ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Betaalbare koop voor starters

Voorstel voor een Nationaal Koopstartfonds nader uitgewerkt.

06 januari 2022
foto-nieuwbouw.jpg

In opdracht van BZK en de NEPROM wordt het voorstel voor een Nationaal Koopstartfonds nader uitgewerkt. Met behulp van dit fonds kan op grote schaal nieuwbouwaanbod onder de NHG-grens voor starters worden gerealiseerd.

Het Nationaal Koopstartfonds is een voorstel uit de Actieagenda Wonen en heeft de ambitie om jaarlijks tienduizend nieuwbouwwoningen op basis van de bestaande KoopStartregeling betaalbaar te krijgen voor koopstarters, waarbij het Rijk, gemeenten en ontwikkelaars gezamenlijk zorgdragen voor de financiering. Dit moet starters met een middeninkomen het benodigde perspectief geven om, ondanks de hoge prijzen en het beperkte aanbod, de koopwoningmarkt te kunnen betreden.

Met behulp van een Nationaal Koopstartfonds kan op grote schaal nieuwbouwaanbod onder de NHG-grens voor starters worden gerealiseerd. Omdat in het onderzochte voorstel de koopstarter een aankoopkorting (van 20%) krijgt, die inclusief waardeontwikkeling bij doorverkoop weer moet worden terugbetaald aan het fonds, heeft de regeling geen direct prijsverhogend effect, wat een belangrijke voorwaarde voor het Rijk is. Van het na verhuizing terugbetaalde geld aan het fonds wordt weer een volgende nieuwbouwwoning met aankoopkorting aangeboden. De regeling is dus geen cadeautje voor de koper. De koopstarter bouwt echter wel vermogen op door waardeontwikkeling van de woning, waardoor hij naar verloop van tijd door kan stromen naar een volgende woning. En ook de (beleggings-) waarde voor de premieverstrekkers ontwikkelt zich gedurende de looptijd. Samen kunnen partijen hiermee zorgen voor een stevige impuls van betaalbaar nieuwbouwaanbod voor starters met een middeninkomen.

In verband met de demissionaire status van het kabinet geeft minister Ollongren in haar brief van 14 december aan de inhoudelijke appreciatie aan een volgend kabinet over te laten. In het op 15 december gepresenteerde coalitieakkoord onderschrijven VVD, D66, CDA en CU de ambitie die nodig is om de starter van betaalbare huisvesting te kunnen voorzien. De vier partijen schrijven dat speciale aandacht uit moet gaan naar de bouw van woningen voor starters en middeninkomens. En dat zij ernaar streven dat ten minste twee derde van de woningen betaalbare huurwoningen en koopwoningen tot aan NHG-grens zijn. Daarnaast geven de partijen in het coalitieakkoord expliciet aan dat ze starters willen helpen om een woning te kopen, bijvoorbeeld door een nieuwe vorm van premie A-woningen, zonder dat hierdoor de woningprijzen extra stijgen. Het oprichten van een Nationaal Koopstartfonds ligt in lijn met deze ambities en is een goede manier om hier uitwerking aan te geven.

Voor meer informatie neem contact op met Jan Fokkema.

Downloads

Aanbiedingsbrief bij rapporten
Rapport Nationaal Koopstartfonds

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.