of 65101 LinkedIn

Marco Fossen

Relatiemanager overheid


 

 • Convenant reinigingsbranche toont ambitie met respect voor bedrijfsvoering

  Reageer

  Afbeelding21 maart j.l. ondertekende overheden, reinigingsdiensten en marktpartijen het Convenant Duurzame Voertuigen en Brandstoffen in de Reinigingsbranche’. Met de ondertekening committeren de ondertekenaars zich aan de afspraak om te streven naar de aankoop van emissievrije reinigingsvoertuigen vanaf 1 januari 2030 of zoveel eerder als mogelijk. Een mooi streven en daarom was PitPoint betrokken bij de totstandkoming van het convenant en één van de marktpartijen die het convenant ondertekende. Hoe zien wij de uitvoering? Onze collega Marco Fossen neemt u mee in de transitiegedachte.

 • NVRD: neem het idee voor een platform serieus!

  Reageer

  AfbeeldingOp een online platform kunnen mensen vragen stellen en ervaringen delen: vergelijkbaar met Tweakers, voor vragen over technologische snufjes. Zo’n platform voorkomt dat iedereen op eigen houtje projecten en/of pilots gaat doorlopen, terwijl vergelijkbare, eerder afgeronde projecten wellicht als voorbeeld kunnen dienen. Waarom zou je meerdere keren hetzelfde pad bewandelen en in dezelfde valkuilen trappen? Als brancheorganisatie is de Nederlandse Vereniging van Reinigingsdeskundigen (NVRD) uitermate geschikt om een dergelijk platform op te zetten. Na een oproep in één van mijn vorige blogs, kwam de NVRD inderdaad met plannen om een dergelijk platform op te zetten.

 • Afvalinzamelingsvoertuigen op waterstof: samenwerking is een must

  Reageer

  AfbeeldingDe hele afvalsector worstelt ermee: het wagenpark moet verduurzamen, door te kiezen voor een duurzame brandstof. Maar waar kies je voor? Inmiddels stijgt de interesse bij afvalinzamelaars om op waterstof te gaan rijden, maar tot op heden lijkt het alsof iedereen opnieuw het wiel uit wil vinden. Daarom mijn dringende oproep aan de afvalsector: zoek elkaar op en werk samen aan waterstof!

  De afvalsector toont grote belangstelling voor waterstof als brandstof voor afvalinzamelingsvoertuigen. Terecht, deze schone brandstof heeft de toekomst, maar kent ook de nodige uitdagingen.

 • De groenste weg naar Rome voor openbaar busvervoer

  Reageer

  AfbeeldingHet openbaar vervoerlandschap in Nederland is volop in beweging. Niet in de laatste plaats door het Bestuursakkoord zero emissie busvervoer waarin is bepaald dat al het openbaar busvervoer in 2030 emissievrij moet zijn. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Dat zien we ook bij de wegen die vervoersautoriteiten bewandelen om emissievrij te realiseren. Maar wat is nu de groenste weg?

 • Schoon doelgroepenvervoer. Het kan. Het moet! Maar dan wel op een haalbare en realistische manier.

  Schoon doelgroepenvervoer. Het kan. Het moet!

  Reageer

  Wist u dat er dagelijks 30.000 taxi’s voor doelgroepenvervoer rijden in Nederland? Mijn droom? Dat ze allemaal op schone brandstoffen gaan rijden, en dus geen schadelijke emissies zoals CO2 en fijnstof meer uitstoten. Wij bij PitPoint willen graag bewijzen dat deze droom werkelijkheid kan worden. Om een bekende slogan te parafraseren: omdat het kan én omdat het moet. Maar dan wel op een haalbare en realistische manier.

 • Overheden, wacht niet met verduurzaming!

  Reageer

  2030 komt steeds dichterbij!

  Dat minder dan een kwart van de gemeenten in 2016 en 2017 voldeed aan de landelijke criteria voor duurzame inkoop is een schokkende en pijnlijke constatering van het benchmarkonderzoek van Natuur & Milieu naar doelgroepenvervoer en het eigen gemeentelijk wagenpark in Nederland. Maar toch wil ik ook twee positieve kanttekeningen maken bij dit onderzoek:

  Nummer één: een kwart van de onderzochte gemeenten is al wél goed bezig en daar wil ik ze van harte mee complimenteren. Nummer twee: er is voor mij nog veel werk te doen.

  Gelukkig vind ik mijn werk heel fijn. Toch: het zou nóg fijner zijn als mijn werk niet meer – of in ieder geval minder – nodig was. Dan zouden bijvoorbeeld gemeenten zich allemaal houden aan de onderlinge afspraak die ze voor 1 januari 2015 maakten. Toen spraken ze namelijk af om vanaf genoemde datum uitsluitend duurzaam vervoer in te kopen.

 • Den Helder mist met aanbesteding de boot: ruim acht jaar terug in de tijd!

  Reageer

  AfbeeldingDuurzaam inkopen van Wmo-vervoer: je zou denken dat het voor iedere gemeente in Nederland een vanzelfsprekendheid is. Toch blijkt het in de praktijk verre van gebruikelijk dat gemeenten vol voor groen gaan. Nu blijkt Den Helder het zachtjes gezegd niet zo nauw te nemen met duurzaamheid en milieu.

 • Verkiezingen 2018: Parijs is akkoord, doet u mee?

  Reageer

  AfbeeldingHet lijkt misschien nog ver weg, maar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 zijn in aantocht. Politieke partijen – landelijke partijen met hun lokale afdelingen of lokale en regionale politieke fracties – zijn druk bezig met het schrijven van hun programma’s. Als Relatie Manager Overheid van PitPoint denk ik dan: welke rol speelt Parijs hierbij? En nog meer bepaald: welke rol neemt schoon vervoer in binnen de programma’s?

 • Gemiste kans voor schoon vervoer in gemeente Rotterdam. Het lijkt erop dat alleen leveranciers van dieselvoertuigen een kans gegund wordt als het gaat om 355 nieuwe bestelauto’s.

  Gemiste kans voor schoon vervoer in gemeente Rotterdam

  Reageer

  De gemeente Rotterdam maakte onlangs bekend dat het op zoek gaat naar 355 nieuwe bestelauto’s. Ik kan het niet anders dan teleurstellend noemen dat de gemeente, die er normaal gesproken juist prat op gaat voor schone brandstoffen te kiezen en in 2018 een 25% schoner wagenpark ambieert, in dit geval alleen leveranciers van dieselvoertuigen een kans lijkt te gunnen.

 • Groene golf?

  Reageer

  De zomer staat weer voor de deur. Voor het derde opeenvolgende jaar betekent dit dat de Stichting Natuur & Milieu weer aan de slag gaat met de jaarlijkse benchmark duurzaam inkopen van mobiliteit door gemeenten. Ik ben nu al nieuwsgierig naar de gemeente die dit jaar als beste uit de bus komt, en gaan alle gemeenten over de hele linie beter scoren?

 • Groengas dé groene brandstof, GTL geen optie

  Reageer

  De afvalsector in Nederland stapt meer en meer af van diesel als brandstof. Logisch, vinden wij bij PitPoint clean fuels. Bedrijven als Omrin, Meerlanden en AVRI zijn prachtige voorbeelden van afvalinzamelaars die als het ware bij de burger komen tanken. Het afval dat ze verzamelen, verwerken ze tot Groengas. Over een circulaire economie gesproken!

   

  Groengas en Elektriciteit zijn de schoonste vormen van brandstof, samen met waterstof. Die laatste zal op termijn zonder twijfel de meest belangrijke brandstof worden om het doel van zero-emissie te behalen, maar op het moment zijn motoren op waterstof gewoonweg nog te duur. Wel is het zaak om de ontwikkeling te blijven stimuleren.

Contactgegevens

AfbeeldingTotalEnergies

Bezuidenhoutseweg 273

2594 AN Den Haag

070 318 0480

Contact

e-mobility.totalenergies.nl

Twitter

Linkedin


 

Whitepapers

Bloggers