ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Het belang van erfgoed in gebiedsontwikkeling

Een integrale aanpak.

07 juni 2022
Gebiedsontwikkeling

De NEPROM pleit voor een integrale aanpak in haar reactie op het advies van de Raad voor cultuur; archeologie bij de tijd. De aanbeveling tot de oprichting van een innovatiefonds wordt niet gesteund.

De NEPROM heeft gereageerd op het advies van de Raad voor Cultuur; archeologie bij de tijd. Er wordt volgens de Raad voor Cultuur veel archeologisch onderzoek gedaan. Toch schiet het Nederlandse archeologiebestel op onderdelen tekort en moet het meer bij de tijd worden gebracht, zo luidt het advies. 

De Raad voor Cultuur wil dat het publieke belang en maatschappelijke aandacht omgezet wordt in grotere beleidsmatige en financiële aandacht. De NEPROM staat achter het belang dat de Raad voor Cultuur aan archeologie en erfgoed hecht. De verhalen die erbij horen verdienen het om bewaard en doorgegeven te worden. Zij geven tenslotte identiteit aan een (nieuwe) gebiedsontwikkeling. 

Wel pleiten wij in het kader van de Omgevingswet voor een meer integrale benadering. Er zijn ook andere kwaliteiten en belangen die een rol spelen (water, bodem, luchtkwaliteit, algemeen belang van voldoende woningbouw etc.).

De aanbeveling om tot een fonds te komen dat deels door markpartijen gevuld zou moeten worden, kan daarom niet op onze steun rekenen. De betaalbaarheid van woningen komt onder druk te staan door dit voorstel. De kosten van archeologisch onderzoek zijn bovendien uitputtend geregeld in de Omgevingswet; via de onderwerpen kostenverhaal en financiële bijdragen. 

Lees hier de brief van de NEPROM

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.