ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Brief van BZK aan gemeenten over Didam-arrest

Toepassen openbare selectieprocedure voorop gesteld.

12 juli 2022
Didam-arrest

In de brief wordt ingegaan op de toepassing van een openbare selectieprocedure. Ook wordt de handreiking over dit onderwerp waar de NEPROM met andere partijen aan werkt aangekondigd, en wordt het belang van voldoende voortgang van de woningbouw benadrukt.

Marja Appelman, directeur Woningbouw van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, heeft gemeenten een brief gestuurd over het zogenoemde ‘Didam-arrest’ (november 2021). Daarin wordt ingegaan op het bieden van gelijke kansen bij (overheids)transacties met betrekking tot onroerende zaken. 

​In de brief wordt het toepassen van een openbare selectieprocedure voorop gesteld. Voor de onderwerpen ‘snippergroen’ en de mogelijkheden voor preferente partners (als woningbouw-corporaties) wordt ingegaan op eventuele uitzonderingsmogelijkheden en de mogelijke onderbouwing daarvan.

Daarnaast wordt uitgebreid de gezamenlijke handreiking aangekondigd van NEPROM, VNG/VvG en BZK. Daar wordt door het IBR (Arjan Bregman), in samenwerking met enkele NEPROM-leden en gemeenten, momenteel hard aan gewerkt.

In  de brief wordt het belang van voldoende voortgang van de woningbouw benadrukt. Evenals het nadeel van de gevolgen van het Didam-arrest zoals die door NEPROM-leden ervaren wordt: creativiteit uit de markt gaat mogelijk verloren.

Wetgeving over dit onderwerp wordt niet overwogen op dit moment. Het onderwerp en enkele specifieke vragen zullen zich verder uit moeten kristalliseren via bijvoorbeeld jurisprudentie, volgens BZK.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.