of 65101 LinkedIn

Marja Versleijen

Director Mobility & Clean Energies


 • Tips bij elektrificeren van je wagenpark

  Reageer

  Er is geen podcast, blog, tv-programma of nieuwsitem in een magazine waar verduurzaming en energietransitie in mobiliteit niet worden benoemd. Het zijn de onderwerpen van deze tijd. En niet voor niks, gezien de zero-emissie ambitie, het klimaatakkoord van Parijs en ook de beweging die bedrijven van allerlei pluimage momenteel maken.

 • Introductie waterstof vereist regie en samenwerking. Een klassiek kip-ei probleem

  Introductie waterstof vereist regie en samenwerking

  Reageer

  AfbeeldingDe introductie van een nieuwe brandstof - of krachtbron - voor voertuigen is niet zo gemakkelijk als men op het eerste gezicht soms denkt. Automobielfabrikanten willen de nieuwe technologie nog niet op grote schaal op de markt brengen, omdat er geen tankvoorzieningen zijn en de consument wil ze daarom nog niet kopen. De energiebedrijven willen geen tankfaciliteiten ontwikkelen, omdat er te weinig auto’s met de technologie rondrijden, waardoor een tankstation niet rendabel is. Een klassiek kip-ei probleem: partijen wachten af wie wat doet. De introductie van waterstof in de automotive industrie is een mooi voorbeeld van zo’n kip-ei verhaal, maar er moet volgens mij in Nederland veel meer gebeuren dan alleen auto’s met brandstofcellen op de markt brengen en waterstoftankstations bouwen.

 • Van wagenparkbeheerder naar mobiliteitsmanager

  Reageer

  Dat duurzaamheid voor iedereen in de huidige maatschappij een doelstelling is, lijkt me evident. Wij adviseren jou over hoe je stappen kunt maken in de energietransitie. Je kijkt naar wat realistisch is: waar heb je de auto’s voor nodig, wat is je duurzaamheidsdoelstelling en hoe kun je dit SMART maken?

 • Vooruitkijken in crisistijd

  Reageer

  Het nieuwe normaal voelt iedere dag minder nieuw en meer normaal. Langzaam maar zeker komt ons leven weer op gang. De wereld leek de afgelopen maanden even stil te staan, maar we kijken wel terug op een zeer bewogen periode. Het Corona-virus en de maatregelen die nodig waren om het virus de kop in te drukken, hebben diepe sporen nagelaten.

 • Klimaatdoelen voor mobiliteit halen?

  Reageer

  AfbeeldingGeen concurrentie tussen elektrificeren of biobrandstof: alle schone vormen verdienen onze lof!

  Als ik de nieuwsberichten van de afgelopen tijd moet geloven, verkeert Nederland in zwaar weer. Niet alleen hebben we te kampen met een stikstofcrisis, eerder deze maand kopte het Planbureau van de Leefomgeving ook nog eens dat we onze klimaatdoelen op dit moment niet gaan halen. Dat is natuurlijk slecht nieuws, maar niet getreurd: er zijn maatregelen voorhanden om die doelstellingen van 2030 nog wél te halen.

 • Terugblikken op Prinsjesdag

  Reageer

  Rutte-III, elektrisch vervoer is niet de enige alternatieve brandstof!

  Vorige week werd het nieuwe politieke jaar traditiegetrouw geopend met Prinsjesdag. Alle ogen zijn op Den Haag gericht: wat zijn de plannen van kabinet Rutte-III het komende jaar? Hoewel ik elk jaar naar de Troonrede kijk en ook de Algemene Politieke Beschouwingen met een schuin oog volg, ben ik vooral benieuwd naar de begrotingen. Niet omdat ik zo van cijfers houd, maar omdat ik hoop op mooie plannen te stuiten voor mijn sector. Wat blijkt? Aan aandacht voor elektrisch vervoer geen gebrek.

 • Het laatste taboe

  Reageer

  De zomer ligt bijna achter ons en we staan aan de vooravond van een nieuw politiek jaar. Weliswaar een jaar zonder verkiezingen (als het goed is), maar er is genoeg om naar uit te kijken. Hoe gaat het kabinet bijvoorbeeld samenwerken met de nieuwe Eerste Kamer? Ik kijk ook uit naar Prinsjesdag en alle plannen die worden gepresenteerd. Na de jaarlijkse heisessie van het kabinet zijn al diverse maatregelen uitgelekt. Zo broedt de coalitie op een plan om met een nieuw miljardenfonds de economie een boost te geven. Investeringen in schone brandstoffen juichen wij natuurlijk toe!

 • Meer schone ritten, minder papier

  Reageer

  AfbeeldingHet Klimaatakkoord door de ogen van PitPoint.

  De afgelopen blogs heb ik stilgestaan bij alle maatregelen rondom het Klimaatakkoord en hoe PitPoint hier tegenaan kijkt. Het komend politiek jaar zal ik met name stilstaan bij het omzetten van de kabinetsplannen in beleid en wetgeving en welke kansen er zijn voor schoon vervoer. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor provincies en gemeenten. Zij zullen uiteindelijk in de uitvoering het voortouw moeten nemen. Maar gaan ze dat ook doen? Zijn ze daar goed op voorbereid?

 • Het Klimaatakkoord door de ogen van Pitpoint

  Reageer

  AfbeeldingMooi, 100% emissieloos personenvervoer in 2030, maar wat wordt de route?

  Bijna een maand is verstreken sinds het kabinet het Klimaatakkoord presenteerde. Inmiddels is de Tweede Kamer met reces, zitten we middenin de komkommertijd en is de media-aandacht rondom het akkoord afgezwakt. Voor mij zijn deze warme zomerweken juist een mooi moment om wat dieper in te gaan op de inhoud van het Klimaatakkoord. Daarom zal ik in mijn komende blogs licht schijnen op een aantal ambities van het kabinet.

 • Het doel heiligt de middelen

  5 reacties

  AfbeeldingHet nieuwe klimaatakkoord domineerde afgelopen weken het nieuws. Hierin staan alle maatregelen die het kabinet wil nemen om de CO2-uitstoot te halveren. De maatregelen in het huidige akkoord zijn nog niet in beton gegoten, maar geven wel aan welke kant Nederland op gaat bewegen als het gaat om het behalen van deze doelstellingen en vooral; wie de rekening van de verduurzaming moet gaan betalen.

 • Tijd voor een sterk groen Europees Parlement!

  Reageer

  Nog geen twee maanden na de provinciale verkiezingen stonden wij opnieuw in de stemlokalen. Voor veel Nederlanders kwamen deze verkiezingen nóg meer uit de lucht vallen dan die van 21 maart. Volgens Telegraaf columnist Wouter de Winther is de huidige campagne zelfs gered door de persoonlijke confrontatie tussen Baudet en Rutte: toch nog aandacht van de massa. En dat terwijl juist in de transnationale problematiek van klimaat een aanpak vanuit de Europese Unie een kans is.

 • Mobiliteitsambities uitwerken? Kijk verder dan alleen elektrisch!

  Reageer

  Zet ook in op geavanceerde biobrandstoffen en waterstof.

  Gisteren hield de Tweede Kamercommissie een rondetafelgesprek over de Klimaattafel Mobiliteit. Verschillende partijen die hebben meegewerkt aan het Ontwerp Klimaatakkoord schoven aan om te praten over de plannen. Althans: over een deel daarvan. De aandacht ging namelijk – getuige ook de ingestuurde position papers, de politieke verzoeken en de media-aandacht – vooral naar elektrisch rijden. Mooi, maar er zijn mobiliteitspunten die op dit moment meer aandacht nodig hebben.

 • Doorrekening concept-klimaatakkoord

  6 reacties

  AfbeeldingEen doorrekening neemt de transitiestress niet weg – duidelijkheid wel!

  De doorrekening is daar – na maanden rekenwerk kwamen PBL en CPB met een uitwerking van het concept-klimaatakkoord. De conclusie liegt er niet om: al zit er veel potentie in de plannen, de kans is groot dat de beoogde emissiereductie van 48,7 megaton CO2 in 2030 niet gehaald gaat worden. Daarom was het goed dat het Kabinet gelijk na de presentatie van de doorrekening kwam met plannen om meer CO2 te reduceren en de lasten eerlijker te verdelen (1/3 bij de burger en 2/3 bij de bedrijven). Maar de onzekerheidsmarges van de doorrekening van de onderzoeksinstituten liegen er echter ook niet om. De invulling van subsidieregelingen, aanbestedingen en tenders, juridische uitwerkingen, prijsdalingen in accu’s, beschikbaarheid van duurzame biobrandstoffen, de elektriciteitsvraag – allerlei factoren, zoals onzekere gedragseffecten zorgen voor onzekerheid.

 • Provincie-inkopers hebben machtig wapen om duurzame verkiezingsambities te realiseren

  1 reactie

  AfbeeldingVan debatten tussen provinciale lijsttrekkers en de altijd terugkerende vraag wat die provincies nou eigenlijk precies doen tot Haagse politici die opzichtig een vinger in de pap van de provinciale politiek willen houden – het is verkiezingstijd! Vorige week vielen bij veel Nederlanders de stemkaarten op de deurmat. En ik moet zeggen dat het dan toch altijd een beetje begint te kriebelen. Met als kers op de taart: het grote thema van deze verkiezingen is duurzaamheid.

 • Het Klimaatakkoord: wij zijn er klaar voor, nu de politiek nog

  2 reacties

  Nu de maand januari bijna achter ons ligt, is het hoog tijd voor een nieuwe blog van mijn hand. Afgelopen week stond politiek Den Haag op haar achterste poten na uitspraken van de VVD-fractievoorzitter over het Klimaatakkoord en zijn afwezigheid bij een debat over datzelfde akkoord. De mate waarin de gemaakte afspraken moeten worden uitgevoerd, is een splijtzwam voor de coalitie.

  Zonde, volgens PitPoint zou de focus moeten liggen op aanscherpen en  uitvoeren van de afspraken. Daarom is het fundamenteel dat er voor de zomer een definitief Klimaatakkoord ligt. Voorgestelde maatregelen, zoals het creëren van zero-emissiezones in 2025 voor stadslogistiek in circa 35 grote gemeenten, vergen dat we nu al actie moeten ondernemen!

 • Een terugblik op 2018. Het jaar van het Klimaatakkoord

  3 reacties

  AfbeeldingMet de feestdagen voor de deur, is het alweer tijd voor mijn laatste blog van dit jaar. De tijd  is gevlogen en het is een bewogen jaar geweest. In mijn nieuwjaarsblog voorspelde ik dat 2018 ‘het waterstofjaar’ zou worden. Die voorspelling is voor PitPoint in ieder geval uitgekomen. Zo opende we in januari een waterstoftankstation in Delfzijl en werd de bouw van ons waterstoftankstation in Arnhem onlangs aangekondigd. De ontwikkelingen omtrent schone brandstoffen stonden dus niet stil. Het meest besproken onderwerp van afgelopen jaar is misschien wel het Klimaatakkoord. Niet zo gek dat ik mijn laatste blog van 2018 hier dan ook aan wijd.

 • De politieke aanval is ingezet: einde van fossiele brandstoffen in zicht?

  Reageer

  AfbeeldingKamerleden in debat met Minister Wiebes (EZK) over de kabinetsvisie op het Klimaatakkoord.

  Voor politieke junkies valt er in het najaar veel te genieten. De Tweede Kamer voert wekelijks marathondebatten over alle uithoeken van de Rijksbegroting. Een paar weken geleden was het de beurt aan EZK en I&W.

 • Met meer laadpalen is Parijs sneller in zicht!

  Reageer

  AfbeeldingTerwijl er langzaam een einde komt aan de zomer, ben ik na een fijne vakantie ook weer aan het werk. In de politiek was er de afgelopen weken misschien sprake van komkommertijd, op het gebied van schone brandstoffen is niets minder waar. Goed nieuws is de grote aandacht voor elektrische voertuigen. Van bestuurder tot producent; elektrificatie is in de mode. Zero emissie voertuigen kunnen een belangrijke rol vervullen in het nakomen van de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs. Maar is het Nederlandse netwerk wel klaar voor deze grote opgave?

 • Vakantie of niet; PitPoint blijft zich inzetten voor duurzame mobiiteit

  Reageer

  AfbeeldingHet duurde even, maar de vakantieperiode is nu echt aangebroken. Tijd om er eens lekker tussenuit te gaan, bijvoorbeeld naar het zonnige zuiden van Europa. Vergeet niet voor vertrek de gratis PitPoint App te downloaden. Daarmee vind je in een oogopslag de tankstations voor Groengas/CNG, LNG en waterstof in heel Europa. Wel zo handig!

 • Groengas hoort net als elektrisch en waterstof in het rijtje van groene brandstoffen

  1 reactie

  Groengas is onderbelicht als schone en duurzame brandstof.

  Dat stelt een onafhankelijk rapport van milieu expert Jan Paul van Soest dat eind april veelvuldig in het nieuws was. Om in de toekomstige energiebehoefte te voorzien is de inzet van groengas onmisbaar. Van Soest pleit voor de inzet van groengas in oude huizen en fabrieken. Dit is een nobel streven, en tegelijkertijd ben ik van mening dat een inzet van groengas in bepaalde vervoersmarkten haalbaarder en effectiever is.

 • Gelukkig, het Klimaatakkoord zet in op schone brandstoffen!

  Reageer

  AfbeeldingFossiele brandstoffen zijn overbodig.

  Goed nieuws voor iedereen die geïnteresseerd is in het Klimaatakkoord: de Rijksoverheid heeft een website gelanceerd waarop de laatste ontwikkelingen over dit akkoord zijn terug te lezen. Ook kunnen bezoekers er terecht met vragen of suggesties. Het is belangrijk de maatschappij te betrekken bij de enorme opgave waarvoor we staan. Want, alleen door een reductie van 7,8 megaton CO2 in de mobiliteitssector ten opzichte van 1990 kunnen we de gestelde doelen voor 2030 behalen.

 • Politiek omarm(t) schone brandstoffen

  Reageer

  Luchtkwaliteit, CO2-reductie en schone brandstoffen hoog op politieke agenda.

  Op 21 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Namens PitPoint wil ik alle nieuwe raadsleden van harte feliciteren met de uitkomst van de verkiezingen. De afgelopen weken hebben politieke partijen in het hele land campagne gevoerd en het resultaat is veelzeggend. Luchtkwaliteit, CO2-reductie en schone brandstoffen staan hoog op de politieke agenda. PitPoint vindt het een zeer positieve ontwikkeling dat zowel lokale overheden als de kiezer de urgentie van een emissieloze toekomst voelen.

 • Benut het hele biobrandstoffenpalet!

  Reageer

  AfbeeldingIn Den Haag lijkt het wel het gesprek van de dag en ook de kranten staan er de laatste tijd bol van: elektrisch rijden. Overheid en bedrijfsleven lijken steeds meer in te zien dat deze milieuvriendelijke variant op vieze brandstoffen de toekomst is. Zo hamert staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) erop dat ook het ‘groenste kabinet ooit’ elektrisch moet gaan rijden. Hartstikke mooi dat dit alternatief nu écht op de kaart staat, maar laten we de andere clean fuels niet vergeten. Zo bestaat er in Nederland dankzij PitPoint op steeds meer plekken de mogelijkheid om Groengas/CNGen waterstof te tanken. De vragen naar deze brandstoffen groeit.

 • 2018 - Het Waterstofjaar

  Reageer

  Alhoewel de traditie van Driekoningen voorschrijft dat de tijd van het overdragen van de beste wensen voorbij is, wil ik u toch een voorspoedig nieuwjaar wensen! Ik kijk er naar uit om met PitPoint een volgende stap te zetten in het verder verduurzamen van het Europese wagenpark.

 • Een jaar verder

  Reageer

  Van langzame transitie naar meer ambitie

  Op het moment van schrijven is Sinterklaas al het land uit en staan de Kerstdagen voor de deur. Voor mij persoonlijk was het een bijzonder eerste jaar als managing director van PitPoint Nederland. Dagelijks ben ik er getuige van hoe ons bedrijf groeit en bloeit en zich steeds meer positioneert als dé leverancier van schone brandstoffen. Ik ben dan ook trots op ons team in Nieuwegein en in de rest van Europa, waar wij ook steeds meer voet aan de grond krijgen.

 • Omarm de toekomst

  Reageer

  In mijn vorige blog stond ik uitvoerig stil bij het Regeerakkoord, dat PitPoint voorzichtig positief stemde. De weken erna stond politiek Den Haag in het teken van het zoeken naar bewindslieden en vorige week het langverwachte debat over de regeringsverklaring van Rutte III. Een van onze speerpunten blijft dat er meer resultaat geboekt moet worden op het gebied van duurzaam inkopen. Persoonlijk ben ik dan ook erg blij dat Stientje van Veldhoven is benoemd tot staatssecretaris van Infrastructuur & Waterstaat. Iemand die begrijpt waarom het nodig is om het Nederlandse wagenpark te vergroenen. PitPoint wenst haar veel succes en blijft kritisch meekijken.

 • Voorzichtig positief

  Reageer

  Afgelopen dinsdag was het dan eindelijk zo ver: de formerende partijen presenteerden hun langverwachte Regeerakkoord, ‘Vertrouwen in de toekomst’.  Een motto dat naadloos aansluit bij de ambitie van PitPoint, dus onze interesse was gelijk gewekt. Het is duidelijk dat een nieuw kabinet voor grote opgaven staat als het gaat om duurzaamheid, klimaat en vergroening van de mobiliteit. Laten we de kabinetsplannen op dit gebied eens langs de meetlat van PitPoint leggen.

 • Top 3 tips voor de nieuwe Klimaatminister. Duurzame mobiliteit draagt niet alleen bij aan het behalen van onze (internationale) energiedoelstellingen, maar bovenal aan een betere leefomgeving.

  Top 3 tips voor de nieuwe Klimaatminister

  3 reacties

  Nu het einde van het formatieproces zo langzamerhand in zicht komt is het grote speculeren van poppetjes en posities begonnen. De Telegraaf schreef eerder al dat er een nieuwe minister voor Klimaatzaken komt.

 • Op naar een lokaal duurzaamheidsakkoord

  Reageer

  Nu er dagelijks wordt gelekt uit de kabinetsonderhandelingen mogen we voorzichtig concluderen dat de formatie op stoom komt. Zouden de vier partijen al een akkoord hebben bereikt op het gebied van klimaat, duurzaamheid en mobiliteit? En welke bewindspersoon mag uitvoering geven aan deze plannen? Het houdt de gemoederen, ook bij PitPoint, bezig. Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om de, mede door PitPoint, ondertekende oproep voor een duurzaam regeerakkoord, nogmaals onder de aandacht te brengen.

Contactgegevens

AfbeeldingTotalEnergies

Bezuidenhoutseweg 273

2594 AN Den Haag

070 318 0480

Contact

e-mobility.totalenergies.nl

Twitter

Linkedin


 

Whitepapers

Bloggers