ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Woningbouwprocedures kunnen korter

Negen concrete aanbevelingen.

09 september 2022
BPD

​Door beroep- en bezwaarprocedures bij woningbouw duurt het vaak jaren voordat met de bouw kan worden begonnen. Woningzoekenden worden daardoor ernstig gedupeerd. Op verzoek van minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening deed de NEPROM, de vereniging van projectontwikkelaars, onderzoek naar de mogelijkheden om die tijd te bekorten. In het rapport dat de ontwikkelaars vandaag de minister aanbieden geven zij concrete adviezen hoe onnodige vertraging kan worden voorkomen.

Minister De Jonge deed tijdens De Dag van de Projectontwikkeling op 19 mei 2022 in Den Haag een oproep om met ideeën te komen om juridische procedures te versnellen. De minister zei daar dat hij zich er erg aan stoort dat procedures eigenlijk altijd de belangen verdedigen van de mensen die al een huis hebben, in plaats van degenen die een huis nodig hebben. Hij hekelde het strategisch omgaan met het maken van bezwaar en de vele vertragingen die daardoor ontstaan. Hij vroeg de NEPROM-leden vanuit hun praktijkkennis en ervaring met voorstellen te komen hoe onnodige vertraging kan worden tegengegaan. De NEPROM heeft die uitdaging opgepakt en presenteert vandaag de onderzoeksresultaten in het rapport “Terugdringen onnodige vertraging woningbouw door bezwaar- en beroepsprocedures”.

Veelkoppig monster

NEPROM-bestuurslid Phillip Smits, in het dagelijks leven CEO van ontwikkelaar Blauwhoed, over de urgentie van het onderzoek: “Uiteraard zijn er veel meer oorzaken die leiden tot vertraging in de woningbouw, maar bezwaar- en beroepsprocedures nemen de laatste jaren sterk toe. Bovendien zijn ze extra pijnlijk voor woningzoekenden, omdat zij vaak het koopcontract al hebben getekend op het moment dat de procedures worden gestart. Daar komt bij dat in de praktijk veel procedures puur uit strategische overwegingen worden gestart, bijvoorbeeld omdat de bezwaarmakers hopen zo een groot afkoopsom te ontvangen. In het onderzoeksrapport hebben we een aantal schrijnende verhalen uit onze dagelijkse praktijk opgenomen die duidelijk maken hoe erg het is gesteld hiermee.”

Negen concrete aanbevelingen

Het NEPROM-rapport bevat negen concrete voorstellen voor aanpassing van wet- en regelgeving rondom de ontwikkeling en bouw van nieuwe woningen. De voorstellen zijn er op gericht de tijd te bekorten tussen het moment dat de gemeente een bestemmingsplan vaststelt of een bouwvergunning verleent en het moment dat daadwerkelijk met de bouw begonnen kan worden. In het rapport geeft de NEPROM gedetailleerd aan hoe wet- en regelgeving moet worden aangepast zodat plannen en vergunningen sneller onherroepelijk zijn. 

De meeste voorstellen van de NEPROM vergen aanpassing van de Algemene wet bestuursrecht. Ook geeft de NEPROM in het rapport een doorkijkje naar de Omgevingswet. Bijvoorbeeld als het om de onderwerpen stikstof en participatie gaat. De voorstellen zorgen ervoor dat besluiten eerder onherroepelijk worden en er zo eerder duidelijkheid is voor omwonenden, woningzoekenden, initiatiefnemers en financiers. Ook gemeenten en de rechterlijke macht worden zo ontlast. Daarmee krijgt de woningproductie een belangrijke impuls. 

Minister De Jonge is nu aan zet

De NEPROM geeft in haar rapport aan dat zij niet wil tornen aan de individuele belangen van de burger. Bestuurslid Smits: “Belanghebbenden moeten door middel van bezwaar- en beroepsprocedures hun stem kunnen laten horen bij nieuwe projecten en daar moet ook serieus aandacht aan besteed worden. Het is ons echter een doorn in het oog dat burgers keer op keer via verschillende procedures bezwaar tegen hetzelfde woningproject kunnen maken. Ook als van te voren al duidelijk is dat hun bezwaren volstrekt kansloos zijn. De huidige procedures zijn zo ingericht dat bezwaarmakers de start van de bouw jaren kunnen rekken. We zijn het eens met minister De Jonge dat de huidige procedures veel te veel zijn gericht op de belangen van de mensen die al een huis hebben en veel te weinig op die een huis nodig hebben.” De NEPROM dringt er bij minister De Jonge op aan om nu samen met zijn collega Weerwind van Rechtsbescherming voortvarend aan de slag te gaan met de noodzakelijke wetswijzigingen en aan de Tweede Kamer te melden wanneer hij denkt dat de wijzigingen kunnen worden doorgevoerd.

Ook ontwikkelaars aan zet

De NEPROM-publicatie bevat ook een aantal concrete tips voor ontwikkelaars over hoe zij bij kunnen dragen aan een (voor)spoedige afhandeling van juridische procedures over hun project. 

  • Het rapport is via deze link te downloaden.
  • Lees de brief aan minister de Jonge hier

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hans Bakker
Woningbouwprocedures moeten idealiter zeer zorgvuldig zijn. Dat het dan lang duurt, mag geen probleem zijn.
Alleen als de druk op de woningmarkt heel hoog wordt, omdat de regering de omvang van de bevolking niet beheerst, dan moeten we helaas sneller bouwen. Het probleem zit hem niet in de procedures, maar bij de beheersing van de omvang van de bevolking. Tussen 2008 en 2021 nam het aantal huishoudens met 10% toe. Dat is ongekend. Geen enkel Europees land heeft deze groei ooit gekend. Voor 60% is deze groei veroorzaakt door verdien modellen in de agrarische en distributie sector voor het overige deel door de asiel industrie.