ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Varkens in Nood-dossier

Overheid dient politieke moed te tonen

24 mei 2022
Nieuwbouw

De NEPROM reageert op wetsvoorstel naar aanleiding van ‘Varkens in Nood-arrest’: maatschappelijk belang van voldoende woningbouw moet voorop gesteld worden.

​Eerder berichtte NEPROM dat er een wetsvoorstel naar aanleiding van het 'Varkens in Nood-arrest' ter consultatie lag. Wij gaven in het relevante artikel de nadelige gevolgen van het concept aan voor de doorlooptijden van procedures bij de Raad van State.

Belemmering woningbouw

Naast langere looptijden leidt het voorstel eveneens tot een beperking van de financieringsmogelijkheden van de initiatiefnemer. Het meest schrijnende gevolg is dat woningzoekenden nog verder worden belemmerd in hun zoektocht naar een geschikte woning doordat het voorstel vertragend dan wel beperkend werkt op de woningbouw. Binnen de huidige krappe woningmarkt zou het algemeen belang van voldoende woningbouw voorop horen te staan ten behoeve van de consument.

Maatschappelijk belang voorop stellen

Inmiddels heeft NEPROM in het kader van de inspraakronde officieel gereageerd. NEPROM verzoekt in lijn met de huidige jurisprudentie het maatschappelijk belang van voldoende woningbouw voorop te stellen en de kansen te pakken die dit voorstel biedt om procesversnellers in te bouwen in het voorstel. In een eerdere en deze brief doet NEPROM daartoe een aantal voorstellen. Tevens adviseert zij de wetgever geen nationale kop op het Aarhus-verdrag te zetten door dichtbij de tekst van het verdrag ('betrokken publiek') te blijven en het indienen van zienswijzen niet mogelijk te maken als dat niet nodig is.

Nadat de binnen gekomen reacties zijn verwerkt, gaat het voorstel voor advies naar de Raad van State en wordt het vervolgens verder behandeld door de Regering en de Staten-Generaal. 

De NEPROM blijft prioriteit verlenen aan dit dossier.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.