ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Nationale Woon- en Bouwagenda van minister Hugo de Jonge

De Woningbouwcoalitie, met de NEPROM als betrokken partij, reageert.

21 april 2022
Woningbouw

Op dinsdag 12 april debatteerde minister Hugo de Jonge met de Tweede Kamer over de woningmarkt. We staan de komende jaren gezamenlijk voor de grote uitdaging om te zorgen voor een passende en betaalbare woning voor iedereen. In een brief geeft de NEPROM, samen met partners uit de bouwcoalitie, enkele aandachtspunten mee.

Actieagenda Wonen

Om die ambitie te kunnen realiseren, hebben 34 partijen in de ActieAgenda Wonen diverse samenhangende voorstellen gedaan op het vlak van nieuwbouw, betaalbaarheid, vitale en leefbare buurten en verduurzaming. Wij zijn blij dat onze ambitie en voorstellen doorklinken in het coalitieakkoord en nu ook in de uitwerking van de Nationale Woon- en Bouwagenda en het programma Woningbouw.

De kans op succes vergroten

Het enthousiasme waarmee de Jonge aan de slag gaat en zijn plan van aanpak worden toegejuicht. Tegelijkertijd constateren we dat er een kloof is tussen onze gezamenlijke ambities en de weerbarstige praktijk van alle dag en de beperkingen die er zijn in financiële mogelijkheden. Op een aantal cruciale onderdelen doen we daarom inhoudelijke voorstellen om de programmatische aanpak van de woningbouwopgave te verbeteren, om zo de kans op succes te vergroten. Bouwend Nederland, Aedes vereniging van woningcorporaties, NEPROM, NVM, Vereniging Eigen Huis, IVBN en WoningBouwersNL (verenigd in de Woningbouwcoalitie) doen dat als partijen die direct betrokken zijn bij de uitvoering van het programma Woningbouw.

Onze voorstellen hebben betrekking op de regie, op de praktische mogelijkheden om de bouw te versnellen, de beschikbaarheid van woningbouwlocaties, het bundelen en richten van de noodzakelijke investeringen in de woningbouw en het inzetten op continuïteit en voorspelbaarheid.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.