of 63908 LinkedIn

Het regent klimaattoppen

Twee jaar na het afsluiten van het klimaatakkoord, lijkt de doelstelling om de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden te houden voorlopig wishful thinking.Onlangs kwamen klimaatministers uit alle landen bijeen tijdens de jaarlijkse VN-Klimaattop in Bonn. Daar gingen ze in gesprek over onder meer het verder terugdringen van broeikasgassen. Dat is hard nodig, blijkt uit een rapport van de VN World Meteorological Organization (WMO). Die acht de kans groot dat het jaar 2017 tot de top drie van de warmste jaren ooit behoort.

Ook de jaarlijkse ranglijst met de landen die het best presteren in het tegengaan van klimaatverandering, de Climate Change Performance Index 2017, stemt mij helaas somber. Wederom ging niemand er met de hoofdprijs vandoor, en zijn de eerste drie plekken op deze ranglijst bewust leeg gelaten. De reden?: “Zelfs na het akkoord van Parijs, heeft geen land nog voldoende gedaan om de gevaarlijke invloeden van klimaatverandering te voorkomen,” aldus de opstellers van de lijst.


Trump als verbindende factor

Ondanks deze sombere berichten, was het niet alleen kommer en kwel in Bonn. Er was ook sprake van een zekere eensgezindheid. Het besluit van Donald Trump om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen, was voor de 195 aanwezige lidstaten een extra stimulans om het verdrag daadwerkelijk te realiseren. Zo zijn er tijdens de top afspraken gemaakt over de meting en rapportering van CO2-uitstoot, en is er een stappenplan opgesteld voor de volgende VN-top over het klimaat in Polen.

 

Overigens was de VS niet geheel afwezig tijdens de top. Een kleine delegatie Amerikanen was hiervoor speciaal afgereisd naar Bonn. George David Banks, White House special advisor on climate change, liet zelfs vallen dat er nog een kans bestaat dat Trump van gedachten verandert over het verdrag. Hoewel dat als een grote verassing zou komen, staat Trump wel bekend om zijn onvoorspelbare handelen. Bestaat er dan toch nog hoop dat de VS het klimaatverdrag weer gaat steunen?


Parijs: Klimaattop 2.0

Degenen die in Bonn nog niet waren uitgepraat, kunnen op 12 december terecht in Parijs. Daar wordt wederom een internationale conferentie over het klimaat gehouden, met president Macron als gastheer. Macron organiseert deze top om investeerders aan te trekken die bereid zijn de financiële last te dragen voor de afspraken in Parijs twee jaar geleden. Macron deed in Bonn de belofte om elke euro die Trump terugtrekt uit het programma tegen klimaatverandering te compenseren. Dat zijn nou nog eens beloftes waar wij als PitPoint blij van worden!


Alternatieve brandstoffen in de lift

Ondertussen is Europa in de ban van de alternatieve brandstoffen. De Europese Commissie maakte bekend de komende jaren zo’n 800 miljoen extra beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van mobiliteitsinfrastructuur op basis van bijvoorbeeld elektriciteit. Dergelijke investeringen zijn van harte welkom, aangezien Europa de opgestelde doelen met betrekking tot alternatieve brandstoffen tot dusver niet behaald heeft.

 

Dat zulke subsidies hun vruchten afwerpen, blijkt bijvoorbeeld in IJsland. Met subsidie van de Europese Unie is het voor olie-importeur Skeljungur mogelijk drie waterstofpompen op het eiland te plaatsen, net als een elektrolyse-installatie ter productie van waterstofgas. In Engeland zorgt start-up Bio-Bean dat de iconische rode bussen in Londen deels kunnen gaan rijden op olie gewonnen uit koffieafval. Dit afval is afkomstig van Londense koffietenten, waardoor elke koffiedrinker in Londen bijdraagt aan schonere lucht in de stad.


Overheden, stop met dieselvoertuigen!

PitPoint hoopt dat ook Nederlandse initiatieven binnenkort aanspraak kunnen maken op een subsidie van de Europese Commissie. Want, ook hier zijn genoeg ideeën voor de inzet van alternatieve brandstoffen die bijdragen aan een schoner klimaat. Onze ogen zijn daarbij onder meer gericht op de lokale overheden in Nederland. Wij zien graag dat zij nu écht daad bij woord voegen en alleen nog duurzame voertuigen aanschaffen. Onze boodschap is helder: stop met de aankoop van dieselvoertuigen! Helaas blijkt uit een onlangs verschenen rapport van Natuur en Milieu dat driekwart van hen nog niet op de goede weg is.

 

En dat terwijl de benodigde tankinfrastructuur voor duurzame brandstoffen blijft groeien. Zo heeft PitPoint onlangs een gecombineerd EV/CNG tankstation geopend in Haarlem voor busmaatschappij Connexxion, en zijn we druk bezig met de bouw van verschillende LNG- en waterstoftankstations. Stap voor stap maken wij de weg vrij voor het gebruik van duurzame voertuigen: nu is het aan de overheden om het juiste voorbeeld te geven.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Roland (prive) op
Wat een heerlijk product is die klimaatverandering toch. Dat wil zeggen, die vermeende klimaatverandering en de vermeende invloed van de mens daarop. Is het niet geweldig dat de eerste effecten van al die rampspoed pas zichtbaar worden ver nadat iedereen die er nu stevig aan verdient met pensioen is? Is het niet geweldig om straks, als het allemaal onzin blijkt, te kunnen zeggen: we waren op tijd met maatregelen! Is het niet prachtig om een massahysterie gestart te zijn die niet meer te stoppen is, omdat ‘toch niemand wil dat zijn kleinkind verdrinkt in een stijgende zee’. Natuurlijk, 92% van de wetenschappers zegt dat er klimaatverandering is. Maar in hetzelfde onderzoek verklaart 98% van die wetenschappers zeker te weten dat ze hun baan kwijt zijn wanneer ze tegengas geven. Dat nog even los van het feit dat de meeste wetenschappers stiekem weten dat er altijd sprake is van klimaatverandering. De zon hoeft maar een honderdste graad anders te draaien en we hebben een nieuwe ijstijd. Daar kan geen dot gas met een V8 tegenop. Maar ja, wanneer bijna iedereen kan verdienen aan deze hype valt iedereen over elkaar heen om er een schepje bovenop te doen. Dreigende sluiting van asielzoekerscentra wegens minder asielzoekers, oplossing: klimaatvluchtelingen! Ondertussen wordt heel Nederland vol gezet met windmolens (mooi geworden he, dat Zeeland...). Een weersite die niet elke dag met ramp scenario’s komt loopt reclame inkomsten mis. CEO’s die niet gaan voor duurzaamheid worden niet aangenomen en dijkgraven die niet inzetten op de circulaire economie worden niet gekozen. Het mooiste aan dit alles is dat we op alle vlakken strijden voor diversiteit en inclusiviteit , maar o wee wanneer iemand afwijkt van het goedgekeurde klimaatstandpunt! Dan lig je eruit. Zo worden zelfs de moderne geesten niets meer of minder dan een moderne versie van de Inquisitie of senator McCarthy. Ook op school wordt het er met de paplepel ingegoten, daar valt voor kinderen geen weerstand aan te bieden. Installatiebureau’s staan in de rij voor gemeentelijke-, provinciale, rijks- en Europese subsidies. Want in plaats van aan onderwijs en zorg geven we ons geld liever uit aan een angst. En wanneer je dan, na uren praten, een beleidsmaker enigszins aan het twijfelen hebt gebracht is het laatste argument: maar ja, stel dat het nu wel zo is, wat dan? Zo lust ik er nog wel een paar! Op zulke momenten denk ik: ach ja, krijg ook maar waar je om vraagt mensen.

Contactgegevens

AfbeeldingTotalEnergies

Bezuidenhoutseweg 273

2594 AN Den Haag

070 318 0480

Contact

e-mobility.totalenergies.nl

Twitter

Linkedin


 

Meer nieuws

Whitepapers

Bloggers