraad in de gemeente.

 • Provinciekoepel IPO en de Unie van Waterschappen (UvW) constateren op basis van een onderzoek dat de droge periodes van de afgelopen drie jaren tot een toename hebben geleid in het aantal en de hoeveelheid grondwateronttrekkingen, met name voor beregening in de landbouw. Die toename van de watervraag in combinatie met de afnemende waterbeschikbaarheid door droogte zet het grondwatersysteem volgens de koepelorganisaties onder druk.

  Slecht zicht op grondwateronttrekking landbouw

  Eén op de drie waterschappen houdt niet bij hoeveel grondwater boeren onttrekken voor beregening. Die registraties en metingen moeten beter, om met name in droge periodes tijdig te kunnen ingrijpen. Met name op de zandgronden staat het grondwatersysteem onder druk.

 • Of het plan voor een Westelijke Ontsluiting van Amersfoort nog werkelijk gerealiseerd gaat worden, is de vraag. Het project, al meer dan tien jaar een discussiepunt in de Amersfoortse politiek, lijkt alleen maar duurder te worden.

  Amersfoortse randweg lijkt steeds verder weg

  Of het plan voor een Westelijke Ontsluiting van Amersfoort nog werkelijk gerealiseerd gaat worden, is de vraag. Het project, al meer dan tien jaar een discussiepunt in de Amersfoortse politiek, lijkt alleen maar duurder te worden.

 • Via staalfabrikant Tata Steel Nederland is kwik terechtgekomen in het lokale rioolstelsel, terwijl het bedrijf geen vergunning had om het zware metaal te lozen. Dat stelt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, die het bedrijf in een brief opdraagt direct maatregelen te nemen om die lozing zo veel mogelijk tegen te gaan. Tata Steel ontkent zonder vergunning kwik te hebben geloosd.

  Tata Steel had geen vergunning voor lozing kwik

  Reageer

  Via staalfabrikant Tata Steel Nederland is kwik terechtgekomen in het lokale rioolstelsel, terwijl het bedrijf geen vergunning had om het zware metaal te lozen. Dat stelt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, die het bedrijf in een brief opdraagt direct maatregelen te nemen om die lozing zo veel mogelijk tegen te gaan. Tata Steel ontkent zonder vergunning kwik te hebben geloosd.

 • Hoewel Olam Cocoa een van de grootste ammoniakuitstoters in Nederland is, wordt er niet gehandhaafd op de uitstoot van ammoniak en heeft het bedrijf geen natuurvergunning. Wel ligt er sinds vandaag, na 25 jaar, een nieuwe milieuvergunning. De betrokken omgevingsdiensten menen dat ze vergunningverlening, toezicht en handhaving volgens het boekje uitvoeren.

  Piekbelaster stoot jarenlang zonder toezicht ammoniak uit

  Hoewel Olam Cocoa een van de grootste ammoniakuitstoters in Nederland is, wordt er niet gehandhaafd op de uitstoot van ammoniak en heeft het bedrijf geen natuurvergunning. Wel ligt er sinds vandaag, na 25 jaar, een nieuwe milieuvergunning. De betrokken omgevingsdiensten menen dat ze vergunningverlening, toezicht en handhaving volgens het boekje uitvoeren.

 • Door de droogte zijn alleen al in Limburg honderdduizenden bomen gestorven en complete bospercelen vernietigd. ‘De droogte heeft ook andere natuurgebieden zwaar aangetast, met alle gevolgen van dien voor flora en fauna’, aldus het Waterschap Limburg woensdag.

  Forse aanpak droogte in Limburg

  Reageer

  Meerdere partijen investeren fors in de aanpak van de droogte in Limburg. Onder meer waterschap, gemeenten, werkgevers en provincie investeren samen 80 miljoen in de gevolgen van de klimaatverandering. Het Rijk vult dat bedrag aan tot bijna 100 miljoen euro.

 • De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een initiatiefwetsvoorstel van VVD en CDA dat het kraakverbod aanscherpt.

  Eerste Kamer stemt voor kraakwet

  2 reacties

  De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een initiatiefwetsvoorstel van VVD en CDA dat het kraakverbod aanscherpt. Krakers kunnen straks sneller worden uitgezet. De burgemeester, politie en het OM van Amsterdam hadden de senatoren in een slotoffensief opgeroepen om tegen te stemmen.

 • Er is geen sprake van belangenverstrengeling bij het delen van de kosten van de gevolgen van een persleidingbreuk bij de Berkel door het waterschap Rijn en IJssel en melkfabrikant FrieslandCampina. Er is juist gehandeld, concludeert het waterschap zelf na een antwoord van de minister van I&W op vragen uit de Tweede Kamer.

  'Waterschap handelde correct bij kosten persleidingbreuk'

  Er is geen sprake van belangenverstrengeling bij het delen van de kosten van de gevolgen van een persleidingbreuk bij de Berkel door het waterschap Rijn en IJssel en melkfabrikant FrieslandCampina. Er is juist gehandeld, concludeert het waterschap zelf na een antwoord van de minister van I&W op vragen uit de Tweede Kamer.

 • De provincie Zuid-Holland en de Milieudienst Rijnmond (DCMR) stellen de olieraffinaderij van BP in Rotterdam onder verscherpt toezicht. Het afgelopen jaar waren er een paar ernstige incidenten op het terrein, en het oliebedrijf werkt onvoldoende mee tijdens inspecties, zo stellen provincie en milieudienst.

  Provincie verscherpt toezicht raffinaderij BP

  De provincie Zuid-Holland en de Milieudienst Rijnmond (DCMR) stellen de olieraffinaderij van BP in Rotterdam onder verscherpt toezicht. Het afgelopen jaar waren er een paar ernstige incidenten op het terrein, en het oliebedrijf werkt onvoldoende mee tijdens inspecties, zo stellen provincie en milieudienst.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Ruimte en Milieu