of 65101 LinkedIn

Luchtkwaliteit in Nederland moet verbeteren

De deeltjes in de lucht zijn overal.

Als je gezonde longen hebt, merk je niet altijd dat de luchtkwaliteit slecht is. Mensen met een longziekte merken het wel meteen. Neem bijvoorbeeld astmapatiënte Eelke Haze-Kischemoller uit Maassluis. Ze wordt benauwd, moet meer medicijnen gebruiken en belandt regelmatig in het ziekenhuis. Eelke is niet de enige. In Nederland zijn 1,2 miljoen mensen met een longziekte.

Luchtkwaliteit in Nederland

Begin dit jaar gaf de Gezondheidsraad advies over de luchtkwaliteit in Nederland. Volgens de raad levert luchtvervuiling een belangrijke bijdrage aan ziekte en sterfte in ons land. Alleen al de blootstelling aan fijnstof is verantwoordelijk voor zo’n 4% van de ziektelast in Nederland. Na roken (13%) behoort luchtvervuiling daarmee tot één van de belangrijkste risicofactoren, vergelijkbaar met overgewicht (5%) en weinig lichamelijke activiteit (3-4%). Veel mensen in Nederland realiseren zich niet dat de ‘onzichtbare’ luchtvervuiling zoveel schadelijke gevolgen kan hebben voor de gezondheid.

Astma zette de wereld van Eelke op zijn kop. Als kind had Eelke last van inspanningsastma. Tot acht jaar geleden had ze daar weinig last van, toen ze ineens zieker en zieker werd. Zo erg dat Eelke soms aan de zuurstof moest. Haar longen zaten helemaal dicht. Eelke bleek een vorm van astma te hebben die op geen enkele bestaande medicatie reageerde.

 

Luchtkwaliteit moet verbeteren

De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert ook over luchtvervuiling en gezondheid. Zo adviseert deze organisatie om de concentratie luchtvervuiling veel verder naar beneden te brengen dan we in Europa met elkaar hebben afgesproken. Het lukt Nederland waarschijnlijk om, mits we het op dit moment voorgenomen beleid daadwerkelijk gaan uitvoeren, in 2030 aan deze advieswaarden te voldoen.

 

De Gezondheidsraad gaat een stapje verder en stelt dat er nog veel gezondheidswinst te behalen valt. Om dat te bereiken moet de luchtkwaliteit nog verder verbeteren dan de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert. Belangrijk daarbij zegt de Gezondheidsraad is het aanpakken van de concentraties fijnstof en stikstofdioxide afkomstig van vooral dieselvoertuigen en het aanpakken van de uitstoot van ammoniak vanuit de veehouderij. Op die manier kan de ‘deken’ van luchtverontreiniging boven heel Nederland worden verminderd. Volgens de Gezondheidsraad levert dit de meeste gezondheidswinst op voor de gehele Nederlandse bevolking.

 

De longen van Eelke zijn enorm gevoelig. Ze reageren dan ook direct op slechte luchtkwaliteit. Ze heeft last van houtrook, vuurwerk en op drukke verkeersplekken. Ook ligt Maassluis vlakbij het haven- en industriegebied, het Botlek. Als de wind verkeerd staat of de uitstoot hoog is, merkt ze dat meteen. Fijnstofdeeltjes in de lucht zijn overal, ze dringen ook binnen in huis, zelfs als je ramen en deuren gesloten houdt. Wat overigens niet aan te bevelen is, want voor een goede luchtkwaliteit in huis is het  juist belangrijk om je huis te ventileren, maar dan liefst wel met gezonde buitenlucht.


Hou rekening met hoogrisicogroepen

De Gezondheidsraad adviseert ook om extra rekening te houden met zogenaamde hoogrisicogroepen: zowel mensen die langdurig worden blootgesteld aan luchtverontreiniging, als mensen die vanwege leeftijd (kinderen en ouderen) of ziekte extra gevoelig zijn voor luchtverontreiniging. Eelke is hier een voorbeeld van.

 

De Gezondheidsraad stelt in dit kader extra maatregelen voor rond “hotspots”: locaties met relatief veel luchtvervuiling, bijvoorbeeld rond drukke wegen. Deze maatregelen moeten mensen als Eelke beter beschermen tegen uitstoot van vieze stoffen. Voorbeelden van het aanpakken van zulke “hot spots” in steden zijn: autoluwe binnensteden, milieuzones en snelheidsbeperkingen. Daarnaast pleit de raad voor een ‘gevoelige bestemmingenbeleid’ om specifiek de hooggevoelige groepen te beschermen. Dat betekent geen voorzieningen voor kinderen en ouderen in de buurt van zo’n “hot spot”.


Dit is waar wij ons als Longfonds ook hard voor maken. Het verhaal van Eelke laat precies zien waarom dit zo belangrijk is: de luchtkwaliteit heeft een enorme impact op het dagelijks leven van de ruim 1 miljoen longpatiënten in Nederland. Met de adviezen van de Gezondheidsraad en de Wereldgezondheidsorganisatie én de ervaringen van mensen met een longziekte in onze achterzak dringen wij in Den Haag erop aan om in het Schone Lucht Akkoord werk te maken van maatregelen die de lucht gezonder maken en kwetsbare groepen beschermt tegen vieze lucht.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Frans Fakkers (nvt) op
Wat mij blijft verbazen in deze discussie is dat steeds voorbij gegaan wordt dat het de overheid is(gemeente/provinciebesturen) die de milieuvergunningen verlenen. Zij kunnen in die vergunningen toch bepalingen opnemen als best technical means ipv toe te staan dat oude productietechnieken blijven gehandhaafd. Maar ook dat er ook gecontroleerd wordt of de normen opgenomen in de vergunningen worden nageleefd.
Wetgeving wordt toch gemaakt vanuit den Haag? Waarom die er niet op aanspreken? Of blijft winstmaximalisering nog steeds het uitgangspunt door de goedkoopste technieken te laten voortbestaan. Als dat zo is dan komen we geen stap vooruit. Dus onze pijlen richten op diegenen diegenen die wetgeving maken en vergunningen verlenen. Doen zij wel hun werk om de meest schone productiemethoden ingevoerd te krijgen.
Door Toine Goossens op
De 2 voorgaande reacties zijn onzin. Laat deze heren verwijzingen opnemen naar de bronnen waar zij uit citeren. Dat kunnen zijn niet. Een opinie in de NRC over de effecten van paasvuren is, na factMMWPB check, afgeserveerd als ongefundeerd.
Door Toine Goossens op
Rekening houden met hoogrisicogroepen? Welke Nederlander loopt geen hoog risico?

Toegeven aan dit betoog betekent dat het op basis van een individueel hoog risico, ongeacht welk, mogelijk is om de rest van Nederland dwangmatig ander gedrag op te leggen.
Dat is een recht dat ingaat tegen het beginsel om in vrijheid te kunnen leven. Het longfonds ondermijnt de beginselen van de democratie. In Trump vindt het een medestander, Longfonds first.

P.s. de verwijzing naar de publicatie van de Gezondheidsraad levert niets op. Verwijderd?
Door Fred Leferink (bestuurslid Luchtfonds) op
Ieder zweempje sigarettenrook is tegenwoordig taboe. Maar als het hele dorp waar ik woon onder een deken van houtrook ligt, vind iedereen het gezellig. en dat terwijl die rook 10x kankerverwekkender is dan sigarettenrook. en je het niet kunt vermijden. Benzeen, dioxine, fijnstof, ultrafijnstof, meer CO2 dan kolen, boskap en -degradatie... Wanneer doet iemand daar nou eens wat aan?
Door Jos Merks op
In dit artikel wordt er maar heel zuinig omgesprongen met de blootstelling aan houtrook. De Gezondheidsraad heeft het wel over concentraties van fijnstof van Dieselvoertuigen, doch over de concentraties van houtrook midden inde woonwijken wordt niet gerept.
Ook in de alinea over "rekening houden met hoogrisicogroepen had toch minstens vermeld kunnen worden dat de houtrook in woonwijken dient te worden teruggedrongen of te worden vermeden. Elk nieuwsbericht over verhoging van energiebelasting of over gasloze wijken zorgt voor een rij aan potentiële kopers van weer zo'n ziekmakende houtkachel of onterecht gesubsidieerde pelletkachel. Als het niet benoemd wordt, wordt het vergeten en dat terwijl de hoeveelheid fijnstof afkomstig van houtrook hoger is dan van de 8 miljoen auto's die in Nederland rondrijden. Een recent onderzoek wees uit dat één zo' houtkachel volgens het nieuwste ECODesign smeriger is dan 6 nieuwe vrachtwagens. Wie wil er 6 vrachtwagens voor zijn deur met draaiende motor? De volgende vraag is eenvoudig. Wie wil er een buurman met een houtkachel of onterecht gesubsidieerde ziekmakende pelletkachel?

Contactgegevens

AfbeeldingTotalEnergies

Bezuidenhoutseweg 273

2594 AN Den Haag

070 318 0480

Contact

e-mobility.totalenergies.nl

Twitter

Linkedin


 

Meer nieuws

Whitepapers

Bloggers