ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Nieuwbouw valt stil door huurregulering

Wel excessen bestrijden, niet nieuwbouw onmogelijk maken!

26 juli 2022
Woningbouw

De bouw van nieuwe woningen in grotere steden valt stil door de dreiging van de regulering van de vrije huursector. De woningbouw zal de komende tijd fors afnemen.​

Waar ontwikkelaars en beleggers al sinds vorig jaar voor waarschuwen wordt nu werkelijkheid. De bouw van nieuwe woningen in de grotere steden valt stil door de dreiging van vergaande regulering van de vrije huursector. Volgens de NEPROM, de vereniging van projectontwikkelaars, dreigt de woningbouw daardoor in de komende tijd terug te vallen richting de 50.000 woningen per jaar in plaats van de beoogde 100.000.

Minister De Jonge heeft recent aangekondigd dat hij de vrijesectorhuurwoningen ook onder het zogenoemde ‘puntenstelsel’ wil brengen dat al voor sociale huurwoningen geldt. Volgens de NEPROM betekent dit dat de nieuwbouw van huurwoningen straks niet meer loont voor beleggers en dat daardoor een groot deel van de woningbouw in de steden stilvalt.

Bouw van nieuwe huurhuizen wordt onhaalbaar

NEPROM-voorzitter Desirée Uitzetter: “Met de voorgestelde regulering wordt de toegestane huurprijs straks honderden euro’s per maand lager dan waar ontwikkelaars, beleggers en gemeenten in hun plannen op rekenden. Dat klinkt op het eerste gezicht als goed nieuws voor de huurders, maar die woningen worden uiteindelijk niet gebouwd, omdat ze voor de beleggers onhaalbaar zijn geworden.” De vereniging van projectontwikkelaars meldt in een brief aan minister De Jonge dat alleen al de vrees voor de regulering er toe heeft geleid dat pensioenfondsen en verzekeraars op grote schaal nieuwbouwprojecten die nog op de tekentafel liggen, laten stilzetten. Dat betekent dat duizenden huurwoningen niet gebouwd gaan worden.

Grote steden zien grondopbrengsten teruglopen

Volgens Uitzetter is de schade veel groter dan alleen het stopzetten van de bouw van vrije sector huurwoningen: “Omdat de door de regulering getroffen huurwoningen vaak onderdeel zijn van een grotere gebiedsontwikkeling en een belangrijk deel van de kosten van sociale huurwoningen en middenhuurwoningen in dat gebied dragen, zal daarmee de financiële basis wegvallen onder de gehele gebiedsontwikkeling. Dus ook de bouw van de goedkopere woningen stopt. Hele gebieden in de steden dreigen daardoor voorlopig onbebouwd te blijven en dat betekent dat ook de grondopbrengsten van de steden sterk gaan dalen, zodat ook daar de nieuwbouwmotor stilvalt.”

Wel excessen bestrijden, niet nieuwbouw onmogelijk maken 

De NEPROM steunt het bestrijden van excessen in de huursector waarbij misbruik wordt gemaakt van de huidige schaarste. Volgens voorzitter Desirée Uitzetter zijn de huren die in de nieuwbouw door professionele beleggers worden gerekend niet exorbitant. “Die bonafide partijen verhuren hun nieuwe huurwoningen tegen redelijke huren die gebaseerd zijn op de stichtingskosten en de rendementseisen die vanuit pensioenfondsen en verzekeraars gesteld worden aan langetermijn-huurwoningbeleggingen in Nederland. Dat betekent gematigde huren. De bouw van nieuwe woningen mag niet geraakt worden door de regulering. Wij vragen van minister De Jonge de garantie dat dat ook niet zal gebeuren.”

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Beleggers van huurwoningen in de vrije sector berekenen de huurprijs op basis van de kostprijs van een nieuwbouwwoning (inclusief rendement op de investering van eigen financiële middelen). Een minister kan niet verwachten dat beleggers geld gaan toeleggen op investeringen in de woningbouw. M.a.w. als wordt overgegaan tot een puntenstelsel voor woningbouw in de vrije sector zal deze bouw drastisch teruglopen. De eerste verschijnselen zijn reeds zichtbaar. Als dit jaar 60.000 nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd zijn we spekkoper.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.