We kunnen klimaatdata nu nog beter toepassen

We kunnen klimaatdata nu nog beter toepassen. De volgende stap op het gebied van monitoring

15 november 2021

Op verschillende niveaus wordt er hard gewerkt om doelen* die gesteld zijn in de RES of vanuit het Klimaatakkoord te halen. Periodiek monitoren we de voortgang in Nederland, bijvoorbeeld in de Klimaat- en Energieverkenning (KEV). Het is tijd deze monitoring specifieker te maken. We kunnen klimaatdata nog beter lokaal toepassen en hier ook nadrukkelijk kaarten bij inzetten.

Vanaf 28 oktober 2021 was het de Nationale Klimaatweek. Een toepasselijk moment om het eens te hebben over data. Hoe komen die schrikbarende cijfers tot stand en hoe kom je van inzicht tot actie?

Samen met collega Rijk van Voskuilen heb ik een praktijksessie verzorgd op het Data & Klimaatcongres van Euroforum dat gehouden werd in Burgers Zoo, Arnhem. We hebben hier de ervaringen met het gebruik van data in de RES toegelicht.
 

Klimaatdata beter toepassen

We gaan de volgende stap zetten op het gebied van monitoring. Een volgende stap waarin naast cijfers ook de kaart een grote rol gaat spelen. We hoeven hier geen nieuwe technieken voor te ontwikkelen.

Waarschijnlijk ken je de mooie dashboards van bijvoorbeeld de Klimaatmonitor of GIS-viewers waarin RES-zoekgebieden worden getoond wel. Het bij elkaar brengen van deze elementen is wat nodig is. Dit is vrij eenvoudig, maar het biedt een enorme meerwaarde.

 

Afbeelding 

Betere koppeling klimaatdata met andere gebiedsopgaven

We gaan RES zoekgebieden ‘ringen’, net als de roze pelikaan (te vinden in Burgers Zoo) op de foto hieronder geringd is om gevolgd te kunnen worden, om zo de route van idee tot uitvoering te monitoren en te kunnen anticiperen op kansen en obstakels die zich op deze route voordoen.

 

AfbeeldingEn niet alleen op het thema energietransitie, want doordat je huidige projecten, projecten in de pijplijn en vagere contouren van nog niet uitgewerkte zoekgebieden op kaart ziet, zijn ook koppelingen met overige gebiedsopgaven inzichtelijk te maken.

 

Bijvoorbeeld: in hoeverre wordt er bijgedragen aan het verhogen van de biodiversiteit, het klimaat adaptief maken van de omgeving, wat is de landschappelijke samenhang? Hoe snel loopt het elektriciteitsnet vol, waar zijn knelpunten te verwachten?

 

Van inzicht door klimaatdata naar actie

Uiteraard geldt dat het helder presenteren van deze inzichten stap 1 is, maar het gebruik maken hiervan de belangrijkste vervolgstap. Waar zie je dat het goed gaat? Deel deze successen, zodat ook anderen er door geïnspireerd raken. Waar gaat het minder goed en is actie of interventie nodig?

 

Dit vroegtijdig kunnen signaleren van benodigde acties is belangrijk, zeker nu we gisteren in de Klimaat- en Energieverkenning hebben kunnen lezen dat de broeikasgasuitstoot in Nederland naar verwachting slechts met 38-48% daalt in 2030 ten opzichte van 1990 en we de komende acht jaar dus geen tijd te verliezen hebben om het kabinetsdoel van 49% reductie te gaan halen.


De adviseurs van Over Morgen helpen je om te komen van inzicht naar actie. We gaan graag het gesprek met je aan hoe we beschikbare technieken inzetten bij het vastleggen, analyseren en vooral gebruiken van de inzichten die ontstaan bij monitoring van de energietransitie, zodat jij hier ook de juiste acties en interventies aan kunt koppelen.
 

Neem contact op met mij via thomas.engels@overmorgen.nl.
 

*RES: realiseren 35 TWh opwek voor 2030, Klimaatakkoord: 49% CO2 reductie in 2030.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.