ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Kadaster helpt Bodegraven in strijd tegen leegstand

Kadaster helpt Bodegraven in strijd tegen leegstand. Een toegankelijk, compact, aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum. Hoe krijg je zo’n proces op gang met alle vastgoedeigenaren?

25 mei 2018
Kadaster-beeld-voor-bericht-partnpag-Bodegraven--25-mei-2018-.jpg

Een toegankelijk, compact, aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum. Dat is het doel van de gemeente Bodegraven–Reeuwijk. Maar hoe krijg je zo’n proces op gang met alle vastgoedeigenaren?

Versplintering onder vastgoedeigenaren

De gemeente Bodegraven–Reeuwijk heeft te maken met leegstand in het centrum van Bodegraven. Het streven naar een duurzame inrichting van het centrum is door alle belanghebbenden vastgesteld in de Centrumvisie. Maar door de grote versplintering onder vastgoedeigenaren kwam het proces naar dat doel maar niet op gang. Totdat het Kadaster als onafhankelijk gespreksleider vastgoedeigenaren kon overtuigen van het gezamenlijk belang voor Bodegraven. 

 

Vertrouwen winnen

Zo’n 220 panden in het centrum, verdeeld over circa honderd eigenaren met elk hun eigen belang. Versnippering onder vastgoedeigenaren maakt het de gemeente Bodegraven-Reeuwijk niet makkelijk om met de Centrumvisie in de hand de leegstand in Bodegraven gezamenlijk aan te pakken. Ook al stelde het college zich kwetsbaar op en wist het steeds meer vertrouwen te winnen onder de pandeigenaren. De rol van het Kadaster als onafhankelijke gespreksleider en inspirator bracht verandering, zegt de toen verantwoordelijke wethouder Dirk-Jan Knol (links op de foto). ‘Het Kadaster ontwikkelde een simulatiespel voor het centrum van Bodegraven: hoe zou dat er volgens de vastgoedeigenaren idealiter uit moeten zien?’, blikt hij terug. ‘Dat trok vastgoedeigenaren uit hun eigen rol. Ze verplaatsten zich in andermans perspectief en keken naar het bredere belang. Na twee spelavonden was het interessant om te zien hoe een gemeenschappelijk beeld ontstond en kon constructief gesproken worden over de aanpak van de leegstand.’

Doorpakken

Eén van de deelnemers aan het simulatiespel was Pieter van Tuinen (niet op de foto), eigenaar van twee panden in Bodegraven. ‘Door het spel en de goede begeleiding kwamen we tot een andere manier van denken’, vertelt hij. Van Tuinen is optimistisch over het vervolg. ‘Ik hoop dat we kunnen doorpakken.’ Centrummanager Jeroen Wichers (rechts op de foto) en beleidsambtenaar Wietse Bruinsma sluiten zich daarbij aan. ‘Nu breekt de fase aan van haalbaarheidsstudies en ontwikkelplannen’, schetst Wichers. Bruinsma: ‘Ondertussen zitten het parkeerplan en het verkeerscirculatieplan al in de voorstelfase.’

Knol benadrukt dat het Kadaster betrokken blijft bij het proces. ‘Niet alleen als onafhankelijk gespreksleider, ook als inspirator en als leverancier van feiten en cijfers speelt het een belangrijke rol.’ Hij benadrukt: ‘Het begin is er, maar we zijn er nog niet. Dit is een monopolyspel over een aantal jaren.’

www.kadaster.nl/stedelijk-gebied

 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.