of 63428 LinkedIn

Duurzaam inkopen, daar maak je winst mee

Onlangs was ik aanwezig bij een ronde tafel van de Tweede Kamer om mijn visie op duurzaam aanbesteden uit te leggen.
Duurzaam aanbesteden staat bij de overheid hoog op de agenda. Er zijn verschillende aanbestedingsrichtlijnen ontwikkeld om te zorgen dat alle overheidsorganen op een verantwoorde manier inkopen. In de dagelijkse praktijk zie ik echter dat de overheid nog belangrijke stappen kan zetten om via aanbestedingen bij te dragen aan haar klimaatdoelen. De crux zit hem vooral in het anders denken over duurzaamheid en een andere insteek voor aanbestedingen voor verkeer en vervoer.

Bekijk mijn optreden hier.

 

Ten eerste vind ik dat de minimumeisen voor duurzaam inkopen te laag zijn. In de meeste aanbestedingen staan wel duurzaamheidseisen, maar deze krijgen slechts een laag gunningsvoordeel. Hierdoor kiezen overheden in praktijk vaak nog voor inzet van dieselvoertuigen en dat hoeft anno 2018 echt niet meer. Met groengas wordt bijvoorbeeld 80 procent minder CO2 uitgestoten dan met diesel, terwijl de totale kosten vergelijkbaar zijn.

 

Daarnaast zie ik dat er in aanbestedingen waar wel naar duurzaamheid wordt gekeken, vaak een vooraf gekozen technologie wordt voorgeschreven. Er wordt dus geredeneerd vanuit een middel en dus niet gekeken naar het uiteindelijke doel, zoals C02-reductie, betere luchtkwaliteit of kostenefficiëntie. Ik zie dat dit leidt tot minder kosteneffectiviteit en milieuwinst omdat de beste technologie verschilt naar gelang de specifieke wensen en voorwaarden van een aanbesteding. Door een bepaalde technologie op voorhand voor te schrijven wordt marktpartijen dus de mogelijkheid ontnomen om met de meest optimale oplossing te komen. En dat is een gemiste kans.

 

Tot slot merk ik dat ambtenaren ten onrechte denken dat duurzaamheid geld kost. Dat lijkt voor hen vaak zo omdat overheidsbudgetten verkokerd zijn en er dus geen ruimte is voor duurzaamheid in het reguliere vervoersbudget. Dit is zonde, want Als we een breder perspectief hanteren dan zien we dat op het vlak van verkeer en vervoer reële kansen liggen om zeer kosten efficiënt CO2 te reduceren. Een meer techniek neutrale en een meer CO2 doelgerichte wijze van aanbesteden is wat we daarvoor nodig hebben.

 

Een overheid die vervoer op een slimme manier duurzaam aanbesteedt zorgt dat dieselvoertuigen uit de stad verdwijnen. Dat is kosten efficiënt en bovendien goed voor de gezondheid van mensen en het klimaat. Dat noem ik pas echt winst.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingTotal

Bezuidenhoutseweg 273

2594 AN Den Haag

070 318 0480

Contact

www.total.nl

Twitter

Linkedin


 

Meer nieuws

Whitepapers

Bloggers