of 63372 LinkedIn

Meer schone ritten, minder papier

AfbeeldingHet Klimaatakkoord door de ogen van PitPoint.

De afgelopen blogs heb ik stilgestaan bij alle maatregelen rondom het Klimaatakkoord en hoe PitPoint hier tegenaan kijkt. Het komend politiek jaar zal ik met name stilstaan bij het omzetten van de kabinetsplannen in beleid en wetgeving en welke kansen er zijn voor schoon vervoer. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor provincies en gemeenten. Zij zullen uiteindelijk in de uitvoering het voortouw moeten nemen. Maar gaan ze dat ook doen? Zijn ze daar goed op voorbereid?

Overheid heeft voorbeeldfunctie

Vanaf 1 januari 2015 hebben alle overheden de verantwoorde­lijkheid op zich genomen om 100 procent duurzaam in te kopen: van catering en ICT tot OV, van het wagenpark tot gebouwen. Het inkoopvolume van overheden samen is jaarlijks 60 miljard euro, merendeels besteed door lagere overheden. Daarmee zijn over­heden belangrijke spelers voor groene groei. Een speerpunt van het kabinet.

 

Dagelijks volg ik de mobiliteitsaanbestedingen van Nederlandse overheden. Of het nu gaat om doelgroepenvervoer, het eigen wagenpark of college- en directievervoer: veel aanbestedende diensten houden vaak halsstarrig vast aan oude, vertrouwde, fossiel aangedreven voertuigen. Tegelijkertijd barsten bij dezelfde aanbestedende diensten collegeakkoorden bijna uit hun voegen van duurzaamheidsinitiatieven. Het is jammer dat niet altijd de daad bij het woord wordt gevoegd.

 

Eén ding is zeker: een overheid die haar totale inkoopomvang met haar volle gewicht innovatief en duurzaam aanwendt, kan écht het verschil maken en het vliegwiel draaiende krijgen richting een duurzame economie. Dan heb je volgens mij ook écht recht van spreken en ontstaat draagvlak voor ambitieuze plannen.

 

Slimme verduurzaming is niet alleen elektrisch

Wat de reden van de duurzaamheidsvertraging bij aanbestedende diensten ook moge zijn, ik wil er niet in blijven hangen. Laten we het Klimaatakkoord als een hernieuwde impuls zien om vaart te zetten in de realisatie van de afgesproken doelstellingen. Zeker op het gebied van mobiliteit is er op dit moment al veel mogelijk.

 

Als het bijvoorbeeld gaat om het vergroenen van het wagenpark is de huidige praktijk van het aanbesteden vaak onvoldoende gericht op het doel, maar met name op het middel. We zien dat overheden zich blindstaren op elektrisch vervoer. Ook over waterstof raakt men niet uitgesproken. Daar kan ik ver in mee gaan, maar een passende elektrische- of waterstofoplossing is nog niet voor elk voertuig voorhanden. Gelukkig zijn er alternatieven. Denk bijvoorbeeld aan de kans voor een slimme energiemix met bijvoorbeeld groengas. Een betaalbaar en volop beschikbare hernieuwbare brandstof die zowel in personen-, bestel- en vrachtwagens wereldwijd al tientallen jaren wordt toegepast. Waar blijft Nederland?

 

Doelgroepvervoer uitstootvrij - haalbaar of utopie?

Een ander punt waar ambities ver reiken, maar onhaalbaar en zelfs onbetaalbaar zijn is rondom doelgroepenvervoer. Gemeenten en marktpartijen hebben afspraken gemaakt binnen een ‘Coalition of the Willing’ om per 1 januari 2025 volledig uitstootvrij doelgroepenvervoer te realiseren.  Een prima uitgangspunt, maar op dit moment in de praktijk lastig te realiseren. Zijn er wel (voldoende) elektrische en/of waterstof voertuigen voor het desbetreffende vervoer beschikbaar? Hoe zit het met de laadinfrastructuur? Is het betaalbaar?

 

Wellicht moet de overheid in plaats van grote plannen en ambities eerst maar eens kleine stappen zetten in de praktijk. Om uiteindelijk een reuzenstap te zetten. Realisme is daarbij gewenst. Staar je niet blind op elektrisch en vergeet niet de andere duurzame brandstoffen optimaal mee te nemen in de energiemix. Uiteindelijk zal fossiel uitgebannen worden en zullen wij ons in zero-emissie voortuigen verplaatsen van A naar B. Laten we vooral kijken wat op korte termijn haalbaar is. Papier is mooi, maar het levert weinig schoon vervoer op! Aan de slag dus.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingTotal

Bezuidenhoutseweg 273

2594 AN Den Haag

070 318 0480

Contact

www.total.nl

Twitter

Linkedin


 

Meer nieuws

Whitepapers

Bloggers