of 63372 LinkedIn

Gelukkig, het Klimaatakkoord zet in op schone brandstoffen!

AfbeeldingFossiele brandstoffen zijn overbodig.

Goed nieuws voor iedereen die geïnteresseerd is in het Klimaatakkoord: de Rijksoverheid heeft een website gelanceerd waarop de laatste ontwikkelingen over dit akkoord zijn terug te lezen. Ook kunnen bezoekers er terecht met vragen of suggesties. Het is belangrijk de maatschappij te betrekken bij de enorme opgave waarvoor we staan. Want, alleen door een reductie van 7,8 megaton CO2 in de mobiliteitssector ten opzichte van 1990 kunnen we de gestelde doelen voor 2030 behalen.

Fossiele brandstoffen zijn overbodig

PitPoint kan het niet vaak genoeg herhalen, maar dit Klimaatdoel kan alleen behaald worden door vieze brandstoffen volledig te verbannen. Gelukkig beaamt de overheid dit: ‘Benzine en diesel gaan uit ons land verdwijnen’, staat op de website. Want, ‘ze zullen niet langer nodig zijn als brandstof voor auto’s, bussen, scooters, vrachtauto’s en schepen’.

 

Alternatieven zijn er immers genoeg! Naast elektrificatie ziet de overheid een grote rol weggelegd voor waterstof en biobrandstoffen als groengas. De inzet van groengas wordt inmiddels ook gesteund door milieu-experts, die stellen dat Nederland voorlopig nog ‘gasverslaafd’ blijft. Inzetten op groengas, dat bijvoorbeeld gemaakt kan worden van zeewier, is dus helemaal zo gek nog niet. Die oproep deed PitPoint afgelopen maand ook in een positionpaper. In de markten waar elektrisch nog geen optie is, kan groengas een uitstekend alternatief zijn.

 

Autofabrikanten schakelen op naar schonere motoren

Steeds meer autofabrikanten maken de shift naar een schoon wagenpark. Zo kondigde Volkswagen aan een nieuwe aardgasmotor te gaan produceren. Deze kan worden aangedreven door benzine maar ook door CNG en groengas. De Duitse autofabrikant noemt dit nieuwe model ‘de meest geavanceerde aardgasmotor ter wereld’. Kortom, Volkswagen geeft gehoor aan de groeiende vraag naar een wagenpark dat het milieu zo min mogelijk schaadt. Clean fuels zijn daar het juiste antwoord op. Zulke ontwikkelingen kan PitPoint natuurlijk alleen maar toejuichen! We zijn benieuwd welke autofabrikant volgt.

 

De langslepende dieselgate

Ondanks verwoede pogingen van de autobranche om haar goede naam in ere te herstellen, is de dieselfraude voor de Tweede Kamer nog niet vergeten en vergeven. Afgelopen maand informeerde staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) de Kamer over de ontwikkelingen omtrent dit schandaal. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de Duitse autofabrikant Volkswagen druk is met het vervangen van ‘het verboden manipulatie instrument’ door een emissiestrategie die wél overeenkomt met de praktijk.

 

Voor sommige Kamerleden is daarmee de kous nog niet af. GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger diende een motie in waarin ze de regering verzoekt zich in EU-verband in te zetten ‘voor een regeling die het lidstaten mogelijk maakt om te kiezen voor het uitsluitend toelaten van emissievrije voertuigen’. Staatssecretaris Van Veldhoven ontraadde de motie, maar wees erop dat het kabinet zich inzet om in Europa de normen zo streng mogelijk te maken. ‘Een streng Europees bronbeleid met lage CO2-normen zorgt er namelijk uiteindelijk voor dat de overgang naar emissievrije voertuigen wordt versneld’. Nieuwsgierig hoe hier precies invulling aan gegeven wordt? Hou dan de website over het Klimaatakkoord in de gaten!

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingTotal

Bezuidenhoutseweg 273

2594 AN Den Haag

070 318 0480

Contact

www.total.nl

Twitter

Linkedin


 

Meer nieuws

Whitepapers

Bloggers