of 59250 LinkedIn

Schets van de contouren van Smart City

Smart City. Ontwikkelingen: wat is de trend?
Reageer

Technische ontwikkelingen gaan razendsnel. Dat moet vooral doorgaan, maar af en toe is het slim er even bij stil te staan. Inmiddels zijn er binnen Smart Cities bijvoorbeeld fantastische dingen mogelijk, waarvan menig hart sneller gaat kloppen. Ton Schols, directeur van Ziut, specialist in de openbare ruimte: “Het is gemakkelijk jezelf te verliezen in eindeloze mogelijkheden. De kunst is echter het geheel te blijven overzien.”

Ziut is specialist in de openbare ruimte en goed geïnformeerd over de laatste technische snufjes op het gebied van openbare verlichting en mobiliteit. Schols: “In die hoedanigheid zijn we betrokken bij projecten zoals de roadmap 2030 in Eindhoven en Breda, initiatieven om de stad slimmer in te richten. Bij kleinere en middelgrote gemeenten leeft dezelfde behoefte, zo denken we bijvoorbeeld ook met Roosendaal mee.” Een blik in deze diverse keukens van Smart Cities biedt interessante inzichten.

 

Ontwikkelingen: wat is de trend?

In de dynamiek rondom smart cities worden allerlei handige apps bedacht, baanbrekende technologieën ontwikkeld en vooruitstrevende beleidsplannen geschreven. Onder de noemer smart grid wordt gezocht naar duurzame oplossingen om het energienetwerk van een stad beter te benutten. In smart retail bedenkt men ideeën om de binnenstad aantrekkelijker te maken voor winkelend publiek. “Op alle deelvlakken gebeurt eigenlijk hetzelfde: iedereen verzamelt en analyseert data,”, aldus Schols. “Neem bijvoorbeeld smart mobility. Auto’s wisselen onderling gegevens uit en communiceren met apparatuur langs de weg. Deze data zijn op allerlei manieren slim toe te passen, bijvoorbeeld om gewenste routes te tonen, vrije parkeerplaatsen te wijzen, of stremmingen te voorkomen of te vertragen. De Praktijkproef Amsterdam is hier een mooi voorbeeld van, waarbij Ziut was betrokken.”

Een andere trend die Ziut waarneemt, is dat allerlei apparatuur online wordt aangesloten, het zogenaamde ‘internet of things’. Schols: “Ook wij ontwikkelen een toepassing om individuele lichtmasten te bedienen via internet. Datzelfde gebeurt op allerlei terreinen in de openbare ruimte. Als al die apparatuur online te bedienen is, ontstaat al snel de behoefte om technieken te combineren, of om alles te beheren en te bedienen vanuit één portal. Dat is de ontwikkeling waar op dit moment vrijwel iedereen mee bezig is: systemen koppelen en integraal denken.”

 

Ingrijpende gevolgen

Op deze wijze ontstaan bergen data. De vraag is welke nuttige toepassingen je ermee kunt maken. Wereldwijd zien we de samenleving veranderen, denk aan het veranderde businessmodel van de taxidienst, bezorgservices en van vakantieadresjes. Schols: “Dergelijke grote verschuivingen kunnen we ook verwachten binnen steden. Al die data hebben de potentie om de samenleving ingrijpend te veranderen, denk bijvoorbeeld aan mogelijkheden om sociale en verkeersveiligheid te vergroten. En gemeenten kunnen de beleving van de stad intensiveren, de stad aantrekkelijker maken, het energieverbruik terugdringen en zo kosten besparen. Het is wachten totdat dit allemaal realiteit wordt.”

 

Onorthodoxe samenwerkingen

Rome was niet gebouwd in één dag. Het duurt even voordat je het licht ziet en bovendien voordat je de juiste partijen om tafel hebt. In deze veranderende omgeving is het zoeken wie wat te bieden heeft en ontstaan verrassende en onorthodoxe samenwerkingen. Schols: “Zo is Ziut onlangs een samenwerking aangegaan met Cisco en Smart Data City. Tijdens enkele gesprekken over Smart Cities bleek dat we dezelfde visie koesteren en dat onze business elkaar uitstekend aanvullen.”

 

Lantaarnpaal als accelerator van Smart Cities

Om de Smart City mogelijk te maken, moet in de openbare ruimte allerlei apparatuur worden geïnstalleerd. Waar hang je die op? “We zien dat veel gemeenten en organisaties hiermee worstelen,”, antwoordt Schols. “Aan de gevels van gebouwen blijkt ondoenlijk, elk gebouw heeft een andere eigenaar met wie aparte afspraken moeten worden gemaakt. De EU beveelt de lantaarnpaal aan als perfecte houder voor sensoren, beeld- of informatiedragers. Een uitstekend inzicht wat Ziut van harte onderschrijft. Bedenk maar: er is reeds stroom aanwezig, hij heeft de ideale hoogte om data-signalen te communiceren en is buiten bereik van vandalisme. Bovendien staan ze door de hele stad en zijn alle straatlantaarns van dezelfde eigenaar, wat het makkelijk maakt om zakelijke afspraken te maken.” In Nederlandse gemeenten staan maar liefst 3,5 miljoen lichtmasten, waarvan Ziut er 1,3 miljoen in beheer heeft. Dat biedt mogelijkheden om op vele plekken apparatuur aan te sluiten.

 

                 De EU beveelt de lantaarnpaal aan als perfecte houder voor sensoren, beeld- of informatiedragers. Bedenk maar: er is reeds stroom aanwezig, hij heeft de ideale hoogte om data-signalen te communiceren, en is buiten bereik van vandalisme. Bovendien staan ze door de hele stad en zijn alle straatlantaarns van dezelfde eigenaar, wat het makkelijk maakt om zakelijke afspraken te maken.

 

Denken in mogelijkheden

Dus wat kunnen we van Smart Cities verwachten? Op dit moment worden overal systemen aan elkaar gekoppeld, het soort samenwerkingen is bekend en de basis voor de Smart City-infrastructuur lijkt ook gevonden. Zijn de contouren van de Smart City geschetst? Volgens Ton Schols is daarmee nog niks gezegd: “We weten grofweg in welke windrichting we varen. Maar de route die elke gemeente of organisatie persoonlijk kiest, kan enorm uiteenlopen. Van alle betrokken organisaties vergt dat een flexibele opstelling. In deze ontdekkingsreis moeten we samen vooral blijven denken in mogelijkheden.”

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingZiut B.V.

Bezoekadres:

Nieuwe Plein 1b

6811 KN  Arnhem

               

Postadres:

Postbus 253

6800 AG  Arnhem

026 800 19 00

 

info@ziut.nl

www.ziut.nl

Meer nieuws

Onze exptertises

Whitepapers