of 63428 LinkedIn

Biobrandstoffen: check de bron

Vorige week heeft de Tweede Kamer het ‘Besluit energie vervoer’ aangenomen waarin nieuwe regels voor het gebruik van biobrandstoffen tot 2020 is vastgelegd. Dit in het kader van de implementatie van de zogenaamde Europese Indirect Land Use Change (ILUC) richtlijn voor Nederland.

Het gaat hierbij onder andere om het beperken van de negatieve effecten van de productie van voedselgewassen voor biobrandstoffen. 10 procent van alle energie in transport moet hernieuwbaar zijn. In het Besluit is nu vastgelegd dat maximaal 5 procent hiervan ingevuld mag worden met biobrandstoffen uit voedselgewas. Het aandeel van biobrandstoffen uit afval en reststromen, met hoge CO2-winst en nauwelijks negatieve effecten, moet sterk groeien. Deze groep geavanceerde biobrandstoffen, waar ook groengas onder valt, moet tot 2020 maar liefst 500 procent groeien.

 

In het debat over de implementatie van de ILUC-richtlijn werd met grote meerderheid een motie aangenomen die wil dat Europa na 2020 geen palmolie en soja meer toestaat in de biobrandstoffen. Ook is men voornemens om de ILUC-emissies in de toekomst mee te nemen in de CO2-emissieberekeningen.

 

Ik ben heel blij met de implementatie van deze richtlijn en de aangenomen moties. Ik zie in het publieke debat maar ook bij aanbestedingen nog veel te vaak dat alle biobrandstoffen op een hoop worden gegooid en als duurzaam worden bestempeld terwijl ze onderling sterk kunnen verschillen in duurzaamheid. Dit is ook de reden dat wij onlangs deze whitepaper publiceerden over biodiesel en groengas waarin we kijken naar de verschillende factoren die bepalen hoe duurzaam deze biobrandstoffen nou daadwerkelijk zijn. In lijn met de nieuwe wet, laat onze analyse zien dat de herkomst van biobrandstoffen een van de belangrijkste factoren is in het bepalen van de impact van een brandstof op het milieu en luchtkwaliteit.

 

Niet geheel toevallig publiceerde de NRC onlangs een kritisch stuk over de herkomst van biodiesel. Uit hun onderzoek blijkt dat de traceerbaarheid van de herkomst van biodiesel discutabel is en gevoelig voor fraude. Hierdoor kan de duurzaamheid van veel soorten biodiesel sterk in twijfel worden getrokken.

 

Bij PitPoint kiezen we daarom ook al jaren voor groengas in plaats van biodiesel. Het groengas dat wij in Nederland gebruiken wordt voor het overgrote deel geproduceerd uit gft-afval. Dit betekent dat hier geen sprake is van indirecte emissies doordat land met een natuurlijk karakter in landbouwgrond moet worden veranderd. Daarnaast is de herkomst van groengas dankzij erkende Garanties van Oorsprong bekend . Doordat het hoofdzakelijk uit Nederland komt is dan ook makkelijk te controleren of de grondstoffen vermeld op de garantie ook daadwerkelijk zijn toegepast.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingTotal

Bezuidenhoutseweg 273

2594 AN Den Haag

070 318 0480

Contact

www.total.nl

Twitter

Linkedin


 

Meer nieuws

Whitepapers

Bloggers