of 63372 LinkedIn

Het Klimaatakkoord door de ogen van Pitpoint

AfbeeldingMooi, 100% emissieloos personenvervoer in 2030, maar wat wordt de route?

Bijna een maand is verstreken sinds het kabinet het Klimaatakkoord presenteerde. Inmiddels is de Tweede Kamer met reces, zitten we middenin de komkommertijd en is de media-aandacht rondom het akkoord afgezwakt. Voor mij zijn deze warme zomerweken juist een mooi moment om wat dieper in te gaan op de inhoud van het Klimaatakkoord. Daarom zal ik in mijn komende blogs licht schijnen op een aantal ambities van het kabinet.

100% emissieloos in 2030

Ditmaal aandacht voor de plannen van het kabinet om elektrisch personenvervoer te stimuleren. In het gepresenteerde Klimaatakkoord valt te lezen dat het kabinet ernaar streeft dat alle auto’s in 2030 100% emissieloos zijn. Daarbij wordt als voorwaarde gesteld dat ‘mobiliteit betaalbaar blijft’ en dat ‘de lasten van de transitie eerlijk worden verdeeld, zodat alle Nederlanders de overstap naar emissieloze personenauto’s kunnen maken’.

 

Natuurlijk kan ik niet anders dan de ambitie om in 2030 alleen nog emissieloze auto’s te verkopen omarmen. Ik vraag me echter af of dit een realistische doelstelling is, gezien de maatregelen die in het akkoord zijn opgenomen. Bovendien vraag ik me af of deze maatregelen wel bijdragen aan een transitie waarbij de lasten eerlijk worden verdeeld.


Versobering bijtellingsvoordelen

Een groot pijnpunt is het plan om de bijtelling voor elektrische leaserijders te versoberen. Het kabinet wil ‘overstimuleren’ voorkomen, en heeft daarom besloten de bijtelling in 2020 op te schroeven naar 8%. In het ontwerp Klimaatakkoord stond de verdubbeling van de huidige bijtelling een jaar later pas gepland. In de jaren tot 2030 worden de duimschroeven nog eens flink aangedraaid, waardoor de bijtelling voor de elektrische leaserijder vanaf 2026 maar liefst 22% bedraagt. Ter vergelijking: in het ontwerp Klimaatakkoord is voor 2026 een bijtelling van 17% voorgesteld.

 

Het kabinet wijkt hiermee dus behoorlijk af van de voorstellen die de Mobiliteitstafel gedaan heeft. Dat geldt ook voor de cataloguswaarde. Waar in het ontwerp Klitmaatakkoord werd voorgesteld de cataloguswaarde tussen 2020 en 2030 op 50.000 euro te laten staan, wil het kabinet dat deze zogenaamde ‘teslataks’ in 2020 45.000 euro bedraagt, om vanaf 2021 te verlagen tot 40.000 euro.


Eerlijk? EV blijft voor de vermogende

Onder het mom ‘overstimuleren voorkomen’, zijn de bijtellingsvoordelen voor de elektrische leaserijder als sneeuw voor de zon verdwenen. Maar volgens mij is er helemaal geen sprake van een overstimulans en moeten we er juist voor zorgen dat elektrisch leasen aantrekkelijk blijft. Op de markt is nog steeds geen goedkoop alternatief beschikbaar voor particulieren die elektrisch willen rijden. Dus zijn alle ogen gericht op de leasemarkt. Die leaseauto’s kunnen na verloop van tijd de tweedehandsmarkt op gang brengen, tot er een EV-model beschikbaar komt dat wel betaalbaar is voor de massa.

 

Is dat niet wat het kabinet wil? Ervoor zorgen dat de transitie betaalbaar is voor iedereen, niet alleen voor de vermogenden? Ik vrees dat dit pakket aan maatregelen hier niet aan bij gaat dragen en juist het tegenovergestelde effect heeft. De markt komt op deze manier te traag op gang: de doelstelling dat in 2030 alle auto’s emissieloos moeten zijn, is dan ook wishful thinking.


Het zou mooi zijn als het kabinet de voorstellen van de Mobilieitstafel ter harte neemt en de bijtellingsvoordelen voor de elektrische leaserijder niet te snel van tafel veegt. En laten we ons in de komende jaren niet blind staren op één brandstof, maar onze ogen ook openhouden voor alternatieven zoals groengas. Het is niet realistisch om te denken dat we morgen al emissievrij zijn, maar de route die we nu inslaan is allesbepalend voor waar we in 2030 uitkomen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingTotal

Bezuidenhoutseweg 273

2594 AN Den Haag

070 318 0480

Contact

www.total.nl

Twitter

Linkedin


 

Meer nieuws

Whitepapers

Bloggers