ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Longfonds: “Iedereen kan ziek worden door de lucht die hij inademt”

Longfonds: “Iedereen kan ziek worden door de lucht die hij inademt”. Wist u dat wereldwijd jaarlijks 7 miljoen mensen vroegtijdig sterven door luchtvervuiling?

17 januari 2017

Wist u dat wereldwijd jaarlijks 7 miljoen mensen vroegtijdig sterven door luchtvervuiling? Dat zijn dus meer mensen dan het aantal inwoners dat Denemarken (5,6 miljoen) of het Ruhrgebied (5,3 miljoen) heeft. Als we kijken naar de EU, dan is het aantal doden jaarlijks 491.000 en in Nederland gaat het om 5000 doden per jaar die we kunnen toeschrijven aan de vervuiling van de omgeving. Het zijn duizelingwekkende cijfers.

Het Nederlandse Longfonds start daarom een door PitPoint van harte ondersteunde campagne om Nederlanders meer bewust te laten worden van de vervuiling van hun leefomgeving (zie kader). Maar het probleem van een vervuilde lucht eindigt natuurlijk niet bij landsgrenzen. “Het uiteindelijke doel moet daarom zijn dat niemand meer ziek wordt van de lucht die hij of zij inademt. Het staat buiten kijf dat mensen die in grote agglomeraties, industriegebieden of bij intensieve veehouderijen wonen het meeste risico lopen op het inademen van vervuilde lucht”, vertelt Christine Strous, Projectleider Buitenlucht van het Nederlandse Longfonds.

Stoppen met diesel

Het Longfonds en PitPoint vinden elkaar in de ambitie om de lucht schoner te maken. Want juist schone mobiliteit kan een belangrijke bijdrage leveren aan het schoner maken van de leefomgeving van veel mensen. “We moeten op korte termijn stoppen met diesel”, stelt Strous onomwonden vast. “Met elektriciteit en waterstof voor personenauto’s en CNG/Groengas voor beroepsvervoer zijn er voldoende schone alternatieven voorhanden en als de scheepsvaart en groottransport dan ook nog eens massaal zal overstappen op LNG, dan maken we helemaal een mooie stap.”

               ”Een schone lucht is niet alleen belangrijk voor mensen die al ziek zijn, maar zeker ook om te voorkomen dat er nog meer mensen ziek worden!”

Europese normen: te zwak

Er zijn twee normen om de luchtkwaliteit te meten. De compromisnorm van de Europese Unie en de normen van de WHO (de wereldgezondheidsorganisatie World Health Organization). Het Longfonds wil graag dat de WHO-norm gaat gelden. “Als we deze norm halen, boeken we grote gezondheidswinst voor mensen met en zonder een longziekte. Astma, COPD en longkanker zijn de bekendste longziekten, maar er zijn veel meer. Alleen in Nederland zijn er al 1 miljoen mensen met een longziekte, op een bevolking van ruim 17 miljoen. De helft daarvan is astmapatiënt. Dat zijn mensen die rechtstreeks last hebben van vervuiling van de lucht.”

“Uit het rapport ‘Air quality in Europe’ dat het Europese Milieuagentschap EEA in 2015 publiceerde, blijkt dat maar liefst 90 procent van de EU-burgers in steden wordt blootgesteld aan te hoge concentraties luchtvervuilende deeltjes en fijnstof. Het EEA-rapport stelt dat de concentraties hoger zijn dan de aanbevolen niveaus dat het WHO hanteert. Wij pleiten er dus voor om die WHO-normen te hanteren. De EU-normen zijn simpelweg te zwak, hoewel nog steeds grote delen van Europa ze bij lange na niet halen.”

Wakker worden!

De regeringen en de beleidsbepalers in Brussel moeten in actie komen, stelt het Longfonds. Strous haalt er maar weer eens wat cijfers uit Nederland bij. “Het internationale instituut voor kankeronderzoek AIRC heeft luchtvervuiling bijvoorbeeld als kankerverwekkend aangeduid. Als je dan bekijkt dat er in Nederland alleen al 1200 mensen per jaar aan longkanker sterven! Vergelijk dat eens met het jaarlijks aantal verkeersslachtoffers: 600. We doen er alles aan om dat aantal verkeersslachtoffers te voorkomen – en terecht! Maar wat doen we ondertussen met de luchtvervuiling?”

Strous tenslotte: “Een gezonde lucht is niet alleen belangrijk voor mensen die al ziek zíjn, maar zeker ook om te voorkomen dat er nog meer mensen ziek worden! Gelukkig hebben we nu een staatssecretaris die zegt de WHO-normen te willen hanteren, maar als je dan tegelijkertijd een minister hebt die toestaat dat we op snelwegen steeds harder mogen rijden… Dat lost dus niets op.”

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.