of 63908 LinkedIn

Duurzaam regeerakkoord

Geachte programmacommissie,

Nu de Tweede- Kamerverkiezingen achter de rug horen we weinig vanuit Den Haag. VVD, CDA, D66 en GroenLinks onderhandelen over wat – zo hopen wij vurig – een duurzaam regeerakkoord wordt. Hoe vertalen we het Akkoord van Parijs in trefzekere maatregelen om de klimaatdoelen te halen? Hoe zetten we stappen in de verduurzaming van onze energievoorziening? En hoe bereiken we het ideaal van 100% duurzaam vervoer in 2030?

PitPoint, de bouwer van de tankstations van de toekomst, is klaar om haar bijdrage te leveren aan deze doelstelling. Door alle duurzame brandstoffen te leveren – elektriciteit, waterstof en groengas – stimuleert PitPoint automobilisten en zakelijke vervoeraanbieders over te stappen van diesel en benzine naar schoon transport.

 

Daarvoor werken we graag samen met het nieuwe kabinet. Maar minstens zo belangrijk is de samenwerking met u. Op dit moment schrijft u het programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Samen met de andere lokale partijen geeft u vorm aan de koers die uw gemeente de komende jaren kiest. Uw keuzes hebben grote impact op het tempo waarin Nederland de komende jaren zal verduurzamen. Daarom richt ik mij in dit schrijven tot u.

 

Ik kan mij voorstellen dat u er een beetje tegenop ziet. Klimaatverandering, twee graden wereldwijde temperatuurstijging, Europese luchtkwaliteitsnormen – wat kan een raadslid of wethouder van een gemiddelde Nederlandse gemeente nu helemaal daaraan bijdragen? Mijn antwoord is duidelijk. Uw rol is niet te onderschatten. U heeft de sleutel in handen om de komende jaren stappen vooruit te zetten.

 

Om te beginnen kan de lokale politiek het goede voorbeeld geven. Ook uw gemeente is betrokken bij tal van aanbestedingen rond vervoer. Schoolbusjes, vervoer in het kader van de WMO en openbaar vervoer; allen worden ze vanuit het gemeentehuis bestierd. Meestal verloopt dat via aanbestedingen.

Ik hoor het u denken: duurzaam inkopen – dat doen gemeenten toch al jarenlang? Inderdaad, dat is wat gemeenten al enkele jaren geleden hebben beloofd. De praktijk blijkt echter weerbarstig. Stichting Natuur en Milieu heeft de afgelopen jaren, in samenwerking met PitPoint en De Groene Zaak, onderzoek verricht naar de mate waarin gemeenten duurzame inkoopcriteria hanteren bij de aanbesteding van vervoer. Dat valt voorwaar niet mee – terwijl er toch een aantal gemeenten zijn die zeer succesvol overstapten op vervoer op schone brandstoffen.

 

Het valt te begrijpen. Op papier zijn aanbestedingen vaak taaie en technische processen. Toch raad ik de plaatselijke politiek aan hierop alert te zijn. Door strategisch duurzaamheidscriteria te stellen kan de gemeenteraad reuzestappen zetten op het vlak van verduurzaming. Bij vervoer kan dat bijvoorbeeld door duurzaamheidscriteria te stellen, zowel aan het type voertuig als aan de brandstof.

 

Wees daarbij vooral ook alert op de samenwerkingsverbanden (gemeenschappelijke regelingen in jargon) waarbinnen uw gemeente actief is. Vaak worden dit type aanbestedingen immers door een aantal regiogemeenten gezamenlijk uitgevoerd. Vooral in het stad- en streekvervoer is dit zeer gebruikelijk. Vaak hebben gemeenteraden slechts beperkt zicht en invloed op het beleid van deze lichamen – maar ze gaan er wel over. Zorg er daarom voor dat de wensen van de Raad, bijvoorbeeld ten aanzien van duurzame aanbestedingscriteria, tijdig kenbaar gemaakt worden aan het dagelijks bestuur van het samenwerkingsverband. Ten overvloede: in dit overzicht kunt u uitzoeken aan welke gemeenschappelijke regeling uw gemeente deelneemt.

 

Het mooie van duurzaam vervoer is dat het de mogelijkheid biedt om kringlopen te sluiten. Bij afvalverwerker Meerlanden rijden vuilniswagens op groengas gewonnen uit GFT-afval. Ook het (riool-) slib dat waterschappen en waterzuiveringsinstallaties produceren, kan benut worden om groengas te winnen. Laat daar vervolgens het lokale doelgroepenvervoer op rijden en je hebt de circulaire economie in de praktijk gebracht. Van belang is dat de productiecapaciteit voor groengas opgevoerd wordt. Uw gemeenteraad kan daarin een belangrijke stimulerende rol spelen.

 

Verduurzaming van vervoer dient niet alleen hoge en verheven klimaatdoelen. Dichter bij huis valt grote gezondheidswinst te boeken door diesels en benzinemotoren te vervangen door vervoer op duurzame brandstoffen. Wist u bestelwagens van voor 2001, die gezamenlijk slechts 8% van alle vervoerskilometers maken, verantwoordelijk zijn voor bijna 40% van de fijnstofvervuiling in uw dorp of binnenstad? Sommige steden hebben daarom al de stap genomen om een milieuzone in te stellen, waarbinnen deze bestelwagens niet welkom zijn. Een maatregel die weliswaar effectief is – maar zou het niet veel sympathieker zijn om de betreffende ondernemers te financieel ondersteunen bij het verruilen van hun diesel voor een duurzame bestelbus? PitPoint zou zulke initiatieven verwelkomen.

Dit zijn slechts drie voorbeelden van maatregelen die u kunt opnemen in uw verkiezingsprogramma. U kunt zo – maar op nog vele andere manieren – tastbare stappen zetten op weg naar 100% duurzaam vervoer in 2030. PitPoint is daarbij graag uw partner. Voor nadere informatie of advies kunt u contact met ons opnemen via info@pitpoint.nl.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingTotalEnergies

Bezuidenhoutseweg 273

2594 AN Den Haag

070 318 0480

Contact

e-mobility.totalenergies.nl

Twitter

Linkedin


 

Meer nieuws

Whitepapers

Bloggers