of 63908 LinkedIn

Overheid, neem het voortouw!

Met veel plezier heb ik naar Prinsjesdag en de Algemene Politieke Beschouwingen gekeken. Het blijft toch het politieke hoogtepunt van het jaar. Zeker met de komende Tweede Kamerverkiezingen in aantocht zijn de meeste partijen al in de campagnemodus gaan staan. Ik vond het goed om te horen dat de Koning in zijn Troonrede aandacht vroeg voor investeringen in verduurzaming en de energietransitie, zoals ook GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren opmerkte.

Tegelijkertijd zit daar ook vooral de pijn. Zowel vanuit het kabinet als de Tweede Kamer worden er goede initiatieven genomen. Steeds meer partijen omarmen bijvoorbeeld een onderwerp als duurzaam inkopen en de overheid wordt door het Energieakkoord, Parijs en nu de Urgenda-klimaatzaak gedwongen actie te ondernemen voor het klimaat. Aan de andere kant mis ik wel een gevoel van intrinsieke urgentie.

 

Zonder duurzaamheid geen puntenwolken
Het politieke debat van vorige week was een economisch debat, over koopkrachtplaatjes en CPB-cijfers. Ook een debat over de Nederlandse identiteit en wat voor samenleving wij willen. Belangrijke thema’s, begrijp mij niet verkeerd. Desondanks miste ik over bepaalde onderwerpen een ambitieuze agenda voor de komende jaren.

 

Zeker duurzame energie en het klimaat zijn onderwerpen die onze aandacht nodig hebben. Ons leven en de wereld om ons heen hebben een bepaalde balans nodig. We moeten nadenken over de impact van fossiele brandstoffen en de opwarming van onze aarde en hoe schoon vervoer een positieve bijdrage kan leveren. Een discussie over CPB-puntenwolken draagt te weinig bij aan de oplossing.

 

Radicale ideeën voor verduurzaming nodig

En daarom is actie op het gebied van duurzame mobiliteit zo nodig. De politieke aandacht lijkt wel te verslappen. Het debat rondom verduurzaming verdient een betere stip op de horizon. Daarom vond ik het opinieartikel van Marjolein Demmers, directeur van de Groene Zaak, deze week in het FD zo’n verademing: zij pleit voor een verschuiving van de belasting van arbeid naar grondstoffen. Het zijn dit soort radicale ideeën die wij nodig hebben om de overheid het juiste pad te laten bewandelen.

 

Wat kan de overheid dan voor schoon vervoer concreet doen? Ten eerste moet de aanschaf van schone voertuigen meer gestimuleerd worden. In Den Haag gaat de discussie nog te vaak over accijnzen op laadpalen, de infrastructuur en inzetbaarheid en de financiering. De discussie gaat over randzaken, zo merkte ik ook tijdens een Ronde Tafel in de Tweede Kamer over elektrisch rijden voor de zomer. De echte uitdaging blijft: hoe zorgen we dat het fiscaal aantrekkelijk blijft voor particulieren om over te gaan op schone brandstoffen? Afgelopen vrijdag benoemde ik dit punt ook bij BNR nieuwsradio in het programma ‘Zaken doen met…’. Het onderwerp was de verdubbeling van het aantal laadpalen in de Metropoolregio Amsterdam. Een concrete stap vooruit om elektrisch rijden gemakkelijk te maken.

 

Ten tweede, zoals ik al eerder aangaf, zou ik meer voorbeeldgedrag willen zien binnen de overheid. Vaak worden de mooie woorden niet omgezet in daden. Denk aan de diesel-aanbesteding binnen de politie dit jaar. Het signaal dat dit afgeeft richting andere publieke organen moet niet onderschat worden. Practise what you preach, zou ik willen zeggen. Ik hoop dan ook dat ons rapport Goed (Aan) Besteed II, dat binnenkort in samenwerking met Stichting Natuur & Milieu verschijnt, bijdraagt aan deze discussie.

 

Niet blindstaren op elektrisch
Tot slot, en dat is nogal een persoonlijke evergreen: laten wij ons niet blindstaren op elektrisch vervoer. Er moet een oplossing per segment van schone brandstoffen komen. Uiteindelijk moet het doel centraal staan: schoon vervoer. Het middel is daarin ondersteunend, ik kan dat niet vaak genoeg herhalen. Binnenkort staat er bijvoorbeeld in de Kamer een Algemeen Overleg (AO) Elektrisch Rijden geagendeerd, waarom heet dat debat niet het AO Schoon Vervoer? Deze eenzijdige focus kan ertoe leiden dat uiteindelijk de hele transitie naar schoon vervoer vertraging oploopt, en dat moeten wij als samenleving niet willen.

 

PitPoint blijft daarom inzetten op diverse schone brandstoffen. Wij hopen uiteindelijk op 100% schoon vervoer in 2030. En of elektrisch, groen gas of waterstof zegeviert: dat maakt ons eerlijk gezegd niet zo veel uit. Het resultaat in 2030 is het enige dat telt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingTotalEnergies

Bezuidenhoutseweg 273

2594 AN Den Haag

070 318 0480

Contact

e-mobility.totalenergies.nl

Twitter

Linkedin


 

Meer nieuws

Whitepapers

Bloggers