of 59212 LinkedIn

Nieuws

 • De Rotterdamse Rekenkamer weerspreekt de bewering van de gemeente dat het document dat oud-wethouder Adriaan Visser naar de media had gelekt niet meer vertrouwelijk was. De wethouder stapte begin februari op toen uitkwam dat hij gelekt had.

  Rekenkamer Rotterdam: 'gelekte informatie geheim'

  Reageer

  De Rotterdamse Rekenkamer weerspreekt de bewering van de gemeente dat het document dat oud-wethouder Adriaan Visser naar de media had gelekt niet meer vertrouwelijk was. De wethouder stapte begin februari op toen uitkwam dat hij gelekt had.

 • De gemeente Amsterdam kondigt maatregelen aan om verdere stijging van woningprijzen in de stad in te perken. Beleggers en speculanten moeten daarmee buitenspel worden gezet.

  Amsterdam beteugelt koopwoningprijzen

  1 reactie

  De gemeente Amsterdam kondigt maatregelen aan om verdere stijging van woningprijzen in de stad in te perken. Beleggers en speculanten moeten daarmee buitenspel worden gezet.

 • Burgers die schade ondervinden aan hun vastgoed door ruimtelijke ontwikkelingen kunnen pas een vergoeding krijgen wanneer het meer is dan 4% van de waarde. Dat heeft de Tweede Kamer donderdag besloten. In veel gemeenten bestond de vrees dat een lager percentage de uitvoerbaarheid van de Omgevingswet zou torpederen.

  Planschadevergoeding iets royaler

  Burgers die hun vastgoed in waarde zien dalen door ruimtelijke ontwikkelingen kunnen pas een vergoeding krijgen wanneer het meer is dan 4% van die waarde. Dat heeft de Tweede Kamer donderdag besloten. In veel gemeenten bestond de vrees dat een lager percentage de uitvoerbaarheid van de Omgevingswet zou torpederen.

 • In de dertig energieregio's wordt bekeken welke alternatieven zich aandienen voor aardgas. Noordwijk sloot al in 2017 met dertien buurgemeenten en de provincie een regionaal energieakkoord. Wat levert een dergelijke samenwerking op?

  Krachten bundelen in Noordwijk

  In de dertig energieregio's wordt bekeken welke alternatieven zich aandienen voor aardgas. Noordwijk sloot al in 2017 met dertien buurgemeenten en de provincie een regionaal energieakkoord. Wat levert een dergelijke samenwerking op?

 • Burgers hebben een cruciale rol bij de energietransitie aan. Maar hoe ga je er als gemeente mee om als ze sneller van het gas af willen dan in de gemeentelijke plannen was voorzien?

  Help, burgers die van het gas af willen

  Burgers hebben een cruciale rol bij de energietransitie aan. Maar hoe ga je er als gemeente mee om als ze sneller van het gas af willen dan in de gemeentelijke plannen was voorzien?   

 • Rotterdam verwacht dit jaar ruim 100 cruiseschepen. Dat heeft het Havenbedrijf gezegd bij de opening van het cruiseseizoen. In 2017 meerden er nog zo'n 75 cruiseschepen af en vorig jaar 80.

  Rotterdam profiteert van Amsterdamse cruisebelasting

  Reageer

  Rotterdam verwacht dit jaar ruim 100 cruiseschepen. Dat heeft het Havenbedrijf gezegd bij de opening van het cruiseseizoen. In 2017 meerden er nog zo'n 75 cruiseschepen af en vorig jaar 80.

 • Cijfers over de kosten van de energietransitie zijn zelden gestoeld op betrouwbare berekeningen. Een rekentool, waarmee per straat de kosten – en baten – in beeld kunnen worden gebracht, biedt gemeenten en woningcorporaties houvast.

  Donkerrood? Dat wordt een warmtenet

  Cijfers over de kosten van de energietransitie zijn zelden gestoeld op  betrouwbare berekeningen. Een rekentool, waarmee per straat de kosten – en baten – in beeld kunnen worden gebracht, biedt gemeenten en woningcorporaties houvast.

 • ‘Maak illegale onderverhuur een economisch delict. Dan kan ik een bestuursrechtelijke boete opleggen. En geef me iets met een 'pluk ze'-karakter’, zegt Ivens in een interview met Het Financieele Dagblad.

  Amsterdam wil hulp tegen woonfraude

  Reageer

  Als het aan de Amsterdamse wethouder Laurens Ivens ligt, gaat de gemeente harder optreden tegen woonfraude. Hij wil dat het Rijk hem meer mogelijkheden geeft om iets te doen tegen de illegale onderverhuur van sociale huurwoningen.

 • De gemeente Noordoostpolder gaat een lobby opzetten om Den Haag warm te maken voor een spoorverbinding tussen Lelystad en Groningen. De gemeenteraad vroeg maandag unaniem om een lobbyvoorstel van het college.

  Noordoostpolder begint Lelylijnlobby

  De gemeente Noordoostpolder gaat een lobby opzetten om Den Haag warm te maken voor een spoorverbinding tussen Lelystad en Groningen. De gemeenteraad vroeg unaniem om een lobbyvoorstel van het college.

 • De Tweede Kamer gaat onderzoeken hoe de overheid is omgegaan met de risico's van de gaswinning in Groningen. Alle partijen in de Kamer steunen het voorstel van GroenLinks voor een parlementaire enquête, het zwaarste onderzoeksinstrument dat het parlement ter beschikking heeft.

  Parlementaire enquête naar gaswinning Groningen

  1 reactie

  De Tweede Kamer gaat onderzoeken hoe de overheid is omgegaan met de risico's van de gaswinning in Groningen. Alle partijen in de Kamer steunen het voorstel van GroenLinks voor een parlementaire enquête, het zwaarste onderzoeksinstrument dat het parlement ter beschikking heeft.

 • Tot nu toe is er altijd van uitgegaan dat asbestdeeltjes kankerverwekkend zijn. 'Maar de wettelijke normen, complexe werkwijzen en de daaraan gekoppelde kosten staan in veel gevallen niet in verhouding tot het werkelijke risico', vindt Aedes.

  Onderzoek wijst uit: 'Risico's asbest vaak overschat'

  Reageer

  Het verwijderen van asbest levert veel minder risico’s op dan tot nu toe werd gedacht. Ook wonen en werken in een pand met asbest is minder schadelijk dan werd aangenomen. De risico’s zijn veelal verwaarloosbaar en beschermingsmiddelen zijn niet noodzakelijk. Dat blijkt uit een onderzoek van onder meer TNO, de Radboud Universiteit Nijmegen en trainings- en onderzoeksinstituut Crisislab in opdracht van de vereniging van woningcorporaties Aedes.

 • Productie uit grote zonneparken heeft er in 2018 voor gezorgd dat in 2018 acht procent meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen is opgewekt. Maar de bouw van nieuwe windparken stagneert, blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

  Zon zorgt voor stijging duurzame energie

  Productie uit grote zonneparken heeft er in 2018 voor gezorgd dat in 2018 acht procent meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen is opgewekt. Maar het aandeel windenenergie stagneert, blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

 • De ruimere mogelijkheden die de Omgevingswet biedt gaan in rook op als het planschaderecht wordt aangepast. Dat betoogt de Hulstse wethouder Jean-Paul Hageman (ruimtelijke ordening, Algemeen Belang Groot Hulst) in een ingezonden stuk op de website van Binnenlands Bestuur. Dinsdag buigt de Tweede Kamer zich over de amendementen.

  ‘Amendementen dreigen Omgevingswet te torpederen’

  De ruimere mogelijkheden die de Omgevingswet biedt gaan in rook op als het planschaderecht wordt aangepast. Dat betoogt de Hulstse wethouder Jean-Paul Hageman (ruimtelijke ordening, Algemeen Belang Groot Hulst) in een ingezonden stuk op de website van Binnenlands Bestuur. Dinsdag buigt de Tweede Kamer zich over een amendement en een motie.

 • Overheden en marktpartijen in Groningen en Drenthe willen de komende 12 jaar 2,8 miljard euro investeren in emissievrije waterstof. Dat staat in een gezamenlijke investeringsagenda waarmee de productie en het gebruik van CO2-vrije waterstof fors opgeschaald kan worden.

  Noord-Nederland wil fors investeren in waterstof

  Overheden en marktpartijen in Groningen en Drenthe willen de komende 12 jaar 2,8 miljard euro investeren in emissievrije waterstof. Dat staat in een gezamenlijke investeringsagenda waarmee de  productie en het gebruik van CO2-vrije waterstof fors opgeschaald kan worden.  

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Ruimte en Milieu