of 64740 LinkedIn

Slimme hulp voor buitendijkse investeringen

Slimme hulp voor buitendijkse investeringen. Is het nog wel slim om te investeren in buitendijkse ontwikkelingen?
Sweco Reageer

Dijken beschermen ons tegen overstromingsgevaar. Maar niet alle huizen of bedrijven in de regio Rijnmond-Drechtsteden liggen beschermd achter een dijk. En ook voor nieuwe bouwprojecten wordt regelmatig naar buitendijkse gebieden gekeken. Maar is het met het oog op de toekomst en de verwachte zeespiegelstijging nog wel slim om te investeren in buitendijkse ontwikkelingen? En welke maatregelen kunnen helpen om bij hoogwater de risico’s van toekomstige investeringen te beperken? Sweco ontwikkelde een nieuwe tool die gemeenten en ontwikkelaars helpt om deze en andere vragen in een vroeg stadium te beantwoorden.

Vanuit het samenwerkingsverband Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden gaf Waterschap Hollandse Delta opdracht aan Sweco om deze zogenaamde ‘no-regret’-, oftewel ‘geen spijt’-tool te ontwikkelen. De tool laat zien wat de kans is op overstromingsrisico’s door zeespiegelstijging in buitendijks gebied en wat de impact van dijkverbredingen door zeespiegelstijging is.

 

De tool helpt planologen, ontwikkelaars, gemeenten, waterschappen en investeerders al vroeg in hun planontwikkeling bij keuzes over investeren en maatregelen om desinvesteringen te beperken. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een nieuwe woonwijk kunnen zij de tool invullen om een inschatting krijgen wat het effect van zeespiegelstijging is in een specifiek gebied tijdens de levensduur van de investering. Ook is het mogelijk om verschillende opties, zoals het ophogen van de locatie, alternatieve bouwwijzen of het op hoogte plaatsen van stopcontacten, uit te proberen en met elkaar te vergelijken. De tool laat zien wat het effect hiervan is.

 

Zo kan je in het heden een afgewogen keuze maken, zonder het risico op spijt in de toekomst: no regret. Uiteindelijk is een diepgaandere analyse en uitwerking van een specifieke locatie altijd nodig, maar dit is een eerste stap in de goede richting.


                         

Deze tool is een eerste stap om er voor te zorgen dat de investeringen die we nu doen in de toekomst niet hoeven te worden aangepast of dat we in de ruimtelijke planning terecht komen in een lock-in. Zo krijgen we meer grip op de zeespiegelstijging. – Nikéh Booister, adviseur strategisch deltamanagement

No-regret tool

De tool is vanaf nu beschikbaar en kan worden gedownload op de speciale downloadpagina van Waterschap Hollandse Delta.


Eindrapport

Het rapport geeft inzicht in de achtergrond, het proces en keuzes die gemaakt zijn in de tool. De gebruiker van de tool heeft het rapport niet nodig om de tool te kunnen gebruiken.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingSweco Nederland
De Holle Bilt 22
3732 HM De Bilt
Postbus 203
3730 AE De Bilt 
T +31 88 811 66 00 
info@sweco.nl

www.sweco.nl

Meer nieuws

Podcasts

Revolutie aan de Amsterdamse grachten

Online verhalenbundel

Denk je er weleens aan hoe de stad van de toekomst eruitziet? Wij doen niet anders. Elke dag opnieuw. Hoe wij die stad samen met onze klanten ontwerpen en ontwikkelen, lees je in onze nieuwste verhalen. Nieuwsgierig? Meld je aan voor onze online verhalenbundel en wij brengen 6 keer per jaar een stukje toekomst naar je toe.

Whitepapers