of 63966 LinkedIn

Gezonde lucht in de stad

Sommige coalitieakkoorden stemmen me hoopvol, andere maken me een beetje verdrietig.

De vorige keer had ik het op deze plek over de campagne van het Longfonds voor gezonde lucht. Een onderdeel van de campagne was dat we mensen opriepen om hun zorgen over luchtvervuiling met ons te delen. Deze zorgen hebben we overgebracht aan alle gemeenten. Inmiddels hebben de gemeenten die aan de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart hebben meegedaan, hun coalitieakkoord gepresenteerd.

Coalitieakkoorden

Sommige coalitieakkoorden stemmen me hoopvol, zoals die van Utrecht. Utrecht toont ambitie en wil toewerken naar een binnenstad zonder uitstoot. Daarbij linkt Utrecht bereikbaarheid rechtstreeks aan gezonde lucht door sterk in te zetten op groei van hoogwaardig openbaar vervoer en fietsgebruik. In hun milieuzone voor personenverkeer zetten ze de stip op de horizon op zero-emissie. Een goed voorbeeld dat navolging verdient! Den Haag heeft ook mooie plannen. Zo wordt daar ook gewerkt aan het stimuleren van een gezondere binnenstad door milieuzonering in combinatie met vervangingssubsidies, scooterbeleid en de aanleg van oplaadpalen.

 

Maar ook kleinere gemeenten dragen hun steentje bij met plannen voor goede bereikbaarheid voor fiets, openbaar vervoer en zero-emissie verkeer en vervoer. Amersfoort, de vestigingsstad van het Longfonds, wil bijvoorbeeld de openbare ruimte meer inrichten voor voetgangers, fietsers en groen. De binnenstad wordt autoluw, autoverkeer van buiten de stad wordt verleid om te parkeren aan de rand van de stad, waar forensen en bezoekers makkelijk kunnen overstappen op een leenfiets, openbaar vervoer, elektrische deelauto of (op termijn) zelfrijdende shuttles. En bij de nieuwe OV-concessie dringt de gemeente bij de provincie aan op schone bussen. Hierbij is rijden op waterstof en de aanleg van een waterstoftankstation een reële optie.

 

Van andere gemeenten word ik dan weer een beetje verdrietig. Rotterdam, een stad die eerder goede stappen heeft gezet voor gezonde lucht, laat het nu afweten op ambitie en draait zelfs eerder gezette stappen terug. Ik heb in deze stad persoonlijk de zorgen van Rotterdammers voor gezonde lucht overhandigd. Helaas valt in het coalitieakkoord van Rotterdam onder meer te lezen dat laadpalen en infrastructuur worden uitgebreid uitgaande van de vraag. Hier gaat natuurlijk geen stimulering vanuit. Daarnaast is Rotterdam bezig de milieuzone voor personenverkeer te ontmantelen. Dit is een regelrechte stap terug.

 

Meer dan extra oplaadpalen

Ook andere gemeenten zouden veel meer kunnen doen dan extra oplaadpalen plaatsen en eigen wagenpark verduurzamen (Almere) of duurzame stadsdistributie mogelijk maken (Venlo). Op zich prima maatregelen, maar voor gezonde lucht onvoldoende.

Wij zien een milieuzone, liefst in combinatie met een subsidieregeling, als een effectieve manier voor gemeenten om te zorgen voor gezondere lucht. Het kabinet heeft voor de zomer de contouren uitgezet voor harmonisatie van milieuzones. Hierin wordt ruimte geboden voor gemeenten om stapsgewijs oudere diesels te weren uit de binnenstad. In de mogelijkheid voor, op termijn, het instellen van een zero-emissiezone wordt helaas nog niet voorzien. Dit wordt onderwerp van een evaluatie.

 

Zero-emissiezone

Gelukkig zijn er gemeenten zoals dus Utrecht die hun streven naar een zero-emissiezone graag willen uitwerken met andere ambitieuze gemeenten. Dit zou mooi passen in het landelijke Schone Lucht Akkoord waar momenteel de onderhandelingen voor lopen. In dit akkoord is het de bedoeling dat overheden met elkaar afspraken maken en mogelijk ook met het bedrijfsleven voor maatregelen voor gezonde lucht.

 

Het Longfonds is betrokken bij deze onderhandelingen. Wij blijven werken aan het draagvlak voor gezonde lucht bij gemeenten en de vertaling daarvan in ambitieus beleid en effectieve maatregelen. Zodat we op steeds meer plekken gezondere lucht kunnen inademen. Een volgende keer meer over de voortgang van deze onderhandelingen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingTotalEnergies

Bezuidenhoutseweg 273

2594 AN Den Haag

070 318 0480

Contact

e-mobility.totalenergies.nl

Twitter

Linkedin


 

Meer nieuws

Whitepapers

Bloggers