of 63428 LinkedIn

De groenste weg naar Rome voor openbaar busvervoer

AfbeeldingHet openbaar vervoerlandschap in Nederland is volop in beweging. Niet in de laatste plaats door het Bestuursakkoord zero emissie busvervoer waarin is bepaald dat al het openbaar busvervoer in 2030 emissievrij moet zijn. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Dat zien we ook bij de wegen die vervoersautoriteiten bewandelen om emissievrij te realiseren. Maar wat is nu de groenste weg?

Anno 2018 is er in ieder geval geen enkele reden meer om met ov-bussen op diesel te blijven rijden omdat er inmiddels betaalbare en haalbare zero-emissie oplossingen voorhanden zijn. Waterstof, elektriciteit en groengas voor zwaar verkeer zijn door het kabinet aangemerkt als zero emissie. Dit zie je ook terug in een aantal concessies.

 

Zo rijden er sinds vorige week in en rond Amsterdam 100 elektrische bussen. Mijn collega Jan Theo Hoefakker schreef ook al eerder over regio Voorne Putten waar al vanaf eind dit jaar volledig dieselvrij gereden wordt. Hier gaan groengasbussen rijden. In de regio Haaglanden streek loopt nu zelfs een tender waar het verplicht wordt gesteld om in te schrijven met groengasbussen om de vervuilende uitstoot van diesel direct een halt toe te roepen.

 

Sommige regio’s vinden dit echter een brug te ver en laten dieselbussen gefaseerd uitstromen. Zo kiest de RET ervoor om pas in 2030 diesel uit het ov te elimineren. Zij vervangt bewust niet in één keer het hele wagenpark omdat de elektrische bus nog volop in ontwikkeling is. RET is onlangs gestart met een aanbesteding van 55 elektrische bussen, 40 dieselbussen en 110 diesel hybride bussen. Ook het GVB Amsterdam stapt de komende jaren gefaseerd over op volledig uitstootvrije bussen.

 

In andere vervoersregio’s worden vervoersaanbestedingen uitgesteld. Zoals in de provincie Friesland waar de concessies Noord- en Zuidwest-Fryslân en Zuidoost-Fryslân in 2020 zouden aflopen. Deze zijn recentelijk verlengd tot 2022. Door verlenging van de huidige bus concessies, creëert men tijd om veranderingen in het openbaar vervoersysteem en materieel uit te proberen. Dit moet uiteindelijk leiden tot meer verantwoorde keuzes voor de volgende aanbesteding.

 

Weer een andere trend is het samenvoegen van verschillende concessies. In de provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel werden voorheen acht aparte tenders uitgeschreven. Deze worden nu samengevoegd tot drie regio’s. Dit heeft te maken met de grotere economische slagkracht die zo teweeg wordt gebracht waardoor er gemakkelijker een grote vloot elektrische bussen kan worden aangeschaft. Datzelfde beeld zien we bij de concessies Zaanstreek en Waterland. Een ontwikkeling waarmee vervoersautoriteiten op een doordachte wijze meegroeien met de ontwikkelingen om sneller zero emissie in het ov te realiseren.

 

Overheden bewandelen dus verschillende paden om emissievrij openbaar busvervoer te realiseren. Ik begrijp dat een volledige overgang naar elektrisch nu nog niet haalbaar is vanwege de hoge kosten en de grote infrastructurele risico’s voor een dienst die in het publieke belang is. Ik zie echter ook dat dieselvrij ov nu al kan. Door bijvoorbeeld te kiezen voor een combinatie van elektrische en groengasbussen wordt op een laagdrempelige manier schadelijke emissies teruggedrongen en kan men ervaring op doen met een nieuwe infrastructuur. Bovendien is de TCO van groengas bussen vergelijkbaar met die van dieselbussen.

 

Hoewel er meerdere wegen naar Rome zijn, geniet het groenste pad natuurlijk wel de voorkeur!

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingTotal

Bezuidenhoutseweg 273

2594 AN Den Haag

070 318 0480

Contact

www.total.nl

Twitter

Linkedin


 

Meer nieuws

Whitepapers

Bloggers