ruimte en milieu / Partnerbijdrage

Ladder – onbenutte planologische mogelijkheden

Nadere invulling aan het begrip ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling'.

AfbeeldingAfbeeldingOp 1 juli 2015 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”) opnieuw een uitspraak gedaan over de toepassing van de ladder voor duurzame verstedelijking als bedoeld in artikel 3.1.6, tweede lid, van het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: “het Bro”) (ECLI:NL:RVS:2015:2062). In deze uitspraak geeft de Afdeling nogmaals een nadere invulling aan het begrip ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’.

Essentie

Het conserverend bestemmen van ongebruikte planologische ruimte kan niet worden opgevat als een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Onbenutte planologische mogelijkheden mogen derhalve in een nieuw plan worden opgenomen, zonder dat hoeft te worden voldaan aan de voorwaarden in artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro. Dit leek impliciet al uit eerdere uitspraken van de Afdeling te volgen (bijvoorbeeld AbRS 25 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:537 en AbRS 16 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1367), maar is nu expliciet door de Afdeling bevestigd. Vanzelfsprekend moet bij de vaststelling van het plan de bestemming wel in overeenstemming zijn met een goede ruimtelijke ordening. In dit verband moeten aspecten als behoefte en onaanvaardbare leegstand worden meegenomen.

Lees meer

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.