of 63908 LinkedIn

Zo veel mensen, zo veel meningen

Een paar maanden geleden werd ik uitgenodigd door de Vaste Commissie Economische Zaken van de Tweede Kamer. Ik mocht deelnemen aan een rondetafelgesprek over ‘elektrisch rijden’. Uiteraard ben ik op deze bijzondere uitnodiging ingegaan: het is voor mij een eer te mogen spreken in het hart van onze democratie. Afgelopen donderdag was het zo ver en mocht ik de visie van PitPoint over schoon vervoer uiteenzetten. Met mij aan tafel zaten verschillende mensen uit de industrie, de wetenschap en vertegenwoordigers van diverse ngo’s.

Het is goed om te zien dat er een breed maatschappelijk besef is dat duurzame mobiliteit de toekomst heeft, ondanks dat er natuurlijk accentverschillen bestaan over het daartoe te bewandelen pad.

Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om aandacht te vragen voor een aantal uitdagingen waar wij voor staan: ten eerste moet elektrisch rijden naar een hoger plan worden getild. Op 6 juni verscheen een rapport van het Formule E-Team dat onder andere pleitte voor het instellen van een aanschafsubsidie en een oplaadtegoed om de ontwikkeling van de consumentenmarkt voor EV te stimuleren. Ook kwam het advies naar voren om vanuit de overheid meer te doen op het gebied van informatievoorziening en campagnes rondom elektrisch rijden. Interessante aanbevelingen!

 

Ik heb betoogd dat laadinfrastructuur vooral financieel rendabeler moet worden. Hoe? Denk hierbij aan het verlagen van de energiebelasting en het toevoegen van andere verdienmodellen. Ook de bezetting van de laadpalen verdient meer aandacht. Om de markt tot volle wasdom te laten komen is het tevens van belang dat overheidsinmenging beperkt blijft. Mijn oproep: laat de markt zijn werk doen en geef ondernemers vooral de ruimte.

 

Verder kan schoon vervoer een enorme boost krijgen als het onderwerp duurzaam inkopen meer aandacht krijgt. Het is één van de speerpunten van PitPoint. Als u vaker onze blogs leest zal u dit niet verbazen. Toch kunnen wij niet vaak genoeg op het belang hiervan wijzen, de overheid moet immers het goede voorbeeld geven. In eerdere gesprekken die ik heb gevoerd met Kamerleden dit jaar en op werkbezoeken blijft dit onderwerp voor ons centraal staan. Ook richting de verkiezingsprogramma’s van de verschillende partijen hebben wij dit ingestoken.

 

Tot slot heb ik aangeven dat ik het belangrijk vind dat het beleid vanuit de overheid richting schone brandstoffen vooral ‘techniekneutraal’ moet zijn. Het staat buiten kijf dat elektrisch rijden in de toekomst inderdaad een grote rol zal spelen. Mijn zorg is alleen dat innovatie wordt belemmerd als we te eenzijdig focussen op 1 schone brandstof. Waarom niet inzetten op een duurzame brandstoffenmix? Denk aan LNG en CNG (groengas) voor zwaar wegvervoer en bussen. Ook weten wij niet wat de ontwikkeling van waterstof de komende jaren zal zijn.

 

Ik vond het aardig om te zien dat de deelnemers aan het blok ‘wetenschap’ tijdens de ronde tafel hier uitgebreid bij stil stonden. Het zou natuurlijk eeuwig zonde zijn als we het middel te veel centraal zouden stellen en hierbij het doel uit het oog verliezen. En juist dat doel is wat ons allen bindt: schoon vervoer! Zo publiceerde het Centraal Plan Bureau deze week een onderzoek over het mobiliteitsbeleid van de toekomst, waarin ook zij waarschuwen dat het in een vroeg stadium kiezen voor een bepaalde technologie het uiteindelijke resultaat niet ten goede komt.

 

Zo veel mensen, zo veel meningen. Ik hoop in ieder geval dat ik vorige week een kleine schot voor de boeg heb gegeven en Kamerleden aan het denken heb gezet. PitPoint blijft in ieder geval meedenken over schoon vervoer. Gevraagd en ongevraagd!

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingTotalEnergies

Bezuidenhoutseweg 273

2594 AN Den Haag

070 318 0480

Contact

e-mobility.totalenergies.nl

Twitter

Linkedin


 

Meer nieuws

Whitepapers

Bloggers