of 63372 LinkedIn

Provincie-inkopers hebben machtig wapen om duurzame verkiezingsambities te realiseren

AfbeeldingVan debatten tussen provinciale lijsttrekkers en de altijd terugkerende vraag wat die provincies nou eigenlijk precies doen tot Haagse politici die opzichtig een vinger in de pap van de provinciale politiek willen houden – het is verkiezingstijd! Vorige week vielen bij veel Nederlanders de stemkaarten op de deurmat. En ik moet zeggen dat het dan toch altijd een beetje begint te kriebelen. Met als kers op de taart: het grote thema van deze verkiezingen is duurzaamheid.

Dat vind ik natuurlijk een goede ontwikkeling. Er ligt voor provincies een behoorlijke taak/verantwoordelijkheid in de energietransitie. Naast het verduurzamen van eigen gebouwen ligt er ook een schone taak in mobiliteit. Denk aan het eigen wagenpark en vervoersconcessies. En omdat veel concessies binnenkort aflopen, biedt dit een uitgelezen kans voor provincies om ambities en uitvoering aan elkaar te verbinden! PitPoint adresseert in die politieke ambities graag één probleem: de uitvoering. En even graag dragen we daar een oplossing voor aan: het beprijzen van CO2.

 

Uitvoering blijft nu nog achter

Begin dit jaar deed het Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo een onderzoek onder inkoopmanagers en kwam tot een harde conclusie: de ontwikkeling van kennis en vaardigheden onder inkoopmanagers blijft achter. Het combineren van een inkoopstrategie met strategische beleidsdoelen, het toepassen van bijzondere procedures, het toepassen van data-analyses – allemaal aspecten die onvoldoende ontwikkeld worden.

Zero emissie moet echter geen kind van de rekening worden!


Geef inkopers handvatten

Goede kaders kunnen inkopers helpen door aanbestedingsprocedures zo in te richten dat haalbare en betaalbare stappen gezet worden naar het lange termijn doel: een transitie naar zero emissie. Hoe die kaders eruit zouden moeten zien? (1) Faseer diesel uit, (2) pas elektrisch of waterstof toe waar het nu al kan, en (3) pas groengas toe waar elektrisch of waterstof nog niet haalbaar en betaalbaar zijn!

 

Mijn collega Marco Fossen gaf al eens de tip aan gemeenten om zich niet blind te staren op één duurzame brandstof. Ook provincies zouden die tip ter harte kunnen nemen. Geef aanbieders in aanbestedingen daarom ruimte om met duurzame alternatieven te komen. En geef schone brandstoffen voorrang, bijvoorbeeld door aanbieders van schone vervoersmogelijkheden beter te beoordelen. Wij gaan graag in gesprek met provincies over de mogelijkheden, zoals het beprijzen van CO2 door punten toe te kennen aan duurzame voertuigen.

 

Uitkomst daarvoor zou een puntensysteem zijn waarbij voertuigen met Euro6-motoren en CNG-motoren een veel lagere beoordeling krijgen dan voertuigen die worden aangedreven door groengas, elektriciteit en/of waterstof. Dat is een systematiek die bij meerdere aanbestedingen in gemeenten succesvol is gebleken. Zo kunnen we er in ieder geval voor zorgen dat de overheid als opdrachtgever haar ambitie om ‘schone en duurzame brandstoffen te stimuleren’ effectief kan waarmaken.

 

Download voorbeeld rekenmodel 'groene aanbesteding'

 

Dat duurzaamheid het hoofdthema is van de provinciale verkiezingen komende maand, is wat PitPoint betreft winst. Laten we die positieve lijn vasthouden en ook na de verkiezingen op deze voet doorgaan. Strategisch inkopen en aanbesteden vraagt om kennis van de mogelijkheden nu en op de lange termijn – elke stap die we nu zetten moet leiden tot zero emissie.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Frank op
Altijd handig zo'n 'voorbeeld rekenmodel', alleen jammer dat het model fouten bevat:
1) Aan de verplichting dat het percentage 'EURO6' jaarlijks met 5% moet afnemen kan niet worden voldaan wanneer in het 1e jaar gestart wordt met een percentage lager dan 20% (want lager dan 0% kan natuurlijk niet!).
2) Het gaat om 4 contractjaren (vermoedelijk schooljaren) maar het gemiddelde wordt berekend door te delen door 5!

Contactgegevens

AfbeeldingTotal

Bezuidenhoutseweg 273

2594 AN Den Haag

070 318 0480

Contact

www.total.nl

Twitter

Linkedin


 

Meer nieuws

Whitepapers

Bloggers