of 61869 LinkedIn

Het Klimaatakkoord: wij zijn er klaar voor, nu de politiek nog

Nu de maand januari bijna achter ons ligt, is het hoog tijd voor een nieuwe blog van mijn hand. Afgelopen week stond politiek Den Haag op haar achterste poten na uitspraken van de VVD-fractievoorzitter over het Klimaatakkoord en zijn afwezigheid bij een debat over datzelfde akkoord. De mate waarin de gemaakte afspraken moeten worden uitgevoerd, is een splijtzwam voor de coalitie.

Zonde, volgens PitPoint zou de focus moeten liggen op aanscherpen en  uitvoeren van de afspraken. Daarom is het fundamenteel dat er voor de zomer een definitief Klimaatakkoord ligt. Voorgestelde maatregelen, zoals het creëren van zero-emissiezones in 2025 voor stadslogistiek in circa 35 grote gemeenten, vergen dat we nu al actie moeten ondernemen!

Afbeelding

Het Klimaatakkoord: splijtzwam voor de coalitie

De uitspraken van Klaas Dijkhoff zorgen er helaas voor dat we verder verwijderd zijn van bereiken van overeenstemming over de cruciale vraag: hoe gaan we de komende jaren ons C02-gebruik reduceren? Volgens de VVD’er is de kans ‘nihil’ dat hij alle maatregelen uit het Klimaatakkoord daadwerkelijk zal uitvoeren. Hij nam in de Telegraaf afstand van het akkoord door te stellen dat hij zich niet in de afspraken herkent, onder meer omdat de ‘gewone burger’ onvoldoende gehoord zou zijn.

 

D66-fractievoorzitter Rob Jetten, reageerde door de VVD-er vriendelijk te wijzen op de gemaakte afspraken ‘voor de toekomst van onze kinderen’. Volgens ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers is er zonder Klimaatakkoord geen regeerakkoord en kun je ‘gemaakte afspraken niet zomaar breken’. De uitspraken waren aanleiding voor een debat afgelopen week, op verzoek van GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver.

 

De oppositie moest de kans om Dijkhoff aan de tand te voelen echter aan zich voorbij laten gaan. Hij en de andere fractievoorzitters van de coalitie kwamen niet opdagen bij het debat. Dit leidde tot grote ergernis bij de Kamerleden die er wél waren. Reden om het debat te verschuiven naar deze week, mét toezegging van de fractievoorzitters dat ze er zullen zijn. Ik gok dat de oppositie de messen al aan het slijpen is, wat denken jullie?


PBLL 25 procent CO2-uitstoot in 2020 niet haalbaar

De uitspraken van Dijkhoff beschouw ik als een verwoede poging om rechtse kiezers voor zich te winnen. Een verkiezingsstunt die hem vooral kritiek oplevert. Niet zo gek, bewijst ook het recente rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over emissies en energie in 2020. Volgens het PBL ligt de ‘geraamde uitstoot van broeikasgassen in 2020 naar verwachting 21 procent lager dan in 1990’. De 25 procent, die door de rechter aan de Nederlandse staat is opgelegd in de Urgenda-zaak, wordt hiermee niet behaald.

 

Dit rapport laat naar mijn mening zien dat de afspraken in het Klimaatakkoord juist aanscherping behoeven, in plaats van afzwakking. PitPoint is hier een groot voorstander van; in onze ogen ligt hier een grote rol weggelegd voor de mobiliteitssector. Wij pleiten al jaren voor 100% zero emissie in 2030. Hoe? Door benzine en diesel zo snel mogelijk uit te bannen en in te zetten op een combinatie van duurzame brandstoffen. Het nieuws dat het kabinet het komende jaar inzet op groene benzine is in mijn ogen dan ook symboolpolitiek. Ook groene benzine is immers een fossiele brandstof.


PitPoint blijft

PBL roept ook op tot een energietransitie in de mobiliteitssector: ‘Om aan de hogere verplichting in 2020 te voldoen, moet de inzet van hernieuwbare energie voor vervoer snel gaan toenemen de komende jaren’. De mobiliteitstafel heeft een eerste aanzet gedaan, en het stemt mij positief dat er een focus is op waterstof en elektrisch. Ook de plannen om geavanceerde biobrandstoffen te stimuleren zijn een stap in de goede richting.

 

Maar als wij snel zichtbare resultaten willen boeken in C02-reductie, moet er een dezer maanden een definitief Klimaatakkoord op tafel liggen. De komende maanden zijn cruciaal.  Alleen met een akkoord kunnen we gerichte actie ondernemen en de fossiele brandstoffen uitbannen. Zero emissie heeft de toekomst, daar gelooft PitPoint echt in. Ik blijf de ontwikkelingen op de voet volgen!

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door JR op
Eind jaren 60 ook zo'n computerextrapolatie “The Limits to growth: a global challenge”:
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_grenzen_aan_de_ …
Inmiddels weten we dat de toen voorspelde rampspoed zich niet materialiseerde. Dat zelfde lijkt nu weer het geval. De kloof tussen IPCC voorspelling en meetdata blijkt ook nu weer snel toe te nemen. Variabiliteit van klimaat met een variabele uitleggen is statistisch gezien onzin. Voor nooit aantoonbare CO2 reductie honderden miljarden uitgeven is ook onzin. De aarde heeft voor CO2 een zelf balancerend mechanisme, dat ook voor veel hogere CO2 evenwichtswaarden het systeem stabiel heeft gehouden in het verre verleden.
Zolang de EU de fictie propageert dat houtpelletstook (Canadese oerbossen gesubsidieerd verstoken in Nederlandse kachels) als CO2 neutraal propageert, is het hele beleid grote waanzin.
Dit laat onverlet dat er serieuze maatregelen mogelijk en nodig zijn om het milieu te beschermen, maar die eenzijdige focus op CO2 is volstrekt niet te rechtvaardigen.
Door aw.voerman (een verontruste burger) op
klimaatakkoord?

Als we deze waanzin, die geen verandering in de CO2 reductie teweegbrengt, maar miljarden euro's kost stoppen, dan is het tekort in de zorg en het onderwijs opgelost. En blijft er genoeg geld over om aan de defensie afspraken te voldoen!

Contactgegevens

AfbeeldingTotal

Bezuidenhoutseweg 273

2594 AN Den Haag

070 318 0480

Contact

www.total.nl

Twitter

Linkedin


 

Meer nieuws

Whitepapers

Zijn uw tankstations al toekomstklaar?

Afbeelding

Bloggers

PitPoint post

Afbeelding


Blijf op de hoogte van schone brandstoffen en de toepassing ervan!

 

Schrijf u hier in voor digitale post van PitPoint