of 63372 LinkedIn

Voorzichtig positief

Afgelopen dinsdag was het dan eindelijk zo ver: de formerende partijen presenteerden hun langverwachte Regeerakkoord, ‘Vertrouwen in de toekomst’.  Een motto dat naadloos aansluit bij de ambitie van PitPoint, dus onze interesse was gelijk gewekt. Het is duidelijk dat een nieuw kabinet voor grote opgaven staat als het gaat om duurzaamheid, klimaat en vergroening van de mobiliteit. Laten we de kabinetsplannen op dit gebied eens langs de meetlat van PitPoint leggen.

Positief; klimaatwet en schone lucht

Ten eerste zijn wij blij dat de doelstelling voor CO2-reductie juridisch wordt vastgelegd in een nieuwe Klimaatwet. Noodzakelijk om verandering af te dwingen. Ook komt er een nieuw nationaal klimaat- en energieakkoord in samenwerking met bedrijven en NGO’s om stabiliteit te creëren. Positieve ontwikkelingen, en lichte voortekenen dat er echt sprake is van een duurzaam Regeerakkoord. Alleen met gedurfde maatregelen halen we ‘Parijs’. Er wordt maar liefst 4 miljard voor gereserveerd.


Net zoals PitPoint streeft het nieuwe kabinet ook naar schone lucht in 2030. Vanaf uiterlijk dat jaar moeten alle auto’s emissievrij zijn. Om schone lucht af te dwingen wil het kabinet ook een Nationaal Actieplan Luchtkwaliteit. Een goede zaak!


Wat verder de moeite waard is om te vermelden is dat het kabinet duidelijk aangeeft dat de realisatie van voldoende tank- en laadinfrastructuur (bijvoorbeeld laadpalen) “primair de verantwoordelijkheid van marktpartijen blijft.”


Een kilometerheffing voor vrachtverkeer, waarbij vervuilende vrachtauto’s de hoogste prijs betalen, springt ook in het oog. Het kabinet wil namelijk de opbrengsten hiervan gebruiken voor innovatie en verduurzaming van de vervoerssector. Maar hoe? Die vraagt blijft nog even onbeantwoord.


Ontmoedig fossiele brandstoffen

Het moet gezegd worden, ambitie kan het nieuwe kabinet niet ontzegd worden! PitPoint ziet echter nog genoeg uitdagingen. Net zoals Natuur & Milieu zien wij veel doelstellingen maar nog weinig concrete, effectieve maatregelen. Waarom gaat het nieuwe kabinet niet sneller vervuilende auto’s fiscaal ontmoedigen, zowel personenauto’s als bedrijfswagens? Op deze manier dwing je emissievrij vervoer veel sneller af.


Ambitie duurzaam inkopen moet omhoog

Op het gebied van duurzaam inkopen ontbreekt ook helder beleid. Helaas gaat dit nog keer op keer fout bij diverse overheden, ondanks mooie beleidsnotities en duurzaamheidsagenda’s. Wij hopen dat partijen als ChristenUnie en D66 ook in hun rol als coalitiepartner dit onderwerp blijven agenderen. Scherpe gunningscriteria rondom duurzaamheid en monitoring (inclusief naming and shaming) vanuit Den Haag zijn instrumenten om in te zetten.


Resumerend: van PitPoint had het nieuwe Regeerakkoord nog meer maatregelen mogen bevatten die per direct opgepakt hadden kunnen worden. Los van het einddoel (een beter klimaat en schonere lucht) is de weg ernaar toe minstens zo belangrijk. Voor schone brandstoffen als Groengas/CNG, waterstof en LNG is een grote rol weggelegd in de transitie naar emissievrij vervoer in 2030.


Zo zet het nieuwe kabinet een stap in de goede richting, maar we zijn er nog lang niet! Reden genoeg voor PitPoint om samen met onze partners de komende tijd onze lobbyinspanningen te intensiveren. Zodat het nieuwe beleid ook echt gaat werken.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingTotal

Bezuidenhoutseweg 273

2594 AN Den Haag

070 318 0480

Contact

www.total.nl

Twitter

Linkedin


 

Meer nieuws

Whitepapers

Bloggers