of 63908 LinkedIn

Ook gemeenten moeten werk maken van gezonde lucht

Afbeelding

Gemeenten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit.

De gemeenteraadsverkiezingen liggen net achter ons. Op dit moment worden in veel gemeenten coalities gesmeed. Een belangrijk moment om aandacht te vragen voor gezonde lucht. Want gemeenten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit. Daarom hebben we afgelopen weken niet alleen campagne gevoerd om mensen bewust te maken van de lucht die zij inademen, maar voeren we ook de druk op de gemeente op. Zo willen we ervoor zorgen dat gezonde lucht in alle gemeenten de komende 4 jaar op de agenda staat.

De afgelopen weken hebben we de zorgen van burgers over de luchtkwaliteit in hun gemeente verzameld. Iedereen die met de check van het Longfonds de luchtkwaliteit bij hem of haar in de buurt checkte, kon ook laten weten waar hij of zij zich zorgen over maakt in zijn gemeente. Denk aan bijvoorbeeld houtrook, verkeer of intensieve veehouderij. Dat is massaal gedaan: zo’n 85.000 mensen hebben ons laten weten wat hun zorgen zijn. Wij zorgen ervoor dat al die reacties de komende weken bij de gemeenten terechtkomen.

Het grootste deel van Nederland voldoet niet aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie.  In verschillende gemeenten worden zelfs de veel slappere Europese normen overschreden, zoals Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Maar ook in gemeenten als Arnhem en Den Bosch is dit het geval. Op dit moment zijn er onvoldoende maatregelen om de lucht gezonder te maken. En de maatregelen die genomen worden, zijn niet effectief genoeg en leveren te weinig gezondheidswinst op.


Verkeer en houtstook

Bronnen als verkeer en houtstook hebben een groot effect op de lokale luchtkwaliteit. Dat blijkt uit onderzoek dat TNO in opdracht van het Longfonds heeft gedaan. Een belangrijke maat voor de luchtvervuiling door verkeer is stikstofdioxide (NO2), een gas dat het gevolg is van verbranding. De bijdrage van persoonsverkeer aan de NO2 concentraties is in Nederland gemiddeld 13%. In steden als bijvoorbeeld Amsterdam of Rotterdam, met een hoge verkeersdruk, is de bijdrage nog groter. In Amsterdam is het aandeel NO2 door verkeer zelfs bijna 20%, blijkt uit het onderzoek van TNO.

Het stoken van hout zorgt vooral voor fijnstof in de lucht. TNO heeft berekend dat houtstook in de winter gemiddeld verantwoordelijk is voor 10% van de fijnstofconcentraties.


Maatregelen nemen

Deze cijfers laten echt zien dat er een verschil gemaakt kan worden. Door niet op hout te stoken en te kiezen voor zero-emissie, kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het gezonder maken van de lucht. Het is aan gemeenten om maatregelen te nemen om deze lokale bronnen aan te pakken. Denk aan het invoeren of uitbreiden van een (strengere) milieuzone, het weren van scooters en brommers uit de binnensteden en het invoeren van snelheidsbeperkingen om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Gemeenten kunnen daarnaast inzetten op het bevorderen van zero-emissie mobiliteit, zoals het plaatsen van meer elektrische laadpalen, het gebruik van elektrische bussen en voorrang te geven aan fiets en voetganger.


Vrijwilligers

Een belangrijke rol is er de komende weken voor onze vrijwilligers. Vaak samen met een longpatiënt zullen zij in actie komen om in hun gemeente de zorgen van burgers aan de nieuwe coalities te overhandigen. Op donderdag 26 april heb ik met een vrijwilliger de zorgen van Rotterdamse burgers overhandigd aan de gemeente. Zo willen we alle gemeenten in Nederland overtuigen dat het nodig is om ook lokaal aan de slag te gaan met gezonde lucht. Houd ons op Twitter in de gaten voor de resultaten.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Wim Vreeswijk (Financieel adviseur) op
Je zou ook kunnen beginnen met het promoten van gezond voedsel, want met een slechte kwaliteit voedsel ontstaat er ook meer winderigheid bij de burger.
Door Jos Merks (www.luchtfonds.nl) op
Het is terecht dat mensen zich zorgen maken over houtrook. Bij het verbranden van hout komen verschillende voor de gezondheid gevaarlijke stoffen vrij, waaronder het kankerverwekkende fijnstof PM2.5, benzeen, dioxine, PAK's e.d. Daar word je niet blij van. Door het verbranden van hout komt er zelfs meer fijnstof in de lucht dan van de 8 miljoen auto's die in Nederland rondrijden. In andere landen is dat niet anders.
Bovendien komt er door het verbranden van hout en houtpellets, ook in Biomassacentrales 2x meer CO2 vrij dan met aardgas. Dus ook nog eens slecht voor het klimaat.

Rook is altijd gevaarlijk. Een haardvuur of vuurkorf kan best gezellig zijn, doch zou het ook zo gezellig zijn in de spreekkamer van de oncoloog of de longarts?
Houtrook is 12x slechter dan de rook van sigaretten in dezelfde rookdichtheid.
Denk daar maar eens over na.
STOP met het op historische wijze van verwarmen van woningen door hout te stoken in houtkachels, onterecht gesubsidieerde pelletkachels en biomassaketels, onzinnige vuurkorven en tuinhaarden e.d. Daar is uw gezondheid, milieu en klimaat mee gediend.
Het is de hoogste tijd voor een algemeen stookverbod in de woonomgeving.

Contactgegevens

AfbeeldingTotalEnergies

Bezuidenhoutseweg 273

2594 AN Den Haag

070 318 0480

Contact

e-mobility.totalenergies.nl

Twitter

Linkedin


 

Meer nieuws

Whitepapers

Bloggers