of 63372 LinkedIn

Groengas hoort net als elektrisch en waterstof in het rijtje van groene brandstoffen

Groengas is onderbelicht als schone en duurzame brandstof.

Dat stelt een onafhankelijk rapport van milieu expert Jan Paul van Soest dat eind april veelvuldig in het nieuws was. Om in de toekomstige energiebehoefte te voorzien is de inzet van groengas onmisbaar. Van Soest pleit voor de inzet van groengas in oude huizen en fabrieken. Dit is een nobel streven, en tegelijkertijd ben ik van mening dat een inzet van groengas in bepaalde vervoersmarkten haalbaarder en effectiever is.

Om de uitstoot van het verkeer aan banden te leggen en de luchtkwaliteitseisen van de Wereldgezondheidsraad te behalen kijkt de Nederlandse overheid vooral naar de elektrificatie van al het Nederlandse wegvervoer. Dat is mooi, maar zou de overheid niet weg moeten blijven van het stimuleren van bepaalde technieken en meer moeten sturen op basis van de te behalen doelen? Doelen die concreet zijn geformuleerd in het Parijsakkoord. Bovendien is niet op alle markten een goed elektrisch alternatief beschikbaar, waardoor er nog steeds veel dieselvoertuigen op de weg komen. Dat zou geen optie meer moeten zijn!

 

Minder transportkilometers, meer CO2-reductie

Groengas kan een prima rol vervullen in het sneller uit faseren van diesel in deze markten. Een overheid die groengas omarmt kan jaarlijks 2 miljard dieselkilometers vermijden. Dat komt neer op een besparing van 400 ton NOx en 0,4 Mton CO2-uitstoot. Dit is vergelijkbaar met de CO2-uitstoot van aardgas en elektriciteit door 80.000 vier-persoonshuishoudens op jaarbasis. [bron milieucentraal]

 

Het gaat hierbij om markten waar elektrisch rijden nu nog deels of (financieel en/of operationeel) niet haalbaar is. Hierbij kan je denken aan bestel- en distributieverkeer, taxi- en contractvervoer, de ov-bussen, touringcars, bouwwerktuigen en de gemeentelijke afvalinzameling -en groenvoertuigen. Het inzetten van groengas heeft zich in deze markten al bewezen. Met de inzet van groengas worden emissies direct teruggedrongen.

 

Groen, voordelig én nationaal geproduceerd

Groengas van Groente- Fruit- en Tuinafval (GFT), rioolslib en reststromen levert al snel een well to wheel CO2-besparing op van meer dan 80 procent. Bovendien is een groengasmotor stiller en stoot die veel minder fijnstof en NOx uit dan een dieselmotor in de praktijk. Groengas is, in tegenstelling tot veel andere biobrandstoffen, ook nog eens gevrijwaard van negatieve effecten elders in de wereld (zoals kap van tropisch bos). Groengas kan nationaal worden geproduceerd. In Nederland verdienen we er dan ook zelf aan, het aanwezige aardgasnetwerk wordt gebruikt voor de distributie en zo besparen we vele transportkilometers die anders met diesel zouden worden gereden.

 

Ik roep de Nederlandse overheid dan ook op om groengas te omarmen als “groene brandstof” zolang elektriciteit en waterstof nog niet voor alle markten volledig beschikbaar is. Een overheid die groengas omarmt zorgt dat dieselvoertuigen uit de stad verdwijnen. En dat is winst voor de gezondheid van mensen, het klimaat en de BV Nederland.

Afbeelding

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Hans op
ELEKTRISCH??? Sinds wanneer is dat GROEN??? O.K., in Nederland misschien voor een enkel procentje, voor de rest komt dat vooral van kolen en gas.
Groengas lijkt me prima, maar steekt met kop en schouders uit boven elektrisch en waterstof.

Contactgegevens

AfbeeldingTotal

Bezuidenhoutseweg 273

2594 AN Den Haag

070 318 0480

Contact

www.total.nl

Twitter

Linkedin


 

Meer nieuws

Whitepapers

Bloggers