of 61869 LinkedIn

Nieuws

 • De nieuwbouw van de Rotterdamse school Het Open Venster is later klaar en wordt opnieuw duurder. Het is de zoveelste vertraging in een bouwfiasco waar al diverse onderzoeken naar zijn gedaan en waarvan de kosten inmiddels driemaal hoger zijn dan de oorspronkelijke raming.

  Rotterdamse school moet nog langer wachten

  De nieuwbouw van de Rotterdamse school Het Open Venster is later klaar en wordt opnieuw duurder. Het is de zoveelste vertraging in een bouwfiasco waar al diverse onderzoeken naar zijn gedaan en waarvan de kosten inmiddels driemaal hoger zijn dan de oorspronkelijke raming.  

 • De Energieacademie zou Haagse werklozen helpen aan een baan in de energietransitie.

  Haags banenproject failliet, miljoen aan subsidie weg

  De Energieacademie, een project dat honderden Haagse werklozen moest opleiden voor een baan in de energietransitie, is finaal mislukt. De stichting, waarvan al eerder bleek dat ze haar eigen bestuursleden wel erg royaal beloonde, is failliet. Ruim een miljoen euro aan subsidies van de gemeente Den Haag lijkt daarmee zo goed als verdampt. 

 • Het kan zo simpel zijn als een typfout in de postcode, maar het kan ook gaan om het registreren van handhaving waar die handhaving niet is toegepast. De kwaliteit van gegevens in systemen die onder andere milieudiensten gebruiken voor het handhaven van de milieuregels is ontoereikend, concludeert de Algemene Rekenkamer. Soms is het nagenoeg onmogelijk om vast te stellen of er goed wordt gehandhaafd.

  Slechte data hinderen handhaving milieuregels

  Het kan zo simpel zijn als een typfout in de postcode, maar het kan ook gaan om het registreren van handhaving waar die handhaving niet is toegepast. De kwaliteit van gegevens in systemen die onder andere milieudiensten gebruiken voor het handhaven van de milieuregels is ontoereikend, concludeert de Algemene Rekenkamer. Soms is het nagenoeg onmogelijk om vast te stellen of de regels worden nageleefd.

 • Als Europese lidstaat is Nederland verplicht de culturele woonvorm van Sinti, Roma en andere woonwagenbewoners voldoende te faciliteren. Gebeurt dat niet, dan schendt Nederland internationaal beschermde mensenrechten en dreigt een rechterlijke veroordeling door het Europees Hof.

  Tekort woonwagenstandplaatsen blijft groot

  3 reacties

  Het tekort aan woonwagenstandplaatsen dat ruim twintig jaar geleden bij 46 Nederlandse gemeenten werd vastgesteld, is sindsdien nauwelijks ingelopen. Meer dan de helft van deze gemeenten weet bovendien niet dat er in 1998 een tekort is vastgesteld, ontdekte het datajournalistieke platform Pointer. Slechts acht gemeenten hebben het aantal standplaatsen sindsdien vergroot.

 • De zogeheten Aanpak Ring Zuid is belangrijk om de belangrijkste toegangspoort van de stad open te houden, die dreigde dicht te slibben door de grote groei die Groningen doormaakt. Bereikbaarheid, doorstroming, leefbaarheid en veiligheid zouden er door moeten verbeteren, maar de aanleg is vertraagd en wordt bemoeilijkt door kostenoverschrijding.

  Provincie Groningen stopt 94 miljoen extra in Ring Zuid

  1 reactie

  De grootschalige ombouw van de zuidelijke ringweg bij de stad Groningen valt 111 miljoen euro duurder uit dan eerder was beoogd. De provincie trekt er 95 miljoen euro voor uit, het Rijk springt bij voor 16 miljoen euro. Dat schrijft demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in een brief aan de Tweede Kamer.

 • De gemeente Utrecht krijgt bijna 3 miljoen euro van het rijk om aanvullend onderzoek te doen naar een natuurlijke wijze van het schoonmaken van verontreinigde grond. In het Utrechtse Griftpark werd in 2017 een bacteriekolonie gevonden die dure zuivering van opgepompt grondwater wellicht overbodig kan maken.

  Griftparkbacterie kan grondsanering veranderen

  De gemeente Utrecht krijgt bijna 3 miljoen euro van het rijk om aanvullend onderzoek te doen naar een natuurlijke wijze van het schoonmaken van verontreinigde grond. In het Utrechtse Griftpark werd in 2017 een bacteriekolonie gevonden die dure zuivering van opgepompt grondwater wellicht overbodig kan maken.

 • De bomen stonden deels op het terrein van een monumentale villa en deels in het gemeentelijk park Onderlangs op de stuwwal. Een investeringsmaatschappij heeft de villa gekocht om appartementen op het terrein te gaan bouwen.

  Arnhem doet aangifte van illegale kap eeuwenoude eiken

  2 reacties

  Arnhem doet aangifte van de illegale kap van tientallen eeuwenoude eiken en lindes op de stuwwal in de stad. De schade wordt verhaald op de dader, die bovendien bestuursrechtelijke maatregelen tegemoet kan zien, schrijft burgemeester Ahmed Marcouch dinsdag in een brief aan de gemeenteraad.

 • Nieuw Europees onderzoek naar de schadelijkheid van PFAS-verbindingen in voedsel zal waarschijnlijk leiden tot strengere normen voor het gehalte van deze gevaarlijke stoffen in bodem en oppervlaktewater. Volgens de VNG wordt de PFAS-opgave voor gemeenten hiermee een stuk groter. Ze vragen om actiever beleid om de uitstoot en verspreiding van gevaarlijke stoffen te voorkomen.

  Gemeenten willen actieve preventie gebruik PFAS

  Nieuw Europees onderzoek naar de schadelijkheid van PFAS-verbindingen in voedsel zal waarschijnlijk leiden tot strengere normen voor het gehalte van deze gevaarlijke stoffen in bodem en oppervlaktewater. Volgens de VNG wordt de PFAS-opgave voor gemeenten hiermee een stuk groter. Ze vragen om actiever beleid om de uitstoot en verspreiding van gevaarlijke stoffen te voorkomen.

 • De forse werkdruk onder ambtenaren bij de gemeente Bernheze leidt tot grote zorgen. Oorzaak zijn niet alleen de corona-gerelateerde werkzaamheden, maar ook de hoeveelheid werk in het ruimtelijk domein. ‘Een aantal ambtenaren staat door de werkdruk en de onderbezetting op omvallen', aldus wethouder Peter van Boekel.

  Gemeentelijke organisatie Bernheze piept en kraakt

  Grote zorgen zijn er over de forse werkdruk onder ambtenaren bij de gemeente Bernheze. Oorzaak zijn niet alleen de corona-gerelateerde werkzaamheden, maar ook de hoeveelheid werk in het ruimtelijk domein. De krapte op de arbeidsmarkt speelt Bernheze parten. Een mix aan interventies moet de werkdruk weer behapbaar maken.

 • Nog niet iedere gemeente is overgestapt naar de nieuwe Basisregistratie Kadaster (BRK). Dat is een probleem voor notarissen die moeten achterhalen of er bij de overdracht van een perceel nog sprake is van publiekrechtelijke beperkingen. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is niet gelukkig met situatie.

  Notarissen ‘niet gelukkig’ met lakse gemeenten

  Nog niet iedere gemeente is overgestapt naar de nieuwe Basisregistratie Kadaster (BRK). Dat is een probleem voor notarissen die moeten achterhalen of er bij de overdracht van een perceel nog sprake is van publiekrechtelijke beperkingen. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is niet gelukkig met situatie.

 • De verkoop van AEB zat er al een tijdje aan te komen. Vorig jaar februari nam het college al een principebesluit en afgelopen oktober was er volgens het stadsbestuur aan de belangrijkste voorwaarden voldaan. Het college voorziet nu dat de Europese Commissie op korte termijn akkoord gaat met de verkoopplannen, waarmee het laatste obstakel voor de verkoop zal worden weggenomen.

  Besluit tot verkoop Amsterdamse afvalverwerker AEB

  1 reactie

  De Amsterdamse afvalverwerker AEB kan definitief worden verkocht. Dat heeft het college van burgemeesters en wethouders van Amsterdam maandag besloten. Het college verwacht dat het verkoopproces nog in het eerste kwartaal van dit jaar begint.

 • De gemeente Amersfoort is op grove wijze tekortgeschoten in haar contractuele verplichtingen. De (financiële) gevolgen hiervan heeft het college, ondanks vele waarschuwingen van onze zijde, genegeerd en deze heeft zij ten onrechte niet willen onderkennen. Dat schrijft projectontwikkelaar en bouwer Hans Vahstal aan de gemeenteraad. ‘Ook de gemeenteraad is onjuist en onvolledig geïnformeerd over dit geschil en de gevolgen er van voor de gemeente.’

  ‘College Amersfoort trekt rookgordijn op’

  De gemeente Amersfoort is op grove wijze tekortgeschoten in haar contractuele verplichtingen. De (financiële) gevolgen hiervan heeft het college, ondanks vele waarschuwingen van onze zijde, genegeerd en deze heeft zij ten onrechte niet willen onderkennen. Dat schrijft projectontwikkelaar en bouwer Hans Vahstal afgelopen donderdag in een aangetekende brief aan de gemeenteraad. ‘Ook de gemeenteraad is onjuist en onvolledig geïnformeerd over dit geschil en de gevolgen er van voor de gemeente.’

 • Het is een verwijt dat gemeenten al jarenlang horen van bouwers, ontwikkelaars, politici en media-economen: de hoge prijs die ze vragen voor hun grond. Die zou grootschalige nieuwbouw in de weg zitten. Uit harde cijfers blijkt dat niet. Sterker nog, gemeenten trekken zich steeds meer terug uit de grondmarkt.

  Gemeente aarzelt op de grondmarkt

  Het is een verwijt dat gemeenten al jarenlang horen van bouwers, ontwikkelaars, politici en media-economen: de hoge prijs die ze vragen voor hun grond. Die zou grootschalige nieuwbouw in de weg zitten. Uit harde cijfers blijkt dat niet. Sterker nog, gemeenten trekken zich steeds meer terug uit de grondmarkt.

 • De hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en zijn collega's voerden het onderzoek uit in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Die instantie werkt aan het versterken van woningen en gebouwen in het gebied waar zich door de gaswinning aardbevingen voordoen. ‘De bewoner staat hierbij centraal’, meldt de website van de NCG. In de praktijk valt dat echter tegen.

  Aanpak aardbevingsgebied Groningen 'gekmakend'

  Reageer

  Medewerkers van organisaties die betrokken zijn bij het versterken van gebouwen in het Groningse aardbevingsgebied, ervaren hun werk als ‘veeleisend en soms gekmakend’. Tot die conclusie komen Groningse onderzoekers na interviews met 33 professionals die betrokken zijn bij de aanpak van de aardbevingsproblemen. ‘Ze werken keihard, maar komen slechts met heel kleine stapjes vooruit. Zij kunnen afspraken niet nakomen en kunnen dat bewoners niet uitleggen, tot ieders grote frustratie’, zegt hoogleraar sociale psychologie Tom Postmes.

 • Het wetsvoorstel van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt het mogelijk om in een gebied een opkoopbescherming in te voeren voor betaalbare koopwoningen. Op deze manier kan voorkomen worden dat deze woningen worden opgekocht door beleggers, met als doel de woningen te verhuren.

  Grote steden willen strengere wet tegen opkopers huizen

  3 reacties

  Het wetsvoorstel om opkopers van huizen te weren gaat de grote steden niet ver genoeg. De steden willen meer mogelijkheden hebben om op te kunnen treden tegen beleggers die huizen opkopen. Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht en Eindhoven pleiten daarbij voor een algemene verhuurvergunning en meer juridische mogelijkheden om malafide verhuurders aan te kunnen pakken.

Vacatures

Van onze partners

Whitepapers

Alle whitepapers

Dossiers

Opleidingen Ruimte en Milieu