of 61869 LinkedIn

MRA-e, Total en gemeente Houten

MRA-e, Total en gemeente Houten. Succesvolle samenwerking bij uitbreiding laadinfrastructuur
PitPoint Reageer

Succesvolle samenwerking bij uitbreiding laadinfrastructuur.

Elektrisch rijden is sterk in opkomst en de vraag naar publieke laadpunten is groot. Voor gemeenten kan het een complexe en tijdrovende klus zijn om publieke laadpalen op de juiste plaats en volgens de regels beschikbaar te maken. Projectbureau MRA-Elektrisch is in 2012 opgericht om elektrisch vervoer te stimuleren, kennis te delen en gemeenten zoveel mogelijk werk uit handen te nemen bij het plaatsen van laadpalen. MRA-E is actief voor gemeenten in de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Gemeente Houten sloot zich in 2017 aan.

                  

“Voor ons als gemeente is het een duidelijk proces waarin elke partij weet wat die moet doen. Het plaatsen van laadpunten gebeurt daardoor snel, soepel en kostenefficiënt.”Dennis Wildenbeest, gemeente Houten


Uitdaging

De gemeente Houten is ambitieus als het gaat om duurzaamheid. Houten wil in 2040 de schoonste en stilste gemeente rondom Utrecht zijn. Inzet op duurzaam vervoer helpt om die ambitie waar te maken. De gemeente signaleert bovendien dat het aantal elektrische auto’s toeneemt. Om zowel de duurzaamheid te bevorderen als de inwoners te faciliteren, investeert de gemeente in uitbreiding van de openbare laadinfrastructuur. De afgelopen jaren ging dat volgens het ‘paal-volgt-aanvraagprincipe’. Pas na een aanvraag werd de procedure opgestart. Nadeel hiervan was onder meer de ad-hoc aanpak en de lange doorlooptijd. In samenwerking met MRA-E wilde de gemeente komen tot een beter en gestructureerder proces. Concrete doelstelling was om eind 2020 75 laadpalen operationeel te hebben.


Aanpak

Gemeente Houten is een van de vele gemeenten die gebruik maakt van de ondersteuning van projectbureau MRA-E. Daardoor verloopt het hele traject van aanvraag tot en met de plaatsing en ingebruikname van een laadpaal gestructureerd, soepel en snel. Een inwoner vraagt online via het MRA-E portaal een laadpunt aan, de gemeente beoordeelt dat verzoek en koppelt dat aan een locatie. Bij goedkeuring krijgt partner Total, onder de merknaam PitPoint, de opdracht voor plaatsing, en regelt dat in samenwerking met netbeheerder Stedin. Total neemt vervolgens ook de exploitatie voor zijn rekening.

 

Pieter Looijestijn, projectmanager laadinfrastructuur bij MRA-E: “Er is in deze werkwijze een goede balans tussen de centrale inkoop en aansturing, en het lokaal zo goed mogelijk regelen op een manier die past bij de gemeente en bewoners. Belangrijk is dat we ook de juiste partners hebben die de structuur, snelheid en schaalgrootte aankunnen en op elke locatie kwaliteit leveren.” Voordeel voor de gemeenten is ook dat de grootschalige, gezamenlijke aanbesteding door MRA-E leidt tot lagere kosten dan wanneer een gemeente zelfstandig zou inkopen.

 

Houten heeft wel een eigen aanpak ontwikkeld, vertelt Dennis Wildenbeest van de gemeente. “Voorheen kwamen we na een aanvraag in actie. Dan bepaalden we de locatie, namen het verkeersbesluit en pas na afloop van de bezwaartermijn konden we aan de slag. Nu hebben wij in heel onze gemeente voorkeurslocaties in kaart gebracht. Daarvoor zijn de verkeersbesluiten al genomen en is de bezwaarperiode doorlopen. Elke aanvraag koppelen we aan zo’n voorkeurslocatie. Dat betekent dat het traject van aanvraag tot realisatie nog korter en strakker kan verlopen. Het uitgangspunt daarbij is dat iedere inwoner binnen 300 meter een publieke laadpaal heeft.”


Resultaat

De gemeente Houten heeft in totaal 105 voorkeurslocaties in kaart gebracht en op moment zijn 56 laadpalen in gebruik die volgens dit traject zijn aangelegd. Er zijn er nog 9 waarvan de aanvraag is goedgekeurd en die binnenkort operationeel zijn. Dennis Wildenbeest: “Het is een duidelijk proces waarin elke partij weet wat die moet doen. Wij koppelen aanvraag aan voorkeurslocatie en zorgen voor de totale communicatie en informatievoorziening. Na toewijzing van een aanvraag aan een locatie, doet MRA-E een netwerkcheck en gaat Total in samenwerking met Stedin aan de slag. Tussen aanvraag en eerste oplaadbeurt zit zo’n 12-18 weken.”

 

MRA-E werkt sinds 2016 samen met PitPoint, dat per 1 januari 2020 is samengevoegd met Total. De organisatie kwam inmiddels bij verschillende aanbestedingen als beste leverancier en beheerder uit de bus. Na zo’n gestructureerde aanbesteding volgt de echte samenwerking waarin de partijen het waar moeten gaan maken. Pieter Looijestijn van MRA-E: “Die samenwerking bevalt uitstekend. Total denkt mee, weet wat belangrijk is en heeft een gestroomlijnde operatie. Ook de schaalvergroting is bij Total in vertrouwde handen.”


Toekomst

Gemeente Houten had als doelstelling geformuleerd om eind 2020 75 laadpalen te hebben gerealiseerd. Dennis Wildenbeest: “We liggen ruim voor op schema. Ik verwacht dat we eind dit jaar over de 100 gaan. Dan hebben alle inwoners binnen 300 meter een publieke laadpaal. Dat is zeker niet het einde. Met de groei van het elektrisch vervoer zullen we die straal waarschijnlijk gaan verkleinen en op bestaande punten het aantal aansluitingen vergroten. Dat kunnen we snel regelen, dankzij de samenwerking met MRA-E en Total.”

 

In de totale MRA-E regio is het aantal laadpunten in vijf jaar tijd ruim verviervoudigd. Van 1.142 in 2015 naar ruim 4.800 eind 2019. Pieter Looijestijn: “Twee jaar geleden kwamen er via gemeenten 30 aanvragen per maand binnen, nu zijn dat er zo’n 300 per maand. We werken niet alleen vraaggestuurd. Met gemeenten kijken we ook zelfstandig naar interessante locaties in de buurt van bijvoorbeeld publieke voorzieningen. Daarnaast is de data uit de laadpunten natuurlijk zeer waardevol. Die verschaft veel inzicht over gebruik en behoefte en is input voor proactieve uitbreiding van de laadinfrastructuur. Ook zijn we op initiatief van Total bezig om zo lokaal mogelijke energie te gebruiken. De toekomst blijft dus spannend en uitdagend op het gebied van elektrisch vervoer.”

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingTotal

Bezuidenhoutseweg 273

2594 AN Den Haag

070 318 0480

Contact

www.total.nl

Twitter

Linkedin


 

Meer nieuws

Whitepapers

Zijn uw tankstations al toekomstklaar?

Afbeelding

Bloggers

PitPoint post

Afbeelding


Blijf op de hoogte van schone brandstoffen en de toepassing ervan!

 

Schrijf u hier in voor digitale post van PitPoint