of 63372 LinkedIn

Politiek omarm(t) schone brandstoffen

Luchtkwaliteit, CO2-reductie en schone brandstoffen hoog op politieke agenda.

Op 21 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Namens PitPoint wil ik alle nieuwe raadsleden van harte feliciteren met de uitkomst van de verkiezingen. De afgelopen weken hebben politieke partijen in het hele land campagne gevoerd en het resultaat is veelzeggend. Luchtkwaliteit, CO2-reductie en schone brandstoffen staan hoog op de politieke agenda. PitPoint vindt het een zeer positieve ontwikkeling dat zowel lokale overheden als de kiezer de urgentie van een emissieloze toekomst voelen.

AfbeeldingSchone brandstoffen in collegeakkoord

Opvallend is vooral de nadruk op waterstof. Neem bijvoorbeeld Utrecht. D66 wil hier meer laadpunten voor elektrische auto’s én de mogelijkheid voor een waterstoftankstation. De collega’s van de VVD stellen dat een marktinitiatief voor een waterstoftankstation ‘van harte welkom’ is. En GroenLinks, de grootste partij, wil dat Utrecht in 2030 de schoonste stad van heel Nederland is. Mooie ambities van de drie grootste partijen in Utrecht!

 

Het is straks aan de coalitiepartijen om de daad bij het woord te voegen en goede bedoelingen om te zetten in beleid. Laten we de koe nu bij de horens vatten zodat het behalen van de Klimaatdoelstellingen weer een stap dichterbij komt.

 

Omarm groengas als 'groene brandstof'

De toegevoegde waarde van groengas is bij veel partijen helaas nog een blinde vlek. Zowel bij lokale als nationale partijen. Dat terwijl de Europese Commissie in de Herziene richtlijn Schone en Energiezuinige Wegvoertuigen het gebruik van groengas voor zware voertuigen gelijkgesteld heeft aan elektriciteit en waterstof. Het wordt nu echt tijd dat het kabinet groengas gaat zien als een milieuvriendelijk en duurzaam alternatief voor diesel.

 

Die oproep deed PitPoint ook in een brief aan staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) afgelopen week. Wij vragen haar om groengas te omarmen als “groene brandstof”. Groengas kan een belangrijke rol vervullen in het sneller uitfaseren van diesel. Bovendien zijn met de inzet van deze schone brandstof heel wat vervuilende dieselkilometers te vermijden. Tot slot sluit het gebruik van groengas nauw aan bij de plannen van staatssecretaris Van Veldhoven om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Dus, waar wachten we nog op?

 

Inwoners delen zorgen om luchtkwaliteit met gemeente

Over luchtkwaliteit gesproken; het Longfonds lanceerde recentelijk een campagne om aandacht te vragen voor de slechte luchtkwaliteit in gemeenten. Die is in sommige gemeenten zo slecht, dat EU-normen worden overschreden. Onnodig, want gemeenten kunnen veel doen om dit probleem op te lossen.

 

Het Longfonds heeft de afgelopen tijd zorgen van inwoners over luchtkwaliteit verzameld. De resultaten worden begin april gedeeld, zodat nieuwe coalities ermee aan de slag kunnen. Een mooi initatief, want er zijn genoeg maatregelen ter bevordering van de luchtkwaliteit. Denk aan de invoering van milieuzones en het stimuleren van het gebruik van schone brandstoffen. Het is dus aan nieuwe colleges om ervoor te zorgen dat schone en gezonde lucht voortaan de norm wordt in hun gemeente!

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingTotal

Bezuidenhoutseweg 273

2594 AN Den Haag

070 318 0480

Contact

www.total.nl

Twitter

Linkedin


 

Meer nieuws

Whitepapers

Bloggers