ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Zienswijze op Omgevingsvisie Amsterdam

Zienswijze op Omgevingsvisie Amsterdam. Bedenkingen bij de uitvoerbaarheid

04 mei 2021
Zienswijze.png

De NEPROM heeft een zienswijze ingediend op de Omgevingsvisie Amsterdam. De hoofdlijnen van de visie steunen we, maar we hebben wel bedenkingen bij de uitvoerbaarheid. We doen in onze zienswijze een aantal suggesties voor een betere kans van slagen.

De gemeente Amsterdam heeft het ontwerp Omgevingsvisie Amsterdam 2050 (OVA) ter consulatie neergelegd. De NEPROM heeft hierop in een eerder stadium een pro forma zienswijze ingediend, recent gevolgd door onze definitieve zienswijze. Deze hebben wij geformuleerd in samenspraak met een aantal grote en kleinere projectontwikkelaars en beleggers uit ons ledenbestand.  ??

Steun voor grote lijn met kanttekeningen 
De inzet van de gemeente op een "menselijke metropool" en de keuze om de woonfunctie van de stad te versterken, kan op brede steun rekenen. Wij zien echter tekortkomingen waar het gaat om regionale afstemming en draagvlak en knelpunten waar het gaat om uitvoeringskracht en samenwerking. 

Zorgen over uitvoerbaarheid 
Wij hebben grote bezorgdheid over de uitvoerbaarheid van de visie. De zorgen gaan over de financiële haalbaarheid, over de onvoldoende op samenwerking gerichte werkwijze van de gemeente Amsterdam en over de wijze waarop met participatie wordt omgegaan. Om de plannen te kunnen uitvoeren, zijn voldoende middelen en een andere werkwijze nodig. De sleutel hierin is samenwerking. Wij doen in onze zienswijze een aantal suggesties voor samenwerken aan financierbaarheid en samenwerken met verschillende stakeholders, waarbij we het meest uitgebreid ingaan op de samenwerking met ontwikkelaars.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Margriet Schepman.

 

Download hier de NEPROM zienswijze ontwerp omgevingsvisie amsterdam 2050

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.