Advertentie
ruimte en milieu / Nieuws

Gemeenten en provincies botsen over macht

Tussen de koepels voor gemeenten (VNG) en provincies (IPO) is onenigheid ontstaan over de mogelijkheid van provincies om lagere overheden hun wil op te leggen.

08 mei 2013

Tussen de koepels voor gemeenten (VNG) en provincies (IPO) is onenigheid ontstaan over de mogelijkheid van provincies om lagere overheden hun wil op te leggen. In de Omgevingswet komt daarvoor alsnog een ‘interventie-instrument’, meldt het IPO verheugd. ‘Dit komt als een duveltje uit een doosje’, reageert de VNG.

Verantwoordelijkheid voor ruimtelijke ordening

De nieuwe Omgevingswet geeft provincies de verantwoordelijkheid voor ruimtelijke ordening. ‘Om die eigen verantwoordelijkheden in het ruimtelijke domein waar te maken horen provincies te beschikken over sturingsmogelijkheden en doorzettingskracht. Provincies zijn daarom verheugd dat de minister besloten heeft tot het behoud van een provinciaal interventie-instrument in de Omgevingswet’, zo meldt het IPO. Eerder noemde de provinciekoepel het ontbreken van dit instrument een ‘zware eis’.

Niets over machtsverdeling in toetsversie Omgevingswet

In de toetsversie van de wet, die op dit moment aan VNG, IPO en andere instanties is toegestuurd, staat over deze machtsverdeling niets opgenomen. Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) wilde daar haar vingers niet aan branden en gaf provincies en gemeenten de opdracht hier samen afspraken over te maken.

VNG afwezig bij overleg

Dat bleek lastig. Een werkwijze door middel van interbestuurlijk toezicht (met provinciaal verzoek tot schorsing en vernietiging van een gemeentelijk besluit door de Kroon) is door de provincies afgewezen. Volgens IPO-woordvoerder Sander Hage wilde de VNG niet praten over andere varianten die op tafel lagen. ‘Voor het laatste Bestuurlijk Overleg tussen het ministerie, IPO en VNG heeft de VNG zich afgemeld. Het IPO en I&M zaten toen alleen aan tafel en zij waren het erover eens dat een interventie-instrument in welke vorm dan ook nodig is.’

Voorspelbaar en terughoudend

De drie partijen gaan nog met elkaar bespreken hoe dat instrument eruit komt te zijn en wanneer het kan worden ingezet. Voorspelbaarheid en terughoudendheid zijn in elk geval twee voorwaarden waar het aan moet voldoen, zegt Hage. ‘Gemeenten en waterschappen moeten kunnen voorzien wanneer de provincie haar doorzettingskracht zal gebruiken en provincies moeten dat niet voortdurend doen. Het is een stok achter de deur, het is goed dat dit provinciaal interventie-instrument behouden blijft.’

Duveltje uit een doosje

Bij de VNG klinken heel andere geluiden. De gemeenten waren juist blij dat in de provinciale doorzettingsmacht niet was opgenomen in toetsversie van de wet. ‘Nu komt die als een duveltje uit een doosje’, zegt woordvoerster Liane ter Maat. De reactieve aanwijzingsbevoegdheid moet worden geschrapt, stelt de VNG in haar reactie op de concept-Omgevingswet.

Niet duidelijk waar gemeenten aan toe zijn

‘De provincie kan met de reactieve aanwijzing gedetailleerde regels opleggen aan gemeenten. Dat is een slechte zaak, omdat zonder afbakening van de reikwijdte van dit instrument niet duidelijk is waar gemeenten aan toe zijn. Dit belemmert gebiedsontwikkeling’, aldus de VNG. De reactieve aanwijzing druist bovendien in tegen de uitgangspunten van de nieuwe Wet revitalisering generiek toezicht. De VNG was inderdaad niet aanwezig bij het laatste Bestuurlijk Overleg, maar vindt dat niet over de hoofden van gemeenten heen kan worden besloten over deze kwestie, zegt Ter Maat. ‘Dit gaat wel over gemeenten. Wij zijn niet blij als dit instrument blijft staan. We moeten hierover verder in gesprek.’

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Anno Zijlstra / ondernemer /fabrikant
Provincie is overbodige bestuurslaag, NL kan met wat Gemeenten toe, kan een enorme bezuiniging worden, overbodige rijks ambtenaren moeten nette regeling krijgen natuurlijk. Aantal ministeries kan weg (Brussel nam /neemt taken over) 1ste kamer weg, gaat allemaal bakken met geld schelen. Is ook hard nodig voor een landje met maar 17 miljoen inwoners, kan met een eenvoudig bestuur toe, en iedereen weet dat ook .
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Andries van den Berg / gemeenteraadslid Leidschendam-Voorburg, SP-fractie
Vrij naief van de VNG om te denken dat zoiets er niet zou komen. Als de Provincie niet kan sturen bij de gemeenten is het inderdaad een lichaam zonder handen en voeten, dus vrijwel overbodig. Je zou alle bestuurslagen op kunnen heffen als iedereen altijd dezelfde kant op zou willen, en men het altijd eens is. Je hoeft geen politicus te zijn omdat in te zien. Dus ja er is een belangrijke taak voor de provincies weggelegd.

Ik ben blij dat in dit land de Zijlstra's het niet geheel voor het zeggen hebben. Dictaturen hebben bewezen op den duur toch niet te functioneren
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Alfred
En zoals verwacht direct weer een niet onderbouwde reactie als "de provincie is overbodig". Wie houdt dan toezicht op scherp concurrerende gemeenten, die tegenwoordig alleen maar bouwen voor de leegstand en daarmee grote problemen scheppen voor buurgemeenten? Wie organiseert dan het openbaar vervoer over langere afstanden? Wie legt dan de wegen aan tussen de gemeenten zonder eindeloze discussies over belangen? Wie onderhoudt dan de waterwegen, die houden namelijk niet op bij de gemeentegrens.Gemeenten denken net iets te vaak alleen aan de belangen van de eigen gemeente. niet in de laatste plaats omdat ze zich rijk rekenen met groei groei groei. Die groei is er uit en komt niet meer terug. Dat is op zich prima maar dan moet er wel iemand boven staan die de belangen afweegt. Het is dan goed dat er een regisseur is die, binnen de provincie, het overzicht houdt en verdeelt. Alleen op die manier kan iedere gemeente aan z'n trekken komen en wordt er geen onnodige aanslag gepleegd op de schaarse open ruimte en leefomgeving. 2 Afleveringen bekijken van "De slag om Nederland" en je weet hoe dat zit als de gemeente het alleen voor het zeggen heeft.Ik was 11 jaar gemeenteraadslid en dacht ook wel eens.... Provincie = hindermacht. Ik keek immers alleen naar de belangen van mijn gemeente. Mijn partij vroeg me 7 jaar geleden om mijn werk te doen voor de provincie, maar nu zie ik wat er voorligt. Als we de gemeenten hun gang zouden laten gaan zouden veel groengebieden worden volgebouwd met villa's en bedrijventerreinen. Er staan intussen zoveel villawijken in de planning dat het je duizelt. Er staan alleen al in Zuid-Holland meer villa's gepland dan er miljonairs in de hele Benelux wonen.Kortom: er is een bestuurslaag nodig boven de gemeenten die coördineert. Dat kun je niet vragen van de 2e Kamer om dat te doen. Stel je voor dat ze zich daar ook moeten bezighouden met verschillende dorpsbelangen..........
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Piet
Is de gemeente niet eerder overbodig dan de provincie?

Gemeentes laten fuseren met de provincie?

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
gerrie
Kun je zien wat een klerezooi het bij de overheid is. Totaal geen samenwerking. Een ieder doet zijn ding.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Bert Bakker / zelfstandig veiligheidsadviseur
Ongelofelijk om hier anno 2013 nog mee aan te komen, in Nederland worden we veel te veel beperkt door de provincies, waarachter vele gemeente(ambtenaren en wethouders ) zich beschermen met de dooddoener "Het mag niet van de Provincie ?. zonder verdere motivering, wat wil je van de burgers, die steeds meer op hun bord krijgen, meer verantwoordelijkheid = ook meer bevoegdheid ! Burgers sta op tegen dit feodale gebeuren. We kunnen nog flink bezuinigen op de provincies !
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
R.Boom / Beleidsadviseur
Het is toch wel erg naief van de VNG om te denken dat de provincies geen betekenisvolle rol in de ruimtelijke ordening hebben. Natuurlijk hebben zij recht op doorzettingsmacht als gemeenten in hun ruimtelijk beleid in strijd handelen met een provinciale structuurvisie of de verordening ruimte.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie