ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Gemeente Zundert zet inwoners en initiatiefnemers centraal

Met online participatieplatform Samen Zundert.

23 mei 2023
Gemeente Zundert
Beeld: Shutterstock

De gemeente Zundert vindt betrokkenheid van inwoners onmisbaar. Daarom wil ze alle mogelijkheden gebruiken om inwoners te betrekken bij plannen. Daarbij hoort een online participatieplatform. Op Samen Zundert kunnen inwoners, organisaties en instellingen in een vroeg stadium meedenken en meedoen met de gemeente. Deze input helpt de gemeente Zundert om plannen en projecten te verbeteren, maar biedt ook inzicht in wat er leeft rondom bepaalde onderwerpen. Daarnaast functioneert het platform als podium voor inwonersinitiatieven.

Samen Zundert

Begin 2021 startte de gemeente Zundert een online participatieplatform met Mett. Nu, bijna een jaar later, zijn er heel wat vraagstukken behandeld op het platform. Het motto van de gemeente is ‘Samen maken we Zundert’. Het online participatieplatform Samen Zundert speelt daarin een belangrijke rol. Inwoners worden online actief betrokken, doordat ze hun meningen over allerlei onderwerpen mogen delen. Deze onderwerpen varieren van projecten in de ruimtelijke omgeving tot aan de veiligheidsvisie en de aanpak van armoede. Geïnteresseerde inwoners krijgen automatisch een seintje bij een nieuw onderwerp. Ook gaat de gemeente inwoners actief terugkoppeling geven. Heb je meegedacht over een onderwerp? Dan krijg je achteraf terugkoppeling via een nieuwsbrief met daarin de belangrijkste resultaten en aandachtspunten.

Inwoners kunnen niet alleen meedenken, maar ook meedoen. Het platform kent een speciaal podium voor inwonersinitiatieven. Via een formulier kunnen inwoners een initiatief indienen, wat de gemeente vervolgens plaatst. Met een initiatief kunnen inwoners elkaar bijvoorbeeld oproepen om automaatje, vrijwilliger of energiecoach te worden. Ook is het mogelijk om initiatiefnemers in verbinding te brengen zodat ze kennis en ervaring over een initiatief kunnen delen. Zo maken alle inwoners samen Zundert en houden zij Zundert aantrekkelijk.

Doel

In de gemeente Zundert is optimale participatie een belangrijke succesfactor om de doelen van verschillende beleids- en uitvoeringsprogramma’s te halen. Een participatieplatform draagt bij door inwoners een grotere rol te geven. Daarnaast moet het platform de dialoog met inwoners stimuleren, waardoor zij kunnen meedenken over goede en toekomstbestendige oplossingen. Op het platform moeten interactie en verbinding centraal staan.

Vertrekpunten

  • De gemeente Zundert wil meer aansluiten bij de leefwereld van inwoners om zo Zundert met elkaar te kunnen vormgeven.
  • Het platform mag geen vervanging worden van bestaande participatie-instrumenten zoals dorpsraden. Het moet een aanvulling zijn.
  • Projecten moeten op een eenvoudige manier een plek krijgen op het platform, met de functionaliteiten die het best passen.

Uitdagingen

  • Inwonersinitiatieven met een open houding tegemoet treden.
  • Kritisch blijven over de inzet van het online participatieplatform: wanneer gebruik je het wel en niet?
  • Elk participatietraject is maatwerk en vraagt duidelijkheid in verwachtingen naar elkaar toe. Dit is een belangrijk onderwerp van gesprek met het projectteam.
  • Het succes van het platform moet niet afhankelijk zijn van 1 persoon of afdeling, maar moet samen gecreëerd worden.

Oplossing

Mett begeleidde de strategie- en platformsessies waarin het projectteam goed nadacht over de kaders, doelen en inrichting van het platform. Daarmee kwam een mooi platform tot stand: een plek van, voor en door inwoners. Inwoners kunnen initiatieven indienen via een formulier. Na goedkeuring door de gemeente wordt dit initiatief op het platform geplaatst. Op het platform helpen inwoners elkaar door kennis te delen of door initiatieven van de grond te krijgen.

De gemeente deelt resultaten en successen op het platform, zodat inwoners kunnen zien dat er daadwerkelijk iets wordt gedaan met hun input. Ook wordt ervoor gezorgd dat écht iedereen kan meedoen. Minder digitaal vaardige inwoners kunnen terecht bij de inwonersservice van de gemeente. Zo zorgt de gemeente Zundert voor inclusieve participatie. Het participatieplatform is een aanvulling op bestaande participatie-instrumenten en niet het tovermiddel om participatie altijd goed te houden.

De gemeente Zundert zet ambassadeurs in als ogen en oren van de inwoners. Ambassadeurs staan tussen de inwoners. Zij helpen inwoners om hun weg in de gemeente te vinden, door bijvoorbeeld aan te geven hoe en waar zij een initiatief kunnen indienen. Zo kunnen ambassadeurs inwoners ook op het online platform wijzen. De ambassadeur is zo de navigator, verbinder, versneller of spin in het web voor inwoners.

De samenwerking met Mett tijdens de opzet en implementatie van het inwonersplatform was uitstekend. Mett is heel erg gedreven, enthousiast en betrokken geweest bij het proces om het platform te bouwen maar ook te implementeren. Dit paste ook bij onze ambitie en enthousiasme om een platform te bouwen. We hebben het proces als heel fijn en plezierig ervaren. Mett was ook altijd beschikbaar voor vragen over het platform en dacht ook altijd mee bij vragen. Je merkt ook dat Mett heel veel ervaring heeft met participatie. Al met al een heel leuk, mooi en leerzaam proces. We zijn als gemeente een lerende netwerkorganisatie. Er zijn nog heel veel mogelijkheden om het platform in te zetten. Hiervoor zijn we met Mett in gesprek om te kijken hoe het platform optimaal blijven inzetten.

Bülent Acer Programmacoördinator inwonersparticipatie en ambassadeur gemeente Zundert

Resultaten

Het online participatieplatform ondersteunt de gemeente Zundert bij één van hun belangrijkste doelen: het betrekken van inwoners. Het platform draagt bij aan betrokkenheid en draagvlak bij inwoners. Ook faciliteert het online participatieplatform kennisuitwisseling tussen inwoners en benut het platform de talenten en drijfveren van inwoners uit de gemeenschap zo optimaal mogelijk. Immers: samen maken ze Zundert!

Meer weten?
Leer meer over de uitgebreide mogelijkheden van het Mett platform en ontdek hoe organisaties Mett inzetten. We komen graag bij je langs om onze ervaringen, visie en inzichten met je te delen.

Maak alvast een afspraak of plan direct een demo in.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Een goed initiatief en verdient navolging bij andere Gemeenten.