of 64621 LinkedIn

De hobbelige weg naar gezonde lucht

In mijn vorige blog ging ik in op het belang van gezonde lucht voor je gezondheid. Veel longpatiënten zijn zich hiervan bewust: 70 procent van hen weet dat vieze lucht de gezondheid van hun longen schaadt. Dit in tegenstelling tot het algemeen publiek: maar 30 procent van hen is op de hoogte van de effecten van ongezonde lucht. In de politiek is de bewustwording steeds vaker wel aanwezig. Maar daar ontbreekt het vaak aan concrete en effectieve maatregelen.

Wie gezonde lucht belangrijk vindt, valt de vele dagelijkse berichten in de media over dit onderwerp op. Een nieuwe satelliet die de luchtvervuiling goed in kaart brengt, scooters die naar de rijbaan zouden moeten, mensen die ziek worden van houtrook, de uitbreiding van vliegvelden Lelystad en Schiphol, en de onrust over de uitstoot van de varkens in Deurne. 70 procent van de Nederlanders is hier echter niet mee bezig. Voor hen heeft het Longfonds begin dit jaar een publiekscampagne gelanceerd. In deze campagne vroegen we mensen om te luchtkwaliteit in hun buurt te checken. Ruim 450.000 mensen gaven gehoor aan deze oproep. Begin 2018 gaan we deze campagne herhalen. We willen zoveel mogelijk mensen bereiken. Door de bewustwording te verhogen dat gezonde lucht noodzakelijk is, verhogen we ook de acceptatie van maatregelen vóór gezonde lucht. Zodat we beseffen dat langzamer rijden op de snelweg gunstig is voor de luchtkwaliteit en dat milieuzones de lucht lokaal echt gezonder maken.

 

We zijn al langer actief om de politieke bewustwording te vergroten. Er is inmiddels aandacht voor gezondheid in luchtkwaliteitsbeleid. Ook is er brede ondersteuning voor het idee dat de lucht nog niet gezond is als aan de Europese normen voor luchtkwaliteit wordt voldaan, maar dat we moeten toewerken naar de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die voor fijnstof tweeënhalf keer lager liggen. In het regeerakkoord staat dat er ‘een Nationaal Actieplan Luchtkwaliteit komt dat zich richt op een permanente verbetering van de luchtkwaliteit’. Daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Dit is precies waar het Longfonds november vorig jaar voor gepleit heeft toen we de Tweede Kamer een petitie aanboden. Het streven is dat het Nationaal Actieplan Luchtkwaliteit eind 2018 gereed is. Daarom is het nu zaak dat het niet bij mooie woorden blijft. Het is tijd voor concrete maatregelen die de lucht echt gezonder maken. Wij willen dat er alvast een begin gemaakt wordt door gesprekken op te starten met provincies, gemeenten en andere stakeholders.

 

De huidige ambitie is om tussen 2030 en 2050 te voldoen aan de WHO-advieswaarden. Dat kun je zelfs met de beste wil niet ambitieus noemen. Ook willen we dat er een einde komt aan het ‘opvullen’ van de normen. Als de luchtvervuiling onder de normen blijft, dan moeten we geen extra maatregelen of projecten toelaten die de lucht weer viezer maken. Gelukkig krijgen we veel bijval van andere organisaties, zo dwingt de rechtszaak van Milieudefensie de overheid om sneller, concretere stappen te zetten. En spreken ook artsen zich uit voor maatregelen voor gezonde lucht. Daarnaast is er ook in bedrijfsleven steeds meer bewustzijn, ons partnership met Pitpoint is daar een mooi voorbeeld van. Samen werken we toe naar gezonde lucht, zodat niemand meer ziek wordt van de lucht die hij inademt.

 

Een belangrijk moment om gezonde lucht onder de aandacht te brengen zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Die vinden plaats in maart 2018. We hebben de politieke partijen van de 100 grootste gemeenten input gegeven voor hun verkiezingsprogramma. We willen graag dat gezonde lucht in zoveel mogelijk gemeenten in het coalitieakkoord wordt opgenomen. Lokaal kan worden gewerkt aan het terugdringen van vervuilend verkeer in de binnensteden en nabij woonwijken en het aanpakken van de overlast en gezondheidsschade door houtrook. Rond de verkiezingen gaan we gemeenten hier nog nader op aanspreken.

 

Kortom: we schaken op verschillende borden. Luchtvervuiling wordt erkend als een gezondheidsbedreiging, maar er is nog veel nodig om de lucht echt gezonder te krijgen. Volgende keer vertel ik meer over wat je zelf kunt doen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ronnie Pieters (docent) op
Dhr Jos Merks slaat de spijker op zo'n kop: zero tolerance voor houtstook in woonwijken is de wens van de duizenden buren van stokers die dagelijks de ellende van houtstook ervaren. Houtstook is een keuze maar ademen niet!
Door V6 (verkeerskundige) op
De luchtkwaliteitsdiscussie is in NL vooral een holle weg naar nog meer regeltjes, bordjes en vooral veel geld naar onderzoek (en lobby) en flauwekulmaatregelen die al nauwelijks meetbaar en al helemaal merkbaar zijn. Lekker het publiek bang maken met "doden" alsof we in een kolenmijn werken, terwijl de lucht in NL elk jaar weer iets schoner is. Maar aan zulk nieuws heeft de lobby niets en Milieudefensie kan niet zonder stok om de auto te kunnen blijven slaan. Athene, Teheran, Peking, dat zijn steden waar luchtverontreiniging een issue is. Niet in een paar winderige straten in NL.
Door Jos Merks op
Helemaal aan het einde komt het grootste probleem, de houtrook. Dat had beter bovenaan kunnen staan. Er zijn niet zo veel mensen, die tot het einde toe doorlezen als het om luchtvervuiling gaat.
Het pappen en nathouden moet over zijn. Niet alleen longpatiënten hebben een probleem met Houtrook. Alle buren van stokers ervaren ellende. En als het nu alleen de stank was, dan zou je nog een knijper op je neus kunnen zetten. Maar de Houtrook bevat vele voor de gezondheid gevaarlijke stoffen, waaronder het kankerverwekkende fijnstof PM2.5 en benzeen. Daar helpt geen knijper tegen. En net als bij roken, loop je het risico op hart- en vaatziekten en de kans op luchtweginfecties en kan je astma ontwikkelen. Heb je al longproblemen zoals astma of COPD dan wordt het alleen nog maar erger.
Waarom branden die kachels nog? Voorlichten helpt echt niet. Dat proberen we al 40 jaar tegen het roken en nog altijd rookt 25% van de bevolking ondanks de dodelijke plaatjes op de pakjes sigaretten. 20% heeft een houtkachel en die gaan met voorlichting echt niet weg.
Hout- of ten onrechte gesubsidieerde pelletkachels alleen toestaan indien er geen stank en voor de gezondheid gevaarlijke stoffen vrijkomen. Zero tolerance.
Jos Merks

Contactgegevens

AfbeeldingTotalEnergies

Bezuidenhoutseweg 273

2594 AN Den Haag

070 318 0480

Contact

e-mobility.totalenergies.nl

Twitter

Linkedin


 

Meer nieuws

Whitepapers

Bloggers