of 65378 LinkedIn

Samenwerken als sleutel naar betaalbare brandstoftransitie

Jan Theo Hoefakker blikt terug op het NVGA-event.

Nog altijd rijdt 98 procent van de Europese voertuigen op benzine en diesel, zo blijkt uit cijfers van de EC. En een zero emissie-aanpak is voorlopig niet voor alle modaliteiten betaalbaar. Het potentieel om de Europese mobiliteitsmarkt te vergroenen met de inzet van groengas in de vorm van bio-CNG en bio-LNG is dan ook groot.

Koplopers Groengas-markt

Nederland is samen met Italië, Duitsland, Tsjechië, Zweden, Oostenrijk en Zwitserland koploper in de Europese groengas-markt. Reden genoeg voor de Natural & bio Gas Vehicle Association (NGVA Europe) om mij namens PitPoint clean fuels uit te nodigen deel te nemen aan een paneldiscussie over de status van groengas in Europa. NVGA Europe greep de internationale vakbeurs Busworld 2019 in Brussel aan om op 18 oktober het event ‘Next Stop: Gmobility’ te organiseren. Daar bleek tijdens de paneldiscussie vooral samenwerking hét sleutelwoord van de dag.

 

Kosteneffectiviteit

Iedere vorm van vervoer, of het nou gaat om OV-bussen, trucks, boten of taxi’s, behoeft natuurlijk zijn eigen duurzame invulling. Bij stadsvervoer passen EV-bussen vaak al prima, maar streekvervoer kan nu regelmatig nog beter uit op groengas. Wie schoon vervoer wil in combinatie met een hoog voorzieningenniveau, waarbij ook rekening wordt gehouden met de kosteneffectiviteit, komt vrij snel uit bij groengas. In veel gevallen kan groengas al kostenneutraal worden aangeboden. Het is dus per project verstandig om te kijken wat de wensen zijn en hoe daar het meest efficiënt aan kan worden voldaan.

 

Geen one-size-fits-all duurzame brandstof

Als voorbeeld neem ik altijd graag, zo ook tijdens de paneldiscussie, de boot van TESO naar Texel. TESO had als doel schoon en duurzaam varen en dacht daarbij in eerste instantie aan LNG als schone brandstof. Toen we de case inventariseerden en de juiste vragen stelden, bleek echter CNG de meest geschikte oplossing. Dat geldt ook voor elektrisch: iedereen vraagt ernaar, maar het is onze taak om door te vragen. Past elektrisch wel het beste bij de doelen en het budget van die klant? Het gevaar bestaat dat schone oplossingen zoals elektrisch, groengas en waterstof de strijd met elkaar aangaan om de titel ‘Beste Brandstof’. Er bestaat echter geen one-size-fits-all duurzame brandstof. Per situatie verschilt welke oplossing het beste past. Leveranciers van schone brandstoffen hebben allemaal de neuzen dezelfde kant op staan: richting schoon, duurzaam én betaalbaar vervoer.

 

Besparen op overheidsuitgaves

We moeten dan ook als gasbranche vooral niet afgeven op politieke besluiten, andere brandstoffen of aandrijflijnen en minder in silo’s denken. Ook Maja Bakran Marchich, plaatsvervangend directeur-generaal van de afdeling Mobiliteit en Transport bij de Europese Commissie, stelde tijdens het event dat het creëren van een schone planeet valt of staat met samenwerking. Daarvoor is het mijns inziens zaak om niet alleen meer samen te werken als leveranciers onderling, maar ook met de productie-industrie. Langetermijnsamenwerkingen kunnen de onzekerheid over het wel of niet vermarkten van een product wegnemen. De bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen is zo groot, dat groengas zonder subsidie geproduceerd kan worden, op basis van de opbrengsten van vermeden CO2. Uiteindelijk besparen we hiermee overheidsuitgaves voor de maatschappij.

 

Op eigen kracht

In de hele discussie over hoe de toekomst van mobiliteit en transport eruit ziet, is het dan ook zaak vooral te varen op onze eigen kracht. Groengas is een prachtig product, maar we laten dat als branche niet altijd genoeg zien. Daarom is het goed dat initiatieven als Gmobility ontstaan. Van het in Nederland geproduceerde groengas wordt ruim 40 procent al ingezet voor mobiliteit. In de rest van Europa is dit slechts 10 procent. Meer samenwerking en de juiste set aan regels helpen het aandeel hernieuwbare energie op kostenefficiënte wijze te verhogen. Tijdens de paneldiscussie blijkt dit een grote wens van mijn tafelgenoten. Zo zie je maar, er ligt nog genoeg op de plank om samen op te pakken.”

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingTotalEnergies

Bezuidenhoutseweg 273

2594 AN Den Haag

070 318 0480

Contact

e-mobility.totalenergies.nl

Twitter

Linkedin


 

Meer nieuws

Whitepapers

Bloggers