of 65101 LinkedIn

Convenant reinigingsbranche toont ambitie met respect voor bedrijfsvoering

Afbeelding21 maart j.l. ondertekende overheden, reinigingsdiensten en marktpartijen het Convenant Duurzame Voertuigen en Brandstoffen in de Reinigingsbranche’. Met de ondertekening committeren de ondertekenaars zich aan de afspraak om te streven naar de aankoop van emissievrije reinigingsvoertuigen vanaf 1 januari 2030 of zoveel eerder als mogelijk. Een mooi streven en daarom was PitPoint betrokken bij de totstandkoming van het convenant en één van de marktpartijen die het convenant ondertekende. Hoe zien wij de uitvoering? Onze collega Marco Fossen neemt u mee in de transitiegedachte.

Tussenstappen in convenant

Om over 11 jaar te komen tot emissievrije voertuigen voor de reinigingsbranche is er een aantal tussendoelen geformuleerd. We zetten ze kort op een rij:

  • Uiterlijk één jaar na de ondertekening heeft elke partij een Plan van Aanpak hoe men de doelen gaat bereiken
  • Weer een jaar na het omarmde Plan van Aanpak rijden nieuw aan te schaffen voertuigen zero emissie, op een duurzame of een drop-in brandstof
  • Vanaf uiterlijk 1 januari 2025 worden voertuigen die nog rijden op fossiele of drop-in brandstoffen uitgefaseerd
  • Vanaf uiterlijk 1 januari 2030 zijn alle nieuw aan te schaffen voertuigen zero emissie en worden voertuigen die rijden op een duurzame brandstof uitgefaseerd

 

Geleidelijke transitie leidend voor plan van aanpak

Wat is de beste aanpak om het convenant tot uitvoering te brengen? Laat ik beginnen met wat ik belangrijk vind; het moet financieel en operationeel haal- en betaalbaar zijn en blijven. Dit in combinatie met de stevige ambities van het convenant staat de reinigingsbranche voor een uitdaging. De periode tot 2030 hebben we dan ook hard nodig om te proberen, leren en innoveren.  Immers, er is nog veel te ontwikkelen en de implementatie in de bedrijfsvoering gaat ook niet altijd van de één op andere dag. Daarom hoogste tijd voor het maken van plannen en het zetten van de eerste stappen.

 

Een grote diversiteit aan (specialistische) voertuigen kenmerkt de reinigingsbranche. Van een (bestel)auto voor de opzichter tot en met een LZV voor het grondstoffentransport. Voor een deel van het wagenpark, de lichtere personen- en bestelvoertuigen is een zero emissie (elektrisch, waterstof) beschikbaar en vaak ook toepasbaar. Voor bestelbussen en vrachtwagens ligt dit anders. Indien beschikbaar kent het nog een geringe actieradius, laag laadvermogen, hoge aanschafprijs en/of onzekerheid qua betrouwbaarheid. Kortom, zero emissie (nu elektrisch en waterstof) is dan wel het einddoel, maar nog niet voor alle voertuigen is dit nu haal- en/of betaalbaar. Dat wil niet zeggen dat we moeten wachten tot er voor alle voertuigen een zero emissie oplossing is. Wat we nu kunnen doen om onze leefomgeving te verbeteren, moeten we nu ook doen. Er zijn vele oplossingen om broeikasgasemissies (CO2) en luchtvervuilende emissies (NOx en fijnstof) te beperken. Laten we de energietransitie starten met bewezen technieken en geleidelijk groeien naar zero emissie!

 

Om te verduidelijken welke kansen er zijn per energiesoort, uitgezet in de tijd en met de afspraken uit het convenant, dan kom ik tot het volgende plaatje. In de gestippelde vakken is zichtbaar dat huidige voertuigen op deze brandstof nog wel mogen rijden, maar niet meer nieuw mogen worden aangeschaft. Ofwel deze brandstof wordt uitgefaseerd.

Afbeelding

Download hier het schema

 

Investeer slim en toekomstbestendig

Het bovenstaande plaatje is een handig middel om te projecteren op uw voertuigvervangings- of investeringsoverzicht. Wanneer moet welk voertuig worden vervangen en welke energieopties zijn passend voor het nieuw aan te schaffen voertuig. Om een beeld te geven hoe dat er uit zou kunnen zien hebben wij een format gemaakt dat u kunt downloaden.

 

Download format Plan van Aanpak vervangingsoverzicht wagenpark

 

Uit ervaring weet ik dat het menigeen in de reinigingsbranche pijn in het hart doet afscheid te moeten nemen van diesel. Een bewezen techniek voor de zwaarste toepassingen en daarnaast overal beschikbaar. Door de aanscherping van de emissie-eisen (Euro 6) stoten dieselmotoren steeds minder NOx en fijnstof uit. Maar minder is op langere termijn niet goed genoeg om nog maar niet te praten over het feit dat de CO2-uitstoot bij verbranding van diesel onverminderd hoog is gebleven. Kortom, diesel is geen optie meer. Of misschien de bio-variant?

 

Diesel, benzine en LPG. Het bekende rijtje dat we bij veel tankstations keurig op een rijtje zien staan. Met de komst van vele ‘duurzame’ alternatieven is menigeen het spoor bijster. Zo hebben in de afgelopen jaren biodiesels haar intrede gedaan. De eerste generatie biodiesels werden geproduceerd uit palmolie. Gelukkig heeft de Europese Commissie recentelijk besloten dat palmolie géén groene brandstof is. Het mag daarom niet langer worden meegeteld als biobrandstof voor het halen van de duurzame energiedoelen.

 

Maar ook GTL wordt aangezien als duurzaam alternatief. Wat is het eigenlijk en is het wel zo duurzaam? GTL staat voor Gas-to-liquid en is een schone synthetische brandstof. Het is te gebruiken in vrijwel alle dieselmotoren. GTL is echter geen biobrandstof en reduceert geen CO2 emissie.

Hydrotreated vegetable oils (HVO) is één van de nieuwste biobrandstoffen waarmee niet alleen een besparing van fijnstof maar ook CO2 wordt gerealiseerd. De uitstoot van NOx wordt niet voorkomen en ook is niet altijd duidelijk wat de herkomst van de feedstock is. Een heldere en bovenal verifieerbare verklaring van herkomst is gewenst.

 

Als u het mij vraagt gaan we het de komende jaren anders doen dan de jaren die achter ons liggen; we houden een mix van brandstoffen, maar wel  schonere brandstoffen. Ondanks dat veel autofabrikanten minder inzetten op de ontwikkeling van de verbrandingsmotor en meer op elektrificatie, zie ik de verbrandingsmotor de komende 15 jaar nog niet uit het straatbeeld verdwijnen. Zelf rijdt ik al enkele jaren op groente fruit en tuinafval, ofwel het na vergisting vrijgekomen groengas. Volop beschikbaar en geproduceerd in Nederland. Niet voor niets dat vele afvalinzamelaars hun voertuigen hierop laten rijden in afwachting van een bewezen en betaalbare elektrische en/of waterstofoplossing.

 

Een mix van mogelijkheden

De reinigingsbranche staat dan wel voor een enorme uitdaging, er kunnen haalbare en betaalbare stappen gezet worden. Wacht daar niet mee, stel een vervangingsplan op waarbij fossiele brandstoffen geen optie meer zijn. Begin tijdig met nadenken over en het treffen van voorbereidingen voor het laden van elektrische dienstvoertuigen. U voertuigen laden ’s-Nachts, mogelijk dat naaste buren juist overdag behoefte hebben. Delen, ook dat is iets wat in de toekomst een vlucht zal nemen. Ik ga daar niet op wachten en deel mijn ervaringen nu al graag met u.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingTotalEnergies

Bezuidenhoutseweg 273

2594 AN Den Haag

070 318 0480

Contact

e-mobility.totalenergies.nl

Twitter

Linkedin


 

Meer nieuws

Whitepapers

Bloggers