of 63428 LinkedIn

Overheid en bedrijfsleven vinden elkaar in de werkgeversaanpak

Overheid en bedrijfsleven vinden elkaar in de werkgeversaanpak. Samen met het bedrijfsleven afspraken maken over duurzame mobiliteit
Sweco Reageer

Lokale en regionale overheden staan voor een grote duurzaamheidsuitdaging. Maar hoe te beginnen? En wat is de meest zinvolle en haalbare eerste stap? Als je begint met ‘de stip op de horizon’, beland je voor je het weet in een langdurig proces om het eens te worden over waar die stip moet staan. Maar het klimaat wacht niet! Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk in beweging te komen mét alle relevante partijen. Dat kan met een werkgeversaanpak.

In gesprek over de werkgeversaanpak

Een werkgeversaanpak is een gezamenlijke aanpak van overheid en bedrijfsleven om regionale knelpunten op te lossen. Momenteel nemen veel overheden het initiatief om samen met het bedrijfsleven afspraken te maken over duurzame mobiliteit. Wat dat oplevert? Een breed netwerk van zowel publieke als private partijen die samen, hier en nu, in actie willen komen.

In dit interview lees je alles over het potentieel van zo’n werkgeversaanpak. In gesprek met Daniëlle de Bruin, expert Duurzame mobiliteit, bij Sweco.

 

Bij wat voor soort organisaties werk je aan deze werkgeversaanpak?

Dat varieert enorm. In Wageningen zien we zeer grote werkgevers zoals Unilever en Friesland Campina. Zij kunnen door hun schaalgrootte veel betekenen in het verduurzamen van mobiliteit, omdat zij zelf goed kunnen sturen met hun mobiliteitsregelingen voor werknemers. Anderzijds zien we in Wageningen en in regio Midden-Nederland veel kleinere bedrijven met 25 tot 80 medewerkers. Voor deze bedrijven kunnen wij veel betekenen omdat zij in hun eentje vaak minder opties hebben dan samen. Denk aan het optimaliseren van OV of stimuleren van samen reizen. Daarvoor heb je een bepaalde schaalgrootte nodig die wij organiseren in de werkgeversaanpakken.  

 

Een werkgeversaanpak is dus afhankelijk van het type organisatie. Hoe kom je achter de verschillende belangen en hoe vind je een gezonde en vooral een duurzame balans?

De verschillende belangen zijn er zeker. We sluiten de aanpak met werkgevers om te verduurzamen altijd aan bij hun bestaande plannen en doelen. Veel werkgevers hebben al goede plannen voor duurzaamheid, maar we zien ook andere motivaties om te komen tot een verandering van reisgedrag. Het verkleinen van de schadelast in het leasewagenpark bijvoorbeeld, of het terugdringen van ziekteverzuim. Vitaliteit, kosten, duurzaamheid… met welke motivatie een bedrijf mee doet maakt voor het klimaat niet uit. Wij gaan voor CO2-impact.

 

Ik neem aan dat de private belangen regelmatig in conflict komen met de publieke belangen? Klopt dat en hoe ga je hiermee om?

Zeker. De meeste private partijen die wij tegenkomen zijn werkgevers, dus de vragende partij als het gaat om mobiliteitsoplossingen. Deze private partijen willen best hun medewerkers stimuleren om ander reisgedrag te laten zien, maar dan wel kostenneutraal en met een aantrekkelijk aanbod.

Werkgevers kijken hierin vaak naar de overheid, bijvoorbeeld als het gaat om beter OV. Meer comfort, hogere frequentie, kortere reistijd, zijn veel gehoorde wensen. In onze werkgeversaanpakken kijken we ook naar de verantwoordelijkheid die werkgevers zelf hebben. Want wanneer de overheid investeert in een beter OV-aanbod, mag zij verwachten dat werkgevers ook actief de vraagkant stimuleren. Hoe zorg je dat medewerkers het OV ook daadwerkelijk gaan gebruiken en dat lijnen rendabel worden en blijven? Het is soms soms niet te voorkomen dat publieke en private partijen naar elkaar wijzen. Dit proberen we te doorbreken door uit te gaan van gedeelde verantwoordelijkheid in plaats van tegengestelde belangen.


De meest effectieve maatregel en de meest haalbare maatregel is niet altijd hetzelfde voor partijen

Een ander conflict is dat tussen de meest haalbare en de meest effectieve maatregelen. Vanuit lokale overheden zien we vaak een roep om de automobiliteit veel actiever te ontmoedigen, bijvoorbeeld door betaald parkeren in te voeren op privéterreinen van werkgevers. Deze maatregel is uiterst effectief voor het terugdringen van de automobiliteit en hij werkt meteen. Toch zitten ?werkgevers hier vaak niet op te wachten omdat er geen draagvlak voor is binnen de organisatie. Zo zie je dat de meest effectieve maatregel en de meest haalbare maatregel niet altijd hetzelfde is voor alle partijen.  

Het in balans brengen van het mobiliteitsaanbod met de mobiliteitsvraag, is vaak een kip-ei verhaal waarin publieke en private partijen naar elkaar wijzen. Dit proberen we te doorbreken door uit te gaan gedeelde verantwoordelijkheid in plaats van tegengestelde belangen.

  

Krijg je het voor elkaar om te gaan voor duurzame oplossingen?

Ja, het lukt goed. En dat is vooral aan de omstandigheden te danken. Sinds het klimaatakkoord in Parijs is het besef doorgedrongen dat de overheid het niet alleen kan. Samenwerken met bedrijven is een harde noodzaak. Tegelijkertijd hebben bedrijven veel baat bij een goed georganiseerde, programmatische aanpak om in een netwerk samen te werken aan duurzaamheid. De wil is er en het tij is gunstig. Soms steken oude patronen nog even de kop op, en dan is het goed om als projectleider weer even in herinnering te roepen waar we het ook al weer allemaal voor doen. Iedereen heeft kinderen, kleinkinderen soms zelfs. Vanuit je perspectief als mens is er veel minder een publiek of privaat belang, maar een gezamenlijk belang.


Gewoon beginnen, want niet het voornemen, maar de actie telt!

Daarbij denk ik altijd: vooruitgang is belangrijker dan perfectie. Niets is zo verlammend als een stip aan de horizon. Je krijgt namelijk altijd discussie waar die stip dan precies moet staan. Gewoon beginnen, want niet het voornemen, maar de actie telt!

  

Mobiliteit is iets dat onderhevig is aan snelle verandering. Welke veranderingen in de werkgeversaanpak verwacht je in 2019 en 2020?

Ik verwacht dat we een differentiatie krijgen. Sommige werkgevers zijn al heel ver op het verduurzamingspad. Zij weten elkaar goed te vinden in landelijke netwerken, zoals het Anders Reizen Netwerk of in Green Deals. De werkgeversaanpakken in de regio blijven nodig, maar zullen zich minder richten op de grote corporates, is mijn verwachting. De middenmoot wordt interessanter; bedrijven die oog hebben voor duurzaamheid, maar hulp kunnen gebruiken bij het werkelijk organiseren van de verandering. Het smeden van effectieve netwerken van MKB bedrijven en het creëren van deadlines om maatregelen ook echt uit te voeren, daar zal je de werkgeversaanpak van de toekomst aan herkennen. Daarbij wordt het monitoren van de effecten van mobiliteitsmaatregelen steeds belangrijker. Dit biedt de beste stimulans om door te gaan. Er is nog een wereld te winnen!?  

 

Meer weten?

Daniëlle de Bruin

+31 88 811 6649 / 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Contactgegevens

AfbeeldingSweco Nederland
De Holle Bilt 22
3732 HM De Bilt
Postbus 203
3730 AE De Bilt 
T +31 88 811 66 00 
info@sweco.nl

www.sweco.nl

Meer nieuws

Podcasts

ONLINE MAGAZINE

Denk je er weleens aan hoe de stad van de toekomst eruitziet? Wij doen niet anders. Elke dag opnieuw. Hoe wij die stad samen met onze klanten ontwerpen en ontwikkelen, lees je in ons nieuwe online magazine. Wij delen onze kennis én die van experts en inspirators om ons heen. We vertellen je wat ons motiveert en waar we in geloven. En we zetten je graag aan het denken.

 

AANMELDEN

Whitepapers