of 59925 LinkedIn

Nieuws

 • Met het sluiten van 12 nieuwe Regio Deals is het kabinet bijna klaar met het brede investeringsplan voor een betere woon- en leefomgeving en het stimuleren van de regionale economie. Alleen de Regio Deals met Utrecht en Hollandse Delta moeten nog gesloten worden.

  Serie Regio Deals bijna compleet

  Met het sluiten van 12 nieuwe Regio Deals is het kabinet bijna klaar met het brede investeringsplan voor een betere woon- en leefomgeving en het stimuleren van de regionale economie. Alleen de Regio Deals met Utrecht en Hollandse Delta moeten nog gesloten worden.

 • Het reizigersaantal van regionale vervoerssystemen neemt ieder jaar fors toe. De recente investering van bijna 500 miljoen euro is slechts een deel van de maatregelen die de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) wil nemen om de capaciteit van het vervoer verder uit te breiden. ‘We willen geen slachtoffer worden van ons eigen succes.’

  Metropoolregio blijft investeren in openbaar vervoer

  Het reizigersaantal van regionale vervoerssystemen neemt ieder jaar fors toe. De recente investering van bijna  500 miljoen euro is slechts een deel van de maatregelen die de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) wil nemen om de capaciteit van het vervoer verder uit te breiden. ‘We willen geen slachtoffer worden van ons eigen succes.’

 • Een strenger parkeerbeleid levert ruimte op die kan worden gebruikt voor de bouw van extra woningen of meer groen. Gemeenten kunnen ook alternatieven bieden voor het bezit van een auto bij nieuwbouwprojecten, maar moeten dan wel afwijken van strenge parkeernormen. Dat blijkt uit een onderzoek onder zes gemeenten in opdracht van de provincie Zuid-Holland.

  Meer ruimte door strenger parkeerbeleid

  Een strenger parkeerbeleid levert ruimte op die kan worden gebruikt voor de bouw van extra woningen of meer groen. Gemeenten kunnen ook alternatieven bieden voor het bezit van een auto bij nieuwbouwprojecten, maar moeten dan wel afwijken van strenge parkeernormen. Dat blijkt uit een onderzoek onder zes gemeenten in opdracht van de provincie Zuid-Holland.

 • Het CBS en de gemeente Eindhoven hebben samen in beeld gebracht waar in welke wijken kwetsbare 70-plussers wonen. Aan de hand van die gegevens wil de gemeente buurten zo inrichten dat een verzorgingshuis in feite niet meer nodig is omdat de senioren langer zelfstandig thuis wonen.

  Kwetsbare ouderen Eindhoven in beeld

  Het CBS en de gemeente Eindhoven hebben samen in kaart gebracht waar in welke wijken kwetsbare 70-plussers wonen. Aan de hand van die gegevens wil de gemeente buurten zo inrichten dat een verzorgingshuis in feite niet meer nodig is omdat de senioren langer zelfstandig thuis wonen.

 • Het lijkt een tegenstelling: een zeehaven en middelpunt van de energietransitie aan de rand van een van de grootste en dunst bevolkte gemeenten van ons land. Maar de Eemshaven en het Groningse achterland zijn meer verknoopt dan je zou denken. ‘Ik zou niet weten wat we zonder de haven moesten.’

  Eemshaven is verknoopt met Noord-Groningen

  Het lijkt een tegenstelling: een zeehaven en middelpunt van de energietransitie aan de rand van een van de grootste en dunst bevolkte gemeenten van ons land. Maar de Eemshaven en het Groningse achterland zijn meer verknoopt dan je zou denken. ‘Ik zou niet weten wat we zonder de haven moesten.’

 • Langzaam maar zeker komt er eindelijk software op de markt ten behoeve van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert gemeenten nu al de eerste stappen te zetten in de aanbesteding, zodat eind dit jaar kan worden begonnen met de implementatie.

  Tijdig oefenen met DSO moet ellende voorkomen

  Langzaam maar zeker komt er eindelijk software op de markt ten behoeve van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert gemeenten nu al de eerste stappen te zetten in de aanbesteding, zodat eind dit jaar kan worden begonnen met de implementatie.

 • De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, die het bouwtoezicht voor een deel wegneemt bij de gemeenten, zal hen toch geld gaan kosten. En dat geld kunnen ze niet meer terugkrijgen via de leges. Omgevingsdiensten trekken aan de bel.

  Kwaliteitsborging kost gemeenten geld

  De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, die het bouwtoezicht voor een deel wegneemt bij de gemeenten, zal hen toch geld gaan kosten. En dat geld kunnen ze niet meer terugkrijgen via de leges. Omgevingsdiensten trekken aan de bel.

 • Om het land economisch weer op de been te krijgen na de coronacrisis, moet het kabinet investeren in programma’s die de economie op korte termijn helpen, maar vooral bijdragen aan een duurzame economie op langere termijn. Bij programma’s die daar niet of minder toe bijdragen, zoals de aanleg van nieuwe wegen, moet pas op de plaats worden gemaakt.

  ‘Stuur op groene herstelmaatregelen’

  Om het land economisch weer op de been te krijgen na de coronacrisis, moet het kabinet investeren in programma’s die de economie op korte termijn helpen, maar vooral bijdragen aan een duurzame economie op langere termijn. Bij programma’s die daar niet of minder toe bijdragen, zoals de aanleg van nieuwe wegen, moet pas op de plaats worden gemaakt.

 • Ook in kleinere gemeenten verdubbelt het aantal tachtig-plussers de komende twintig jaar. Gemeenten moeten meer de regie pakken om te zorgen voor zowel voldoende ouderenhuisvesting als een goed voorzieningenniveau.

  Gemeenten moeten regie pakken in ouderenhuisvesting

  Ook in kleinere gemeenten verdubbelt tot 2040 het aantal tachtig-plussers. Er ontstaat een tekort aan zowel ouderenwoningen als verpleeghuiscapaciteit. Gemeenten moeten meer de regie pakken om te zorgen voor zowel voldoende ouderenhuisvesting als een goed voorzieningenniveau.

 • De gemeente Rotterdam kan niet goed duidelijk maken wat het publieke belang is van een aandeel van 40 miljoen in het nieuwe stadion van Feyenoord. Volgens de Rekenkamer Rotterdam heeft de gemeenteraad niet de kans gekregen om hier zelfstandig besluiten over te nemen en alternatieven af te wegen. Dat concludeert de Rekenkamer in een tussentijdse rapportage over het project.

  ‘Publiek belang deelname nieuwe Kuip niet duidelijk’

  De gemeente Rotterdam kan niet goed duidelijk maken wat het publieke belang is van een aandeel van 40 miljoen in het nieuwe stadion van Feyenoord. Volgens de Rekenkamer Rotterdam heeft de gemeenteraad niet de kans gekregen om hier zelfstandig besluiten over te nemen en alternatieven af te wegen. Dat concludeert de Rekenkamer in een tussentijdse rapportage over het project.  

 • De boeren van Farmers Defence Force (FDF) mogen de komende dagen in de veiligheidsregio Groningen geen landbouwvoertuigen gebruiken bij hun demonstraties. Dat heeft de rechtbank in Groningen donderdag beslist. FDF had een kort geding aangespannen tegen de veiligheidsregio.

  Groningen mag tractor bij protest verbieden

  1 reactie

  De boeren van Farmers Defence Force (FDF) mogen de komende dagen in de veiligheidsregio Groningen geen landbouwvoertuigen gebruiken bij hun demonstraties. Dat heeft de rechtbank in Groningen donderdag beslist. FDF had een kort geding aangespannen tegen de veiligheidsregio.

 • Tien natuur- en milieuorganisaties maken bezwaar tegen de langetermijnplannen die het kabinet voor de luchtvaart heeft. Ze doen dat mede namens bijna 16.000 burgers. 'Klimaat, natuur en welzijn komen op de laatste plaats en het blijft vaak bij loze woorden' vat directeur Marjolein Demmers van Natuur & Milieu de kritiek samen. De organisatie heeft het bezwaarschrift samen met Greenpeace, Milieudefensie en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland opgesteld. Andere organisaties hebben zich aangesloten.

  Milieuorganisaties kraken luchtvaartplan

  Reageer

  Tien natuur- en milieuorganisaties maken bezwaar tegen de langetermijnplannen die het kabinet voor de luchtvaart heeft. Ze doen dat mede namens bijna 16.000 burgers. 'Klimaat, natuur en welzijn komen op de laatste plaats en het blijft vaak bij loze woorden' vat directeur Marjolein Demmers van Natuur & Milieu de kritiek samen. De organisatie heeft het bezwaarschrift samen met Greenpeace, Milieudefensie en de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland opgesteld. Andere organisaties hebben zich aangesloten.

 • Alle kantoren in Nederland moeten in 2023 tenminste een energielabel C hebben. Dat geldt ook voor de stadskantoren en gemeentehuizen van Nederlandse gemeenten. Maar terwijl de meeste gemeenten stevige ambities hebben over de verduurzaming van hun eigen vastgoed, zullen veel van hen die eis niet halen. Naar schatting slechts een derde van het aantal vierkante meters kantoorruimte van de Nederlandse gemeenten heeft nu een label C of beter, zo blijkt uit een inventarisatie van het Kadaster en Binnenlands Bestuur.

  Is de gemeente label C vergeten?

  Alle kantoren in Nederland moeten in 2023 tenminste een energielabel C hebben. Dat geldt ook voor de stadskantoren en gemeentehuizen van Nederlandse gemeenten. Maar terwijl de meeste gemeenten stevige ambities hebben over de verduurzaming van hun eigen vastgoed, zullen veel van hen die eis niet halen. Naar schatting slechts een derde van het aantal vierkante meters kantoorruimte van de Nederlandse gemeenten heeft nu een label C of beter, zo blijkt uit een inventarisatie van het Kadaster en Binnenlands Bestuur.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Ruimte en Milieu