of 59250 LinkedIn

Nieuws

 • De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt vast aan het standpunt dat de gemeente Veenendaal oneerlijk concurreert met commerciële uitbaters van parkeergarages. Wel lukt het de gemeente om onder een eerder opgelegde dwangsom uit de komen door de eigen parkeerfaciliteiten tot ‘algemeen belang’ te verklaren.

  Steekspel ACM en Veenendaal om parkeertarieven

  De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt vast aan het standpunt dat de gemeente Veenendaal oneerlijk concurreert met commerciële uitbaters van parkeergarages. Wel lukt het de gemeente om onder een eerder opgelegde dwangsom uit de komen door de eigen parkeerfaciliteiten tot ‘algemeen belang’ te verklaren. 

 • De regels gaan ook gelden voor mestverwerkers die een nieuwe vergunning aanvragen. Alleen voor kleinere mestverwerkers die bij een veehouderij staan verandert er relatief weinig. De provincie heeft tot de maatregelen besloten om stankoverlast en gezondheidsrisico's te beperken. Het is bekend dat bacteriën en virussen zich met de stof uit mestverwerkers kunnen verspreiden. Volgens een woordvoerder zijn de eisen scherper dan in andere provincies.

  Strengere regels voor mestverwerkers in Noord-Brabant

  Reageer

  Mestverwerkers in Brabant krijgen te maken met strengere regels. De provincie Noord-Brabant heeft onder andere bepaald dat nieuwe mestverwerkers de uitstoot van stof zoveel mogelijk moeten beperken en de uitstoot bovendien moeten meten. Op- en overslag van mest moet binnen gebeuren en bacteriën moeten door verhitting worden gedood.

 • Er vielen 613 verkeersdoden in Nederland in 2017, 16 minder dan in het jaar ervoor, meldt het CBS. De grootste toename was in Zuid-Holland en de grootste daling in Noord-Brabant. Het is voor het eerst in Nederland dat er meer fietsers dan automobilisten in het verkeer omgekomen zijn.

  Meer verkeersdoden Zuid-Holland, minder in Noord-Brabant

  Er vielen 613 verkeersdoden in Nederland in 2017, 16 minder dan in het jaar ervoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De grootste toename was in het Zuid-Hollandse verkeer, waar het aantal doden met 27 steeg tot 97. In Noord-Brabant viel één dode meer, maar daar betekende dit met 15 doden minder de grootste daling.

 • Ruim 1150 herten en paarden moeten op de kortst mogelijke termijn weg uit de Oostvaardersplassen (OVP). Mogelijk loopt dit aantal nog op door de geboorte van jonge dieren dit voorjaar. Dat schrijft de commissie-Van Geel in het advies dat woensdagmiddag is aangeboden aan de provincie Flevoland.

  Afschot duizend edelherten in Oostvaardersplassen

  3 reacties

  Ruim 1150 herten en paarden moeten op de kortst mogelijke termijn weg uit de Oostvaardersplassen (OVP). Mogelijk loopt dit aantal nog op door de geboorte van jonge dieren dit voorjaar. Dat schrijft de commissie-Van Geel in het advies dat woensdagmiddag is aangeboden aan de provincie Flevoland.

 • De provincie Zuid-Holland geeft chemiebedrijf Chemours in Dordrecht twee maanden de tijd om te stoppen met het lozen van de mogelijk kankerverwekkende stof PFOA.

  Zuid-Holland dreigt Chemours met dwangsom

  Reageer

  De provincie Zuid-Holland geeft chemiebedrijf Chemours in Dordrecht twee maanden de tijd om te stoppen met het lozen van de mogelijk kankerverwekkende stof PFOA. Na die twee maanden wordt voor elke overtreding een dwangsom van 250.000 euro opgelegd met een maximum van 2,5 miljoen euro.

 • Den Haag groeit sneller dan verwacht. De druk op de openbare ruimte neemt toe. Hoe voorkom je verkeersinfarcten, vervuilde lucht? Wethouder Tom de Bruijn blikt terug op vier jaar mobiliteitsbeleid. ‘Er bestaat geen one size fits all-oplossing.’

  Help de Hagenaar van z'n auto af

  Den Haag groeit sneller dan verwacht. De druk op de openbare ruimte neemt toe. Hoe voorkom je verkeersinfarcten, vervuilde lucht? Wethouder Tom de Bruijn blikt terug op vier jaar mobiliteitsbeleid. ‘Er bestaat geen one size fits all-oplossing.’ 

 • Huisvesting, participatie en werkomstandigheden van arbeidsmigranten laten in de Metropoolregio Eindhoven te wensen over. Dat blijkt uit een analyse door Het PON van het arbeidsmigrantenbeleid van de Metropoolregio.

  Eindhoven worstelt met arbeidsmigrant

  Huisvesting, participatie en werkomstandigheden van arbeidsmigranten laten in de Metropoolregio Eindhoven te wensen over. Woonvoorzieningen sluiten niet aan bij de flexibele woonbehoefte van de doelgroep. Door afwijkende werk ritmes komt het contact tussen de – veelal – Poolse gastarbeiders en de lokale bevolking moeizaam van de grond. Dat blijkt uit een analyse door Het PON van het arbeidsmigrantenbeleid van de Metropoolregio. 

 • In het mobiliteitsbeleid van gemeenten ontstaat een kloof tussen Randstad en platteland. Waar in de grote steden wordt ingezet op vernieuwende vervoersconcepten heeft daarbuiten de auto de komende vier jaar nog vrij spel.

  Autogebruik bedreigt duurzame doelen

  In het mobiliteitsbeleid van gemeenten ontstaat een kloof tussen Randstad en platteland. Waar in de grote steden wordt ingezet op vernieuwende vervoersconcepten heeft daarbuiten de auto de komende vier jaar nog vrij spel.  

 • De gemeentelijke ambities voor een snelle energietransitie kunnen onder druk komen te staan door een gebrek aan werknemers met de kennis die daarbij nodig is. Er moet veel meer worden gedaan om mensen op te leiden en om te scholen voor beroepen gericht op de energietransitie, stelt de Sociaal Economische Raad (SER) in een donderdag verschenen advies.

  Energietransitie onder druk door gebrek aan personeel

  1 reactie

  De gemeentelijke ambities voor een snelle energietransitie kunnen onder druk komen te staan door een gebrek aan werknemers met de kennis die daarbij nodig is. Er moet veel meer worden gedaan om mensen op te leiden en om te scholen voor beroepen gericht op de energietransitie, stelt de Sociaal Economische Raad (SER) in een donderdag verschenen advies.

 • De investeringen zouden volgens de provincie ruim 34.000 extra arbeidsjaren opleveren. Het geld wordt gestopt in elf projecten. Zo moet het centrum van Heerlen een ‘totale make-over’ krijgen. Tienduizenden woningen moeten energiezuiniger worden, onder meer door ze los te koppelen van het gasnet en aan te sluiten op andere warmtebronnen.

  Limburg vraagt Rijk 172,5 miljoen voor duurzaamheid

  Reageer

  Limburg wil de komende jaren tienduizenden woningen verduurzamen, de CO2-uitstoot op industrieterrein Chemelot middels nieuwe technieken fors terugdringen en in de krimpregio rond Heerlen een groot aantal winkels, woningen en kantoren slopen. In totaal vraagt dit de komende vier jaar om investeringen van 1,1 miljard euro. De provincie vraagt het Rijk om een bijdrage van 172,5 miljoen euro.

 • Het milieueffectrapport moest worden geactualiseerd omdat er fouten in de geluidsberekeningen waren. De onafhankelijke Commissie mer liet woensdag weten de aanpassing goed te keuren. De minister beschikt nu volgens haar ‘over alle essentiële milieu-informatie voor een besluit over het gebruik van Lelystad Airport’.

  Kabinet kan door met luchthaven Lelystad

  4 reacties

  De uitbreiding van luchthaven Lelystad is een stap dichterbij gekomen. Het aangepaste milieueffectrapport is goedgekeurd. Het is goed dat we verder kunnen, reageert minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Het is een tegenvaller voor actiegroepen die zich verzetten tegen de plannen.

 • Het gezondheidsbeleid is in de meeste steden nog sterk verkokerd. De domeinen gezondheid  en ruimtelijke ordening blijken in de praktijk gescheiden werelden. Daardoor blijft het streven naar een gezonde leefomgeving in steden beperkt tot het voldoen aan wettelijk vastgestelde milieunormen. Het ontbreekt aan concreet beleid dat de gezondheid van burgers bevordert.

  Gezondheidsbeleid steden komt niet van de grond

  Het gezondheidsbeleid is in de meeste steden nog sterk verkokerd. De domeinen gezondheid en ruimtelijke ordening blijken in de praktijk gescheiden werelden. Daardoor blijft het streven naar een gezonde leefomgeving in steden beperkt tot het voldoen aan wettelijk vastgestelde milieunormen. Het ontbreekt aan concreet beleid dat de gezondheid van burgers bevordert.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Ruimte en Milieu