of 63372 LinkedIn

Mobiliteitsambities uitwerken? Kijk verder dan alleen elektrisch!

Zet ook in op geavanceerde biobrandstoffen en waterstof.

Gisteren hield de Tweede Kamercommissie een rondetafelgesprek over de Klimaattafel Mobiliteit. Verschillende partijen die hebben meegewerkt aan het Ontwerp Klimaatakkoord schoven aan om te praten over de plannen. Althans: over een deel daarvan. De aandacht ging namelijk – getuige ook de ingestuurde position papers, de politieke verzoeken en de media-aandacht – vooral naar elektrisch rijden. Mooi, maar er zijn mobiliteitspunten die op dit moment meer aandacht nodig hebben.

7,3 megaton reductie
Begrijp me niet verkeerd: elektrisch rijden is belangrijk! Alleen al de EV(Elektrisch Vervoer)-ambitie voor de personenauto speelt met een reductie van 2 megaton CO2 een grote rol in de ten doel gestelde 7,3 megaton reductie van het totaalplaatje mobiliteit. Maar EV is ook het gedeelte van het conceptakkoord waarover we wel zo’n beetje consensus bereikt hebben: de voorstellen zijn het meest concreet, de planbureaus zijn positief en volgens de doorrekening zijn de nationale kosten aantrekkelijk genoeg. Dat geldt echter niet voor een hoop andere onderdelen.

 

Marjolein Demmers van Natuur & Milieu vroeg gisteren aandacht voor één van die minder uitgewerkte onderdelen in het conceptakkoord: de rol van biobrandstof. Minder uitgewerkt, maar ondertussen is ook hier 2 megaton CO2-winst ingeboekt. Inzetten op zogenaamd geavanceerde biobrandstoffen, gemaakt van afval en reststromen, dat is het idee. Maar hoe doe je dat? Het huidige aandeel van biobrandstoffen is namelijk erg beperkt: groengas en Bio-LNG vallen op dit moment in die categorie, maar het is niet duidelijk wat het Kabinet daarmee precies wil. Dat geldt ook voor het systeem van subsidiëring. €200 miljoen aan SDE++ moet er worden vrijgemaakt om de productie van ‘duurzame geavanceerde biobrandstoffen’ en ‘hernieuwbare synthetische brandstoffen’ te stimuleren. De kosten voor synthetische brandstoffen worden door CPB en PBL sterk negatief ingeschat, maar geldt dat ook voor geavanceerde biobrandstoffen?


Waterstof

Nog zo’n minder uitgewerkt onderdeel: rijden op waterstof. Luister naar de politieke discussies op nationaalprovinciaal of lokaal niveau, en je krijgt sterk het gevoel dat we iets met waterstof gaan doen: waterstof kan een belangrijke rol spelen in het bufferen van hernieuwbare energie. En we willen naar groene waterstof toewerken, klinkt het eensgezind. Nog typischer: de pagina ‘Mobiliteit’ op de website van het Klimaatakkoord toont zelfs een foto van een waterstofauto. Tegelijkertijd sprak Roy Kleijwegt (AutoWeek) gisteren tijdens de hoorzitting een ander gevoel uit: de ontwikkelingen in elektrisch rijden gaan volgens hem zo snel, dat hij zich afvraagt “of er nog wel een rol voor waterstof bij personenauto’s is weggelegd” – al ziet Kleijwegt wel kansen in zware mobiliteitsvormen. Maar wat de ambitie precies is, welke vervoersmarkten geschikt zijn en welke maatregelen nodig zijn om die ambities om te zetten in resultaat? Het Klimaatakkoord heeft er nog geen antwoord op. Nóg niet.

 

De Kamer zou er in dit stadium goed aan doen om zich niet blind te staren op de details van elektrisch rijden. Men kan de politieke energie beter kwijt in het aansporen van de onderhandelaars om ook de andere onderdelen concreet uit te werken. Als we PBL en CPB mogen geloven, worden de doelen van het klimaatakkoord met de huidige voorstellen waarschijnlijk niet bereikt – laat staan de ambitieuzere klimaatdoelstellingen die niet van 49% maar van 55% CO2-reductie uitgaan.

 

Daar komt nog bij dat het niet realistisch is te denken dat morgen iedereen elektrisch rijdt. Niet alleen behoeven biobrandstoffen of waterstof verdere uitwerking: het zijn ook alternatieven die soms op kortere termijn tot een CO2-reductie leiden. Meerdere stappen in dezelfde richting. Het is de hoogste tijd om het klimaatakkoord concreet te maken op alle ambities. En het is bovenal tijd om verder te kijken dan onze elektrische neus lang is.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingTotal

Bezuidenhoutseweg 273

2594 AN Den Haag

070 318 0480

Contact

www.total.nl

Twitter

Linkedin


 

Meer nieuws

Whitepapers

Bloggers